N

Paruoštas pagal R. Adamonio knyga "Medžiotojo knyga"
User avatar
Admin
Administratorius
Administratorius
Posts: 80
Joined: 2006-Jul-04 21:02
Location: Vilnius
Contact:

N

Post by Admin »

naikinamoji medžioklė - kai dėl paplitusios pavojingos užkrečiamos ligos ar itin didelio žvėrių ir paukščių tankumo, darančio žalą aplinkai, reikia staiga sumažinti arba tame regione išnaikinti žvėris ar paukščius.nasrai - vilko, lapės, lūšies ar kito plėšiamo snukis, žiotys.nelaimingas atsitikimas - kai dėl neatsargumo, žvėries puolimo ar stichijos nukenčia medžiotojas. Toks nutikimas turi būti užregistruotas, medžiotojui suteikta pirmoji medicininė pagalba.nemedžiotojiška - tai, kas neatitinka medžioklės etikos reikalavimų.neskila - neiššovęs šovinys, kurio kapsulė neuždegė parako, nors dūžiklis sudavė i ją.niežai - užkrečiama liga, kuria serga žvėrys bei paukščiai. Ligą platina erkės ir uodai. Gamtos sąlygomis žvėrių gydymas neįmanomas. Niežais dažniausiai serga lapės, mangutai. Sumedžiotą žvėrį su niežų požymiais (nuplikęs kailis, žaizdotas) reikia sudeginti.nykimas - elninių žvėrių ragu menkėjimas žvėriui senstant. Tai normalus procesas.nodia - sibirietiškas ilgai degantis laužas, sukrautas iš rąstų, skirtas nakvynei žiemą miške.nudirti - nulupti nušautą lapė, kiškį, kiaunę ar kitą žvėrelį rankove ar maišeliu.nueiti kūliais - po šūvio virsti per galvą. Kiškis nuėjo kūliais.nuimti atsargą - išjungti gaidukų blokavimo mechanizmą (saugiklį) užtaisytame šautuve.nukauti - sumedžioti, nušauti didelį žvėrį (briedį, elnią).nuleistukas - šautuvo mechanizmo dalis, atpalaiduojanti dūžiklio mechanizmą, kuris įskelia šovinio kapsulę; lygiavamzdyje nuleistukai negali turėti laisvos eigos, o graižtviniuose šautuvuose ji gali būti net reguliuojama. Teisingas nuleistuko kietumas: pirmojo - 1,7-1,9 kg, antrojo - 1,9-2,1 kg.numeris - vieta, kurioje medžioklės metu privalo stovėti medžiotojas. Ji nustatoma burtais arba nurodoma medžioklės vadovo.numesti - elitiniams žvėrims netekti ragų jų numetimo sezono metu; paukščiams netekti plunksnų jų keitimo metu.numušti - taikliu šūviu nušauti paukštį; stende pataikyti i skriejanti taikinį - lėkštute.