U

Paruoštas pagal R. Adamonio knyga "Medžiotojo knyga"
User avatar
Admin
Administratorius
Administratorius
Posts: 80
Joined: 2006-Jul-04 21:02
Location: Vilnius
Contact:

U

Post by Admin »

ūdra (Lutra lutra) - kiauninių šeimos atstovė, gyvena prie vandens. Kūno ilgis 62-100 cm, uodegos - 35-60 cm, svoris 5-15 kg. Nugara ruda, kitos kūno dalys šviesesnės. Ūdra gyvena aukštuose, lapuočiais medžiais ir krūmais apaugusiuose paupiuose, upelių, įtekančių į ežerus, žiotyse. Urvų ūdros nekasa, naudojasi gamtinėmis nišomis, bebrų išraustais urvais. Turi kelias slėptuves: vienoje veda vaikus, kitose slapstosi dieną. Renkasi neužšąlančias vietas. Beveik 70 proc. ūdros raciono sudaro žuvys. Manoma, kad ūdros rujoja vasario-birželio mėnesiais, nėštumas trunka 9 mėnesius, vadoje būna 2-4 jaunikliai. Lietuvoje ūdrų liko labai nedaug, tad jas reikia saugoti, kad populiacija pagausėtų.uodeginis mokestis - simboliškas mokestis medžioklės plotų saugotojui (eiguliui, jėgeriui) už sumedžiotą žvėrį.uoksas - šautuvo vamzdžio dalis, kurioje slankioja spyna; skylė medyje, drevė.urvas - žvėrių iškasti požeminiai bustai - olos; duobutė sniege, kurioje žiemą slepiasi tetervinai.užbėgti - bėgte užbėgti einančiam žvėriui iš priekio. Tai leidžiama tik pavienėse medžioklėse.uždelsta šūvis - šūvis, kuris pasigirsta kiek pavėlavus po dūžiklio smūgio i kapsulę dėl netolygaus parako degimo.uždengti vamzdžiais – šaudymo būdas (neskatintinas) i judanti taikini, nusitaikius j vietą, kurioje manoma būsiant žvėrį ir šaunant: vos jam pasirodžius.užeiti - medžiotojams ar varovams užimti savo pradines pozicijas; atsistoti į vietas.užmetimas - taikymo vieta, šaudant i judančius taikinius, kuri nesutampa su numatomo šūvio vieta. Užmetimas daromas atsižvelgiant į taikinio (žvėries) judėjimo greitį, atstumą ir kryptį. Norint įgusti, reikia žinoti vidutinį medžiojamųjų žvėrių bėgimo greitį. Kaip antai: stirnos -6-8, šėmo - 4-6, kiškio - 6-10, anties - 8-14, kurapkos - 6-H), fazano - 8-14 metrų per sekundę. Bet to nepakanka - dera žinoti ir kai kurių užtaisų greitį: kulkos iš graižtvinio šautuvo 7x65 R kalibro - 850, lygiavamzdžio šautuvo kulkos Breneke - 400, šratu - 350 metrų per sekundę, įvertinus šiuos rodiklius, užmetimo dydžiai turėtų būti:užraktas - sudėtingas atlaužiamųjų šautuvų mechanizmas, sujungiantis vamzdžius su kaladėle užsklendžiantis vamzdžiu kablius. Pagal savo sudėtingumą ir patikimumą užraktai gali būti dvigubi, trigubi ir net keturgubi. Šiuolaikinių atlaužiamųjų šautuvų užraktai dažniausiai esti dvigubi, kada uždarant šautuvą, šautuvo rėmelis, esantis pagalvėlių išdrožose, įeina i apatines vamzdžio kablių išpjovas ir tenai laikomas spyruoklės. Trigubas užraktas toks, kai be jau minėto mechanizmo yra dar skersinis strypelis, įeinantis į taikymo liniuotės prailginimo angą. Keturguba - kai be skersinio strypelio, rėmelio, dar yra liniuotė1; prailginimo gumbas, kuris įeina į kaladėlės įdubą.užsialavuoti - nuo dažno šaudymo vamzdžiams pasidengti alavu. Jis nuvalomas žalvariniu šepetuku ir specialiais tirpikliais.