LMŽD veikla.

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.

Ar jus tenkina LMŽD veikla ? Ar reikalinga joje pertvarka ?

You may select up to 2 options

 
 
View results

User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Atsistatydina Draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas


2019-03-07

Kovo 6 d. vykusiame Draugijos tarybos posėdyje Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas pranešė apie atsistatydinimą.

Pagal Draugijos įstatus, naujas pirmininkas likusiam kadencijos laikui (2 metams) bus renkamas Draugijos visuotiniame narių suvažiavime, kuris vyks š.m. balandžio 18 d. Vilniuje.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

LMŽD visuotinis narių suvažiavimas


lmzd.lt
2019-03-15


2019 m. kovo 6 d. įvykusiame draugijos Tarybos posėdyje buvo nutarta patvirtinti tokius Draugijos visuotinio narių suvažiavimo datą, vietą ir darbotvarkę:

Data: 2019 metų balandžio 18 diena, 10 valanda.
Vieta: Vilnius, Sausio 13-osios g. 2, konferencijų centras ,,Karolina";
Darbotvarkė:
1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos ataskaitos tvirtinimas.

2. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

3. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko rinkimai likusiam kadencijos laikui.

5. Dėl Garbės pirmininko vardo suteikimo Broniui Bradauskui.

6. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos įstatų pakeitimas.

7. Suvažiavimo nutarimo priėmimas.

8. Dėl Gedimino Vaitiekūno atsistatydinimo prašymo ir jo atšaukimo iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos (G.Vaitiekūno prašymas gautas po tarybos posėdžio)

9. Einamieji klausimai.Reminatis Draugijos įstatais, visuotinis draugijos narių suvažiavimas rengiamas vieną kartą per metus, ne vėliau kaip praėjus 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos. Į suvažiavimą kviečiami visi Draugijos narių atstovai. Kiekvienas Draugijos narys (miesto ar rajono draugija, sąjunga ar skyrius) suvažiavime turi vieną balsą, t.y. su balso teise Draugijos narį gali atstovauti tik vienas asmuo - faktinis vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Be balso teisę turinčių atstovų į Draugijos suvažiavimą kviečiami Draugijos Tarybos nariai, Revizijos ir kitų komisijų nariai, rajonų ir miestų draugijų, sąjungų ar skyrių darbuotojai bei valdymo organų nariai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija – permainų išvakarėse


(Vilnius, balandžio 5 d.)
agroeta.lt

Iš Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) pirmininko posto atsistatydinus Broniui Bradauskui, medžiotojams ir žvejams pasišovė vadovauti net trys kandidatai – „Biovela Group“ įkūrėjas ir akcininkas Virginijus Kantauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas ir šiuo metu LMŽD pirmininko pavaduotojo pareigas einantis Eugenijus Tijušas. Visi jie ilgus metus darbavosi šios organizacijos taryboje. „Agroeta“ pakalbino visus tris kandidatus, kaip jie regi draugijos ateitį, ką jos veikloje reikėtų keisti. Neeilinis LMŽD suvažiavimas įvyks balandžio 18 d., tada ir paaiškės naujasis jos vairininkas.

Virginijus Kantauskas:

Kas yra blogai, išvardinti būtų sudėtinga. Kaip ir pasakyti, ar draugija atitinka medžiotojų lūkesčius. Organizaciniais dalykais medžiotojai tarsi yra patenkinti. Bet įvaizdis… Juk per daugelį metų keitėsi ir visuomenė, ir medžiotojai. Todėl medžiotojų palankaus įvaizdžio prasme pasistūmėta nedaug. Šioje vietoje reikia dar daug dirbti. Galbūt reikėtų tampresnio ryšio tarp medžiotojų ir visuomenės. Nes medžiotojas turėtų būti suprantamas ne tik kaip žmogus, kuris sumedžioja žvėrį. Tai ir žmogus, kuris iš širdies rūpinasi gamta. Jei nesirūpinsime ja, nereguliuosime vienų ar kitų žvėrių populiacijos, dalis kaimo žmonių susidurs su dideliais nuostoliais. Vien todėl ateina laikas, kada reikia ir medžiotojams įsikišti į gamtą. Bet žvėrių populiacijas reikia reguliuoti tik laikantis moksliškai pagrįstais tyrimais ir visuomenė tai turėtų suprasti bei priimti. Kodėl Austrijoje, Vokietijoje nekylą jokių klausimų dėl medžiotojų? Nes visuomenė supranta medžioklės paskirtį. Deja, to nėra Lietuvoje. Pavyzdžiui, vilkų turi būti tiek, kiek rekomenduoja mokslininkai. Jei vilkai pridaro tiek žalos, kad valstybei tenka skirti ūkininkams didžiules lėšas kompensacijoms, nemanau, jog yra gerai sėdėti nieko nedarant. Norėtųsi dirbant LMŽD pirmininko poste konsoliduoti draugijos bendruomenę – tiek žvejus, tiek medžiotojus. Siekiu įnešti naujų vėjų.

Jonas Talmantas:

Siekiu ginti medžiotojų interesus ir atstovauti juos visuose lygiuose. Ką pirmiausiai reikėtų padaryti, tai sugrąžinti LMŽD finansavimą medžioklėtvarkos funkcijoms atlikti. Manau, nesąžininga, kad nuo šių metų mokesčiai už medžioklės plotus klubams didėja net du kartus. Kai iš kitos pusės medžiotojai renka miške šernų gaišenas, įpareigoti jas užkasti, jiems primesta ir daugiau pareigų. Turėtų bent 30 proc. tų mokesčių grįžti į draugiją, kuri absoliučiai didžiąją dalį lėšų proporcingai paskirstytų rajoniniams LMŽD skyriams. Būtent šie skyriai ir atlieka sunkiausią darbą, o lėšų toms prievolėms įvykdyti valstybė neskiria. Preliminariai esame paskaičiavę, kad tai sudarytų apie 800 000 Eur per metus.

Puiku, kad naujasis aplinkos ministras Kęstutis Mažeika turi supratimą apie gamtą ir žvėris. Nes šiaip tai ne su visais ministrais buvo galima apie tai pakalbėti. Būtina gerinti santykius su Seimo nariais, Vyriausybe, Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, ypač su žemės savininkais. Tarp jų ir medžiotojų šiuo metu kyla nemažai įtampų. Ir vienas svarbiausių punktų – reikia gerinti medžiotojų įvaizdį visuomenėje. Nepritariu kai kurių Lietuvos medžiotojų paskelbtoms nuotraukoms su savo laimikiais Afrikoje. Visuomenė prie tokių vaizdų nepratusi. Ji nesupranta, kad medžiojami tik atrinkti – pasenę, susižaloję, sergantys žvėrys, o lėšos už komercines medžiokles padeda kovoti prieš brakonierius, vykdyti nykstančių rūšių išsaugojimo programas.


Eugenijus Tijušas:

Kol kas esu tik pretendentas, o ne kandidatas, nes pagal mūsų draugijos įstatus, kandidatu tampama tik tuomet, kai už pretendentą pasisako ne mažiau kaip dešimtadalis suvažiavimo dalyvių. Svarbiausias dalykas, kurį reikėtų pakeisti, tai suvienyti iš dalies susiskaldžiusią medžiotojų bendruomenę. Reikėtų glaudžiau bendradarbiauti su valstybės institucijomis. Kalbant apie vilkų populiaciją, tai ją reikia tiesiog reguliuoti. Ne mylėti, ne nekęsti, o reguliuoti. Reikia remtis mokslininkų rekomendacijomis ir mes jau 4 metus bendradarbiaujame su Gamtos tyrimų centru. Tai bendras mūsų projektas, kurį Aplinkos ministerija nuplagijavo. Tad geriausias būdas yra apjungti visuomenės, medžiotojų ir ūkininkų surinktą informaciją, nes vilkų populiacija šiuolaikinėje visuomenėje turi būti valdoma ir kontroliuojama. Nėra gerai, kai išaugusi vilkų populiacija daro įtaką šalies ūkinei veiklai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

LMD – burė besiblaškančiam medžiotojų laivui


agroeta.lt
Irma ĄŽUOLĖ
medziot_Fotor.jpg
Dailininko Algimanto SNARSKIO piešinys

(Vilnius, balandžio 11 d.) Kitų metų pabaigoje minėsime šimtą metų, kai prof. Tadas Ivanauskas su bendraminčiais įkūrė Taisyklingos medžioklės ir žūklės draugiją. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD) laiko save senųjų tradicijų tęsėja. Rūpintis gamtosauga, vienyti medžiotojus, puoselėti patriotinius jausmus – svarbiausi principai, tačiau jų ne visai paisoma. Išties šiandieninė LMŽD nėra vienijanti visuomeninė organizacija. Apie 30 tūkst. medžiotojų bendruomenė – susiskaidžiusi.

Atskirai veikia, tai yra atskirai nuo LMŽD medžioklės trofėjų parodas rengia Sūduvos medžiotojų sąjunga (įkurta 1998), Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ (veikia nuo 1999 m.).

Pernai spalio mėnesį buvo įsteigta Lietuvos medžiotojų draugija (LMD).

Vakar vakare LMD rinkosi į pirmąją konferenciją ir iki pat vėlumos kalbėjo apie medžiotojų bendruomenės problemas, LMŽD „ligas“. Juk kaip tik dėl jų nutarta kurti alternatyvią draugiją.

Naujosios draugijos valdybos pirmininkas Gediminas Vaitiekūnas kol kas yra ir LMŽD tarybos narys. Pasak jo, daugelį metų mėginta „dalykus pakreipti teisinga linkme“, tačiau tai beviltiška, nes įsitvirtinusios vadovybės siauras ratelis yra labai uždaras.

Dar yra vilties, kad galimai LMŽD ryšis atsinaujinti. Kitą savaitę kviečiamas jos narių visuotinis suvažiavimas turėtų būti labai įdomus. Kovo pradžioje paskelbta, kad nutarė atsistatydinti draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas, tad suvažiavimas turės apsispręsti, kas jį pakeis. Žmonės svarsto: jeigu bus atviras balsavimas – nieko gero, tačiau slaptasis balsavimas galėtų atnešti reikalingų permainų.

LMD konferencijoje dalyvavo vienas iš pretendentų į LMŽD pirmininkus – žinomas verslininkas Virginijus Kantauskas. Jis pateikė savo viziją, kaip reikėtų išgryninti medžiotojo sampratą, gerinti visuomenėje medžiotojo įvaizdį.

Medžiotojų įvaizdis visuomenės akyse ypač aktualus, ir LMŽD priekaištaujama, kad ji tam skiria nepakankamą dėmesį. Pasigendama bendravimo su žiniasklaida, gamtosauginės veiklos akcentavimo.

Ne mažiau aktualus patriotinių dalykų, medžiotojų kaip potencialių šalies gynėjų pripažinimas. To kol kas nėra. Esame toje pačioje vietoje kaip ir 1990-aisiais. Krašto apsaugos struktūroje iki šiol neegzistuoja medžiotojai, jų milžiniškas ginklų rezervas. Net ir savanoriai šauliai, kurių nemažai esama tarp medžiotojų, neturi jokio supratimo, ką reikėtų daryti pavojaus valstybės saugumui akimirką – kur kreiptis patiems ar kaip elgtis su ginklais.

LMŽD yra įtakingiausia organizacija, turi išlaikomus darbuotojus. Tačiau jos veikloje pasigendama skaidrumo, noro atstovauti bei ginti medžiotojų interesus, o to reikia ir teismuose, ir valdžios institucijose.

Bendruomenės interesų gynimo dabar imasi LMD. Ji turi viziją tapti medžiotojų organizacijas vienijančia grandimi, svarstoma galimybė vienijimo tikslais keistis organizacijų valdybos nariais.


Bendravimo labai trūksta, jis gyvybiškai reikalingas norint tobulinti teisinę aplinką, sprendžiant kitus visai bendruomenei aktualius dalykus. LMD valdybos narys Gytis Misiukevičius, kalbėdamas apie medžioklėtvarkos problemas, pareiškė, jog medžiotojų ir visuomenės santykiai taptų nuoširdesni, jei politikai būtų europietiškesni, suteiktų galimybę naudotis naktine optika.

Pasak jo, tik vienintelis iš kandidatų į šalies prezidentus Vytenis Andriukaitis savo programoje iškėlė šiuos klausimus.

G.Misiukevičius pacitavo jo programinį dokumentą, kuriame numatyta optimizuoti elninių žvėrių populiaciją mažinant jų daromą žalą perspektyviems medynams, įgyvendinus mokslu paremtas europines praktikas, t.y. legalizavus civilinių standartų naktinę optiką, reguliuoti miškui ir pasėliams žalą darančių bebrų, invazinių gyvūnų mangutų skaičių šalyje. Medžiotojų organizacijoms suteikti daugiau savivaldos teisių, harmonizuoti medžiotojų ir ūkininkų santykius. Kartu su aplinkosaugos, ūkininkų ir medžiotojų draugijomis išnagrinėti pagal atskirus regionus šalyje esantį vilkų skaičių ir nustatyti būdus, kaip sumažinti šių plėšrūnų daromą žalą gyvulių augintojams bei miško faunai. Afrikiniam kiaulių marui išnaikinus Lietuvoje šernų populiaciją, vilkų mitybos bazė iš esmės pasikeitė. Stiprinti visuomenės ir medžiotojų bendruomenės ryšius, taip pat jų ryšius su šauliais ir savanoriais.

Toliau G. Misiukevičius kalbėjo apie Lietuvos medžiotojams keliamus perteklinius reikalavimus, kurių nėra ES šalyse. Vienas pavyzdžių – veterinariniai reikalavimai sumedžiotų gyvūnų atliekoms dorojimo aikštelėje tvarkyti. Buvo nustatyti neįmanomi reikalavimai, pusė Lietuvos medžiotojų jų nepajėgė įgyvendinti.

Pasak vieno iš LMD kūrėjų Gyčio Misiukevičiaus, raštas VMVT buvo bene pirmasis jų veiklos žingsnis. Kad būtų leista atliekas laidoti dorojimo vietoje, yra suinteresuoti visi medžiotojai, tačiau rašto nesutiko pasirašyti nė viena kita medžiotojų asociacija.

Laukia kiti darbai. Iki šiol nuo sovietmečio yra išlikę keistų dalykų. Antai medžioklės trofėjų apžiūros organizuojamos aplinkos ministro įsakymu.

Artėja medžiotojų bendruomenei svarbūs 2023-ieji, kai reikės patvirtinti naujas medžioklės plotų naudojimo sutartis. LMD sieks atstovauti visus šalies medžiotojus, ginti visos bendruomenės interesus ir ją vienyti.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Informacija apie pretendentus į LMŽD pirmininko postą


http://lmzd.lt/lt/naujienos/informacija ... 9l_vz2d9Rs
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

http://lmzd.lt/lt/naujienos/informacija ... -lmzd-pir/


Eugenijus Tijušas nepretenduos kandidatuoti į Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko postą.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

IMG_20190418_140739.jpg
Dalyvaujam
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Šiandien įvyko neeilinis LMŽD suvažiavimas draugijos pirmininkui rinkti ir įstatams pagal įstatymus pakoreguoti ir k.t. eiliniais klausimais.
Užsiregistravo 46 draugijos delegatų atstovai.
Pirmas pasisakė LMŽD prezidentas B. Bradauskas. Jis pristatė savo atsistatydinimo motyvus ir priežastis.
Buvo iškelti 2 kandidatai - pretendentai į LMŽD pirmininko postą - V. Kantauskas ir J. Talmontas.
Balsų dauguma išrinktas - Jonas Talmontas !
talmontas.jpg
talmontas1.jpg
Kol vyko slaptas balsavimas , draugijos atstovas p. Micevičius pristatė LMŽD įstatų pakeitimų projektą.
Po visko vyko G. Vaitiekūno ir dar vieno nario (deja nespėjau užfiksuoti) prašymas atleisti jį iš LMŽD valdybos prašymo svarstymas.
Po visko visus suvažiavimo dalyvius vaišino Panevėžio raj. įmonė užsiimanti žvėrienos perdirbimu.

Trumpai - tiek :pardon:

Daugiau skaitykite 05 mėn. žurnale "Medžioklė" !
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Čia visi deda į šuns dienas buvusius LMŽD vadus ... :idd30:

Citata iš mano atsakymo fakjuboke

"neteiskite ŠITŲ ŽMONIŲ, kurie sukūrė visą tai, kuom dabar visi medžiotojai naudojasi, padarytais darbais ! lengva dabar ateiti "ant gatavo" ... kiek JIE pastangų įdėjo, kad "dabartiniai "triedžiai" MEDŽIOTŲ lygiai su visais - verslinykais, ubagais, ūkininkais, miško savinininkais ir pan. ! visi ęsame žmonės ir visi galime klysti ! kuris iš čia kritikuojančių paskutinį kartą buvo išpažinties "klausykloje" pas kunigą, FNTT darbuotoją, policijos tyrėją, VMI tyrėją, ir atsiklaupėt ant kelių prieš savo MAMĄ ir išpažinot savo NUODĖMES ir pan. ?! nereik man atsakymo gyvai - pridėkit ranką prie savo širdies ir pamastykit ..."
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Dalyviai...
IMG_20190418_161047 (1).jpg
Daugiau apie suvažiavimą 05 mėn. "Medžioklė" žurnale, ne savo KOL KAS SAVO neturime :pardon:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

sveikinimas.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Dėl Vilniaus medžiotojų draugijos narių pakartotinio suvažiavimo


Paskelbta: balandžio 23, 2019


Informuojame, kad pakartotinis Vilniaus medžiotojų draugijos narių suvažiavimas vyks 2019 m gegužės 14 d. 15 val. Vilniuje „Karolina Park Hotel“ salėje. Dalyvių registracija prasideda nuo 14 val.

Vilniaus Medžiotojų Draugijos suvažiavimo dienotvarkė:

Finansinės atskaitomybės pristatymas
Finansinės atskaitomybės tvirtinimas
Revizijos komisijos ataskaita
Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas
Komisijų rinkimai
Garbės teismo rinkimai
Garbės teismo nuostatų tvirtinimas
Draugijos naujų įstatų keitimo svarstymas (su naujų įstatų projektu galima susipažinti www.medžioklė.lt/teise/)
Sprendimai dėl narystės Draugijoje ir nario mokesčio dydžio bei mokėjimo tvarkos
Kiti klausimai

VMD valdyba
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Va dar vienas pavyzdys, kaip reikia "įtikinti visuomenę" savo "kilnių tikslų siekimu" ...
bv.jpg
Ką ne kartą sakiau - viešinkime savo gerus, smerkime blogus darbus kur tik įmanoma ! Tačiau man atsakydavo - tu geriau patylėk :twisted:

Va ir turime "blogus medžiotojus ir gerus žaliuosius" :pardon:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Šitas mano straipsnis turėjo pasirodyti žurnale, tačiau matyt jo nespausdins, todėl ataskaitą apie suvažiavimą talpinu čia.
IMG_20190418_140739.jpg

Šių metų balandžio 18 d. Vilniuje „Karolinos“ viešbučio konferencijų salėje įvyko eilinis LMŽD suvažiavimas dėl pirmininko ir įstatų pakeitimo ir k.t. klausimų.

Susirinko 46 LMŽD skyrių deleguoti atstovai.

Pirma suvažiavimo dalyviai išklausė LMŽD pirmininko B. Bradausko kalbos apie jo atsistatydinimo priežąstis – pirma dėl sveikatos ir asmeninių – amžiaus ir k.t. priežasčių, su pasisakymu , kad laikas leisti pasireikšti „jaunimui“ ...

Šiam, atsisatydinimo pranešimo balsavimui, prabalsavo 43 delegatai.

LMŽD pavaduotojas E. Tijušas padėkojo B. Bradauskui už nuveiktą, medžiotojų ir draugijos labui indėlį. Tuo pačiu buvo pasiūlymas suteikti B. Bradauskui „Garbės pirmininko“ vardą. Tam pritarė dauguma suvažiavimo delegatų.

Po truputį įsisiūbuojant suvažiavimo eigai ir nuotakoms, buvo pereita prie kandidatų į būsimus LMŽD pirmininkus. Tam buvo pateiktos 2 kandidarūros – V. Kantausko ir J. Talmanto, kadangi po nemalonaus incindento E. Tijušas savo kandidatūrą atsiėmė, nors buvo realiausias kandidatas į pirmininko postą, po įvykusių apklausų.

Įvyko preliminarus balsavimas dėl kandidatų palaikymo.

V. Kantauskas surinko – 14 delegatų balsų, o J. Talmontas – 32 balsus. Iš viso balsavo visi dalyvavę atstovai.

Po balsavimo buvo suteiktas žodis abiems kandidatams, pristatant savo viziją dėl tolimesnės LMŽD veiklos.

Pirmajam žodis buvo suteiktas V. Kantauskui. Kalba buvo ilga ir ... Deja neaiški apie būsimą Draugijos tolimesnę veiklą. Dauguma dalyvių, man už nugaros, besižnabždant, pabodo nerišli ir nieko įsipareigojančio Draugijos pirmininko kandidato, būsimai tolimesnei, veiklai kalba - „Aplink ir apie nieką“ ...

Po visko buvo suteiktas žodis kitam kandidatui J. Talmontui. Kandidatas nevyniojo „žodžių į vatą“ ir išdėstė savo požiūrį ir programą apie būsimą LMŽD viziją.

Manau, kad, daugumai dalyvių imponavo jo pasakyti žodžiai – „ Jei būsimi pakeitimai tenkina tik vieną pusę – žemės savininkus, miško savininkus ar medžiotojus – tai blogas įstatymas“! Jei priimtu įstatymu nepatenkinti ir tie ir anie, vadinasi įstatymas yra geras, nes jis netenkina nei vienos grupės ir yra priimtinas visiems.

Po kandidatų kalbų vyko slaptas balsavimas į LMŽD pirmininkus procesas. Tuo metu vyko ir aptarimas dėl LMŽD įstatų pakoregavimo ir jų pakeitimo patvirtinimo. Dauguma suvažiavimo dalyvių išsakė vienas ar kitas pastabas dėl kai kurių punktų pakeitimo. Dauguma suvažiavimo dalyvių patvirtino pakeitimus, o kai kuriuos paliko redaguoti naujai valdybai ir jai juos patvirtinti. (Čia mano pastebėjimai)

Užnaujų įstatų pakeitimą ir pakoregavimą prabalsavo 42 delegatai.

Buvo paskelbtas nr. 2 protokolo dėl pirmininko rinkimų paskelbimas.

Prabalsavo 46 delegatai. Sugadintų ir k.t. negaliojančių biuletenių nebuvo.

16 balsų už V. Kantauską ir 30 balsų už J. Talmontą ! Jonas Talmontas balsų dauguma buvo paskelbtas kaip naujas LMŽD pirmininkas !
IMG_20190418_161829.jpg
Po ilgų debatų ir ovacijų naujam pirmininkui, buvo pereita prie kitų aktualių dienotvarkės klausimų – tai G. Vaitiekūnoatsistatydinimo iš LMŽD tarybos narių.

Apie padėtį LMŽD ir VMD pasisakė ir atsistatydines G. Vaitiekūnas, įkūręs „alternatyvą“ LMŽD. Jis ir G. Misiukevičius, išsakė nepasitenkinimą apie buvusią senos valdybos veiklą.

Po šio audringo suvažiavimo, visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti Panevėžio MŽD ir jų partnerių pateiktomis vaišėmis.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Kagi, VMD suvažiavimas baigėsi, vyko karštos diskusijos ! Atsinaujino valdyba, naujasis LMŽD pirmininkas J. Talmonatas išgirdo daug naujų pasiūlymų, priekaištų ir sulaukė po jo pasakytos ilgos kalbos ilgų ir šiltų plojimų !
IMG_20190514_171541.jpg
Tikiuosi, kad kaip ir valstybėje vyksta audringos permainos, taip ir LMŽD ir VMD jos ĮVYKS !

Daug darbų laukiama :wink:
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Post Reply