G

Paruoštas pagal R. Adamonio knyga "Medžiotojo knyga"
User avatar
Admin
Administratorius
Administratorius
Posts: 80
Joined: 2006-Jul-04 21:02
Location: Vilnius
Contact:

G

Post by Admin »

gaidys - vištinių paukščių patinų bendrinis pavadinimas. Gaidžiais vadinami fazanai, tetervinai, kai kur ir kurapkos.gaidukas - medžioklinio šautuvo spynos dalis, kuri suduoda į dūžiklį. Yra šautuvų, kurių gaidukai tiesiogiai, savo smailiąja dalimi suduoda j kapsule. Gaidukai pagal šautuvų konstrukciją būna atviri (spynos šonuose, viršuje ar gale) arba paslėpti (spynos viduje). Dabartiniai šautuvai dažniausiai gaminami su paslėptais gaidukais.gaidukinis šautuvas - medžioklinis šautuvas au atvirais gaidukais. Tai senovinis pavadinimas.

gaigalas - antinių paukščių patinas, išsiskiriantis savo puošnesniais rūbais, balsu.gamtos apsauga - valstybinė veiklos sistema, besirūpinanti gamtos turtų apsauga, jų racionaliu naudojimu. Tai gamtos paminklų, faunos ir floros, aplinkos apsauga, parkų, rezervatų, draustinių sistemos, saugojančios natūralią aplinką nuo civilizacijos poveikio. Lietuvoje šią funkciją atlieka Aplinkos apsaugos ministerija. Gamtos apsaugos pradininku Lietuvoje yra prof. Tadas Ivanauskas, nors gamtosauginiai reikalai buvo tvarkomi ir anksčiau. LDK dar XVI amžiuje Lietuvos Statute buvo griežtai reikalaujama tausoti gamtos turtus, taupiai juos naudoti, buvo numatytos didelės baudos už pažeidimus.gargimas - balsas, kurį skleidžia vilkas, vydamasis auką.gastrolitai - maži akmenėliai, kuriuos lesa kai kurie paukščiai, kad susmulkintų prarytą maistą. Tokie akmenėliai randami tetervinų, kurtinių skrandžiuose. Jie, beje, vertinami kaip medžioklės trofėjai.girdykla - natūralus ar dirbtinis vandens telkinys žvėrims atsigerti; vieta, kur ateina atsigerti žvėrys.glaustumas - atstumas tarp kelių šūvių žymių taikinyje, vienodai prisitaikius. Šaudant graižtviniais šautuvais, trikampio kraštinės, jungiančios trijų šūvių žymes, negali būti didesnės nei 5 cm (šaudant iš 150 m atstumo); šaudant lygiavamzdžiais šautuvais kulkomis iš 50 m atstumo, turi būti pataikyta į 10 cm skersmens žiedą. Jei kulkos plačiau išsimėto, glaustumas nepatenkinamas.gludumas - šautuvo savybė gerai prigulti prie šaulio peties taip, kad taikiklis iš kaito sutaptų su taikomosios juostelės linija; prigulimas.glaustakatnicniai ragai - stirnino ar elnio ragai, kurių kamienai labai arti vienas kito.graižtvos - kulkinio šautuvo vamzdžio įvijos, įsukančios kulką. Atsižvelgiant į vamzdžio kalibrą, kulkos apvalkalą, ilgi ir greitį, vamzdžio kanale daromos keturios arba šešios graižtvos. Jos gali būti 0,07-0,2 mm gylio ir 3-5 mm pločio. Graižtvos dažniausiai daromos dešininės, t. y. sukasi iš kairės į dešinę. Kulka vamzdyje apsisuka 2-3 kartus. Nuo graižtvų kilęs ir šautuvų pavadinimas - graižtviniai šautuvai.grandinė - medžioklės būdas, kada medžiotojai eina lauku viena linija ir šaudo savo ir varovų, kurie eina toje pačioje grandinėje, pakeltus kiškius ar kurapkas.grankulkės - šratai, kurių skersmuo didesnis nei 5 mm. Gaminami šių dy­džių: 5.22, 5.80, 5.90, 6.20, 6.50, 6.80, 6.95, 7.15, 7.55, 7.70, 8.00, 8.80, 9.65, 10.00 mm. Grankulkėmis šaudomi šernai, stirnos, vilkai, lūšys.graviravimas - iškilūs įrėžti piešiniai medžioklinio šautuvo, peilio metalinėse dalyse, dažniausiai vaizduojantys medžioklės scenas, atributiką.

grąžinančioji spyruoklė - šautuvo užrakto dalis, automatiškai gražinanti (automatų ir pusautomačių) užrak­tą, įstumianti į lizdą šovinį ir uždaranti jį.griežlė (Crex crex) - nedidelis, perpus mažesnis už kurapką paukštis. Kūno ilgis 23 cm, svoris - 120-200 g. Plunksnos kūno viršuje rusvos, žemės spalvos, su tamsiais išilginiais dryžiais, apačioje margos, pilkšvos. Sparnai lyškiai rudi. Griežlė gerai slapstosi, greitai bėgioja, tad ją pastebėti nėra lengva. Skraido nenoriai, nukorusi kojas. Lengva atskirti jos balsą - daug kartų kartojama "dre-dre", "kre-kre". Gyvena pievose, ganyklose, javuose. Lizdą suka ant žemės, taip žolių, deda 8-12 gels­vai žalsvų, pilkai dėmėtų kiaušinių. Anksčiau griežlių mūsų krašte buvo daug, pastaruoju metu jų labai sumažėjo.

griovelis - įranta graižtvinių šautuvų tūtelės kepurėlėje, už kurios užkimba spynos nagas ir ištraukia tūtelę iš lizdo. Tūtelės su grioveliu tinką tik neatlaužiamiems šautuvams; išdroža medžioklinio peilio geležtės šonuose.grifonas - prancūzų vižlas, Lietuvoje beveik nežinomas. Plaukai šiurkštūs, susisukę, styrantys. Šuo gerai prisitaikęs dirbti šabakštynuose.

grybštelėjimas - lengvas paviršinis sužeidimas, kada kulka paliečia tik žvėries odą arba poodinius audinius.grojimas - kai kurių medžiojamųjų paukščių tuoktuvių metu leidžiamų garsų visuma (tetervinų burbuliavi­mas, balandžių burkavimas, kurtinių giesmė); grojimu vadinamas ir skalikų skalijimas matant žvėrį.guitynės - žvėrių medžioklė su varovais.gulykla - šėmių, briedžių, elnių gulėjimo vieta.gumbaragis - stirninas ar elnias, kuris neužsiaugina ragų ir ant kaktos tik gumbai.

guolis - medžioklinio šuns gulėjimo vieta kambaryje; žvėries išgulėta vieta.