I

Paruoštas pagal R. Adamonio knyga "Medžiotojo knyga"
User avatar
Admin
Administratorius
Administratorius
Posts: 80
Joined: 2006-Jul-04 21:02
Location: Vilnius
Contact:

I

Post by Admin »

iešmas - metalinis virbas su rankena kepsniui kepti ant laužo; elnio ragų kamieno viršūnė be atšakų (vienas iš atrankos požymių).iešmaragis - elnias, kurio rago kamienas baigiasi iešmu.įėjimo pėdsakai - žvėries pėdsakai, vedantys į medžioklės rajoną, mišką ar miško kvartalą.įėjimas - žvėries kūno vieta, kur pataikė kulka ar šratas.intarsija - medžio inkrustacija kitu medžiu. Šis būdas dažnai naudojamas medžioklinių šautuvų medinėms dalims papuošti.interceptoriai - gaidukų gaudytojai medžiokliniame šautuve, kurie neleidžia gaidukui kirsti per dūžiklį, jei šautuvas su atlaužtais gaidukais sutrenkiamas ar nukrenta.introdukcija - dirbtinis kokios nors rūšies gyvūnų veisimas aplinkoje.įranta - griovelis graižtvinio šautuvo tūtelės kepurėlėje, jei šautuvas neperlenkiamas (su slankiojančia spyna). Juos nesunku atskirti, nes ant dėžutės užrašytas tik kalibras ir tūtelės ilgis. Pvz., 7x64.irklai - vandens paukščio kojos su plaukiojamąja plėvele; užpakalinės bebro kojos.jšaudymas - taikymo prietaisų reguliavimas šaudant, nustatant šautuvo taiklumą.išdėstymas - medžioklėje nukautų žvėrių ir paukščių suguldymas specialioje aikštelėje pagerbimui tam tikra tvarka pagal hierarchiją. Žvėrys suguldomi eilėmis ant dešiniojo šono. kiekvieną dešimtą per pusę korpuso išstuiniant į priekį. Pirmoje eilėje guldomi kanopiniai žvėrys (stumbrai, briedžiai, elniai, danieliai, stirnos, šernai). Toji eilė - "vilna". Antroje eilėje guldomi vilkai, lūšys, lapės, mangutai, kiaunės, šeškai (visi kailiniai žvėrys) - "kailiai". Trečioje eilėje išdėliojami kiškiai - "ausys". Ketvirtoje - visi sumedžioti paukščiai ("plunksnos"). Nuo seno įprasta, jog nei medžiotojas, nei varovas negali pereiti išdėstymo aikštelės, kada joje guli žvėrys, turi ją apeiti. Aikštelės kampuose uždegami nedideli laužai (gali būti ir šeši), pagrindinis medžioklės laužas sukraunamas atokiau. Prie kanopinių žvėrių eilės išsirikiuoja medžiotojai, priešais arba medžiotojų dešinėje - varovai su šunimis. Kairėje pusėje išsirikiuoja: medžioklės vadovas, trimitininkai, jei yra - garbingi žmonės. Medžioklės vadovas skelbia medžioklės karalių, sumedžiotų žvėrių ir paukščių skaičių, padėkoja visiems dalyviams. Trimitininkai groja ragu "halali". Taip baigiamos kolektyvinės medžioklės.išdoroti - išskrosti nukautą žvėrį; išimti vidurius.išėjimas - žvėrių pėdsakai, vadan-tys iš medžioklės rajono; kulkos ar šrato išėjimo vieta.išimti - įsakymas medžiotojams išimti šovinius iš šautuvo; tai privaloma padalyti ir be šios komandos, medžioklės vadovui paskelbus varymo pabaigą.iškamšos - preparuoti medžiokliniai trofėjai; paukščių ir žvėrių iškamšos; plastmasinės ar medinės paukščių imitacijos, naudojamos paukščiams privilioti.išnarstymas - šautuvo išardymas po medžioklės, prieš dedant jį į dėklą.išpūtimas - lygiavamzdžio šautuvo vamzdžio staigus praplatėjimas po šūvio vienoje ar keliose vietose. Taip dažniausiai nutinka prieš šūvį užkimšus vamzdžio galą sniegu ar purvu. Jei užkemšama aklinai, vamzdis gali plyšti. Prieš užtaisant šautuvą, būtina pasižiūrėti į vamzdžių kanalus. Atsitinka, kad po šūvio vamzdžio kanalo apačioje atsiranda vienas ar keli nedideli Įdubimai, aiškiai matomi išorėje. Taip nutinka tada, kai iš vieno vamzdžio iššovus, kitame vamzdyje atsidaro tūtelė ir iš jos išrieda šratai ar grankulkės, bet nespėja iškristi iš vamzdžio iki šūvio; kritusio ar nukauto žvėries išpūtimas nuo irimo dujų.išraižą - įdubimas seno elnio raguose; graižtvinio šautuvo vamzdžio išdroža.išrūdos - nelygumai (duobutės) medžioklinio šautuvo vamzdžio kanale nuo rūdžių ir parako duju; rūdžių išėstos vietos metalinėse šautuvo dalyse.išsėjimas - kulkos ir šratų nukrypimai nuo idealios trajektorijos. Didžia dalimi priklauso nuo šautuvo vamzdžio kokybės. Šratų išsėjimas priklauso nuo šratų stambumo, šovinio užtaisymo. 6 numerio šratų (2,5 mm) išsėjimas yra du kartus didesnis nei 1 numerio (3,75 mm). Iš gero šautuvo iššautas užtaisas 1 numerio šratais turi išsiskleisti: iš 15 m - apie 20 cm skersmens žiede, iš 30 m - apie 59 cm skersmens žiede, iš 50 m - apie 100 cm skersmens žiede. Iš lygiavamzdžių šautuvų iššautos kulkos turi pataikyti (3 kulkos) iš 35 m atstumo į 7 cm skersmens žiedą - taikliai, į 10 cm skersmens žiedą - labai gerai, i 17 cm - gerai, į 24 cm - patenkinamai. Graižtvinio šautuvo išsėjimas bus patenkinamas, jei iš 100 m atstumo kulkos pataiko į 10 cm, o iš 200 m - į 17 cm apskritimą.išstatyti - paukštiniam šuniui padaryti tilktį, įspėti medžiotoją apie užuostą paukšti.išstumti - išginti žvėris iš slėptuvių, gulyklų.ištaisymas - šovinių išėmimas iš šautuvo.ištrauktukas - šautuvo mechanizmo dalis, ištraukianti šovinį ar tūtelę iš lizdo; ežektorius.ylaragis - elnias, stirninas ar briedis, kurių ragų kamienai be atšakų, o viršūnė smaila.