"Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

"Žurnalas apie gamtą", "Medžiotojas ir medžioklė", "Žurnaliukas LUTUTĖ"
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Naujas žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeris 2014-1 (167)
Medziotojas_virselis_2014.1.jpg
Pagrindinė pirmojo 2014 m. žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numerio tema skirta šernams, pastaruoju metu dėl plintančio kiaulių maro sulaukusiems didžiulio medžiotojų ir visos visuomenės dėmesio. Gamtininkas Selemonas Paltanavičius pasakoja apie šių gyvūnų istoriją nuo pat jų apsigyvenimo Europoje pradžios. Kęstutis Pėtelis plačiau supažindina su šerno anatomija, morfologija ir gamtoje paliekamais veiklos požymiais. Algis Butleris analizuoja galima kiaulių maro grėsmes ir pasekmes mūsų gamtai.
Žurnale skaitytojai taip pat ras praktiniais eksperimentais pagrįstą straipsnį apie šernų poveikį ant žemės perinčių paukščių lizdams, straipsnius apie tai, kaip tinkamai sutvarkyti sumedžiotų šernų mėsą, kas atstos šernus vilkų mityboje. Naujajame numeryje publikuojamas originalus 1932 m. Jurgio Elisono išleistos knygos „Mūsų šalies žinduoliai“ skyrius „Šernas, arba kiaulė girinė“.
Pristatomos dvi naujos knygos: gamtos fotografo Kęstučio Čepėno „Briedis. Girių karalius“ ir Donato Žuolio „Su dvivamzdžiu ir plunksna“.
Žurnale medžiotojai ras ir kitokių aktualių bei įdomių straipsnių apie medžiokles, medžioklinę šunininkystę ir kt.

TURINYS

KULTŪRA. ETIKA
Viltis miršta paskutinė

VEIKLA IR NUOMONĖS
Apie marą, leidimus, sąvadą
Ar tik maras gelbės gamtą nuo šernų pertekliaus?
Prisimelavome
Invazinės rūšys Holarktikoje 2013 – ketvirtasis tarptautinis simpoziumas apie invazines rūšis
Vis mažiau žvėrių

KĄ IR KAIP MEDŽIOJAME
Šerno vieta mūsų gamtoje
Dar šiek tiek apie šerną
Šernai ir ant žemės perintys paukščiai
Klausimas vilkui: kas atstos šerną – stirna, bebras ar...?
Šerno iltys kaip trofėjus

VETERINARIJA
Kaip ir kodėl atsiranda naujų laukinių gyvūnų ligų rizika
Afrikinio kiaulių maro pavojus – kaip tinkamai tvarkyti sumedžiotų šernų mėsą

ĮDOMIOS MEDŽIOKLĖS
Naujametės medžioklės nuotykis
Puikus laimikis medžiojant zuikius „katilu“

KAS PARAŠYTA KITUR
Girių karaliaus brydėmis
Šernas, arba kiaulė girinė
Su dvivamzdžiu ir plunksna

PRADEDANČIAJAM MEDŽIOTOJUI
Šerno veiklos skiriamosios žymės

ŠUNININKYSTĖ
Medžioklė su lietuvių skalikais

TAI ĮDOMU
Saulės ir Mėnulio kalendorius
Ar tenka pamatyti audinę
Skelbimai
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Naujas žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeris 2014-2 (168)
Medziotojas_2014.2_virselis.jpg
Antrasis 2014 m. žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeris, kaip jau įprasta paskutiniu metu, iš esmės skirtas vienos rūšies medžiojamajam gyvūnui – šįkart bebrui. Apie šį Lietuvos gamtos senbuvį rašo gamtininkas Selemonas Paltanavičius, apie bebro kaukolę, kaip trofėjų, pasakoja Algimantas Kamičaitis. Jolanta Stankevičiūtė rašo, kaip teisingai nustatyti bebro amžių. Publikuojamas autentiškas Jurgio Elisono dar 1932 m. išleistos knygos „Mūsų šalies žinduoliai“ (III dalis) straipsnis „Vėbras, arba bebras europinis (Castor fiber). Straipsnių apie bebrus žurnale publikuojama ir daugiau.
Medžiotojams pageidaujant spausdinamos Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės – kad būtų patogiau, jos spausdinamos viduriniuose žurnalo puslapiuose.
Šiame numeryje trumpai pristatyta neseniai išleista Selemono Paltanavičiaus knyga „Lūšis. Sugrįžimas į Lietuvos girias“.
Besidomintiems medžiokline šunininkyste skirti straipsniai apie pavasarinius vižlų bandymus.

TURINYS

KULTŪRA. ETIKA
Fortūnos išdaigos

KĄ IR KAIP MEDŽIOJAME
Bebras buvo ir lieka mūsų gamtos senbuviu
Medžioklės trofėjus – bebro kaukolė
Kaip nustatyti bebro (Castor fiber) amžių

KAS PARAŠYTA KITUR
Vėbras, arba bebras europinis (Castor fiber)
Knyga apie į gamtą sugrįžtančią rūšį

VEIKLA IR NUOMONĖS
Naudingas miškininkų ir medžiotojų susirinkimas
Ar botaninio zoologinio draustinio teritorijoje yra vietos bebrui?

ŠUNININKYSTĖ
Pavasariniai vižlų bandymai
Metamorfozės Lietuvos medžioklinėje šunininkystėje

PRIVALU ŽINOTI
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės

TAI ĮDOMU
Saulės ir Mėnulio kalendorius
Bebrų įtaka ekosistemoms Vilniaus miškų urėdijoje
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Naujas žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeris 2014-3 (169)
Medziotojas_virselis_2014.3.jpg
Trečiajame 2014 m. žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeryje daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos paukščių būriui – karteliniams paukščiams. Daugelis miestuose įpratę matyti naminius karvelius, tačiau be jų mūsų šalyje gyvena dar 4 šio paukščių būrio rūšys. Tai medžiotojams puikiai žinomas keršulis, taip pat pietinis ir paprastasis purpleliai bei į Raudonąją knygą įrašytas uldukas. Karteliniai paukščiai aprašyti dviejuose straipsniuose – vienas jų perspaudintas iš gamtininko T. Ivanauskos knygos „Pasaulio paukščiai“, kitas – ornitologo M. Kirstuko apie šiuo metu Lietuvoje gyvenančius karvelius, jų išvaizdą ir biologiją. Gamtininkas S. Paltanavičius pasakoja apie pietinį purplelį, K. Pėtelis supažindina su karvelių medžioklės ypatumais.
Medžioklinės šunininkystės temai skirti net 6 straipsniai apie Vakarų Sibiro laikas, antikinius kurtus, dratharus.
Naujame numeryje rasite įdomios informacijos apie optinius taikiklius, įvairių fotoreportažų apie medžiotojų veiklą. Taip pat naujausius duomenis apie medžiojamųjų gyvūnų gausą ir sumedžiojimą Lietuvoje.

TURINYS

KULTŪRA. ETIKA
Karvelis tautosakoje

KĄ IR KAIP MEDŽIOJAME
Lietuvos karveliai
Pietinis purplelis. Kas jį atnešė į Lietuvą?
Ką gali išnaikinti medžioklė. Pastabos karvelio keleivio istorijai
Karvelių medžioklė

KAS PARAŠYTA KITUR
Karveliniai (Columbiformes)
Medžioklės dievų kalnas

VEIKLA IR NUOMONĖS
Sūduvos medžiotojų šventė 2014
Pirmoji Sūduvos ir „Gamtos“ medžiotojų sąjungų medžioklės paroda Marijampolėje 2014 m. lapkričio 8-ąją
Aleksandro Stulginskio universitete nenutyla medžioklės ragų signalų aidas

AMUNICIJA
Optiniai taikikliai

ŠUNININKYSTĖ
Medžioklė su Vakarų Sibiro laika
Antikiniai kurtai grįžta į medžioklių laukus
Bandymai su lape ir barsuku
Dažniau lankom brolius latvius
Seminaras apie dratharus
3-oji klubinė dratharų veislės šunų paroda

PRIVALU ŽINOTI
2014 m. medžiojamųjų žvėrių apskaita
2013 m. gyvūnų, kurie priskirti medžiojamiesiems, tačiau šiuo metu nemedžiojami, apskaita
Medžiojamųjų žvėrių, sumedžiotų iki 2014 m. balandžio 15 d., (2013–2014 m. medžioklės sezonas) apskaita
2014 m. medžiojamųjų žvėrių apskaita

TAI ĮDOMU
Saulės ir Mėnulio kalendorius
Skelbimai
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Naujas žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeris 2014-4 (170)
Medziotojas_2014.4_virselis.jpg
Ketvirtasis 2014 m. žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeryje daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos varniniams paukščiams. Varniniai paukščiai – vienos žvirblinių paukščių būrio šeimos atstovai. Visus varninius paukščius vienija jų gyvenimo būdas: jie slapūs, pakankamai plėšrūs ir išradingi. Nors Lietuvoje gyvena ar bent kartą stebėtos aštuonios varninių paukščių rūšys, dažnos ir medžiotojams gerai pažįstamos yra šešios. Apie juos plačiau skaitykite Selemono Paltanavičiaus, Ričardo Patapavičiaus (autorius ypač išsamiai skaitytojus supažindina su viena iš varninių paukščių šeimos rūšių – kovu), taip pat Mindaugo Kirstuko straipsniuose. Apie kranklius publikuojamas autentiškas garsiojo gamtininko prof. Tado Ivanausko straipsnis, savo mintimis apie šiuos paukščius dalijasi Kęstutis Pėtelis ir Algimantas Kamičaitis.
Tradiciškai žurnale spausdinama informacija apie medžiotojų veiklą, būsimus ar praėjusius renginius. Skaitytojai ras naudingą straipsnį apie elnio ragų matavimo ypatumus ir sužinos, kaip teisingai užpildyti medžioklės lapą – apie tai Kęstučio Pėtelio straipsnis. Žinomas medžiotojas Vytautas Ribikauskas savo straipsnyje analizuoja Lietuvoje numatytus medžioklės būdus. Šis straipsnis yra tarsi praeitame žurnalo numeryje publikuoto Juozo Beniulio straipsnio „Išsaugokime medžioklės būdų įvairovę“ tęsinys. Taip pat šiame žurnalo numeryje skaitytojai ras nemažai naudingos informacijos apie medžioklinę šunininkystę. Šiame numeryje pateikiami naujausi duomenys apie medžiojamųjų paukščių sumedžiojimą Lietuvoje.

TURINYS

Kultūra. Etika
Varniniai paukščiai tautosakoje
Kranklys mano gyvenime

Veikla ir nuomonės
Medžiotojų sąvadas, arba kada baigsis viduramžiai
Hubertinės ir medžioklės paroda Marijampolėje
Kranklių nuodijimas
Kaip taisyklingai užpildyti medžioklės lapą
Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ šiandien
Kokiais būdais medžiojame

Ką ir kaip medžiojame
Varniniai paukščiai gamtos ir mūsų pasaulyje
Kovas
Kokios varnos gyvena Lietuvoje

Kas parašyta kitur
Krumka

Šunininkystė
Lietuvos medžioklinės šunininkystės vizijos. Atviras laiškas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimų, susijusių su medžiokline šunininkyste, iniciatoriams
Medžioklinių šunų veislių sąrašas
Lietuvos skalikų paroda Žemaitijoje
Urvinių šunų varžybos su lape

Privalu žinoti
Medžiojamųjų paukščių, sumedžiotų iki 2014 m. balandžio 15 d., (2013–2014 m. medžioklės sezonas) suvestinė

Tai įdomu
Saulės ir Mėnulio kalendorius
Skelbimai
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Naujas žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeris 2014-5/6 (171/172)
Medziotojo virselis2014_5-6.jpg
Paskutinis 2014 m. žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numeris – dvigubas (5–6), todėl jame skaitytojai ras kur kas daugiau straipsnių. Šiemet žurnale daug dėmesio skyrėme varniniams paukščiams. Šį kartą taip pat rasite straipsnių apie juos: apie kėkštą rašo gamtininkas Selemonas Paltanavičius, žurnalo vyr. redaktorius Kęstutis Pėtelis straipsnyje aprašo varninių paukščių medžiokles ir jų būdus, publikuojamas iš senų leidinių išverstas straipsnis apie varnų gaudymą Kuršių nerijoje.
Tradiciškai spausdinamas Onutės Matonytės straipsnis apie paukščius Lietuvių tautosakoje. Raimondas Ribačiauskas gausiai iliustruotame straipsnyje aprašo Lietuvos medžioklės trofėjų parodą, taip pat gausiai fotografijomis iliustruotas Mildos Jonkienės straipsnis apie didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusią medžiotojų šventę Marijampolėje. Donatas Žuolys dalijasi medžiotojo įspūdžiais, patirtais keliaujant Kolorado valstijoje JAV, taip pat publikuojamas jo straipsnis apie grybų medžioklę anapus Atlanto.
Juozas Beniulis su skaitytojais dalijasi mintimis apie 1957 m. išleistą ,,Medžiotojo vadovą“. Šiame numeryje publikuojamas aplinkos ministro 2014 m. vasaros pabaigoje patvirtintas vilko apsaugos planas, o medžiotojų patogumui spausdinamas 2015 metų kalendorius su medžioklės terminais.
Medžioklinių šunų augintojai ras straipsnių apie vižlus, taksus, komercinio šunų maisto istoriją. Žurnale taip pat skaitykite apie vieninteles Lietuvoje gyvenančias nuodingas gyvates angis, apie Estijoje vykusią Baltijos teriologų konferenciją.

TURINYS

Kultūra. Etika
Paukščiai tautosakoje
Klondaiko legendos ir tikrovė Kolorade
Amerikoje grybai – medžiojami
Gamtos fotografai kviečiami dalyvauti konkurse „Gintarinis žaltys 2014“

Veikla ir nuomonės
Iškilminga Sūduvos medžiotojų šventė
Parodos trofėjus įvertinus
Gobšus ūkininkas siekia keleriopos naudos
Šaulių sąjungos ir Sūduvos medžiotojų varžytuvės
Naujausios žinios apie gyvūnų tyrimus iš 9-osios Baltijos teriologų konferencijos

Ką ir kaip medžiojame
Gražus, plėšrus ir neįvertintas kėkštas
Varninių paukščių medžioklė

Kas parašyta kitur
Varnų gaudymas Kuršių nerijoje
Seną „Medžiotojo vadovą“ pavarčius

Amunicija
Atraminės kojelės. Mažas svoris – maksimalus funkcionalumas

Šunininkystė
Medžioklė su taksais
Sėkmingas pasirodymas Lenkijoje
Komercinio šunų maisto istorija

Privalu žinoti
Vilko (Canis lupus) apsaugos planas, 2014 m.

Tai įdomu
Saulės ir Mėnulio kalendorius
Nepaprastai apie paprastąją angį
Kuo minta lūšys
Metų turinys
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Pagaliau - 1 nr. išėjo :(
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

NAUJAS ŽURNALO „MEDŽIOTOJAS IR MEDŽIOKLĖ“ NUMERIS 2015-1 (173)
Medziotojas_2015.1_virselis.jpg
Pagrindinė pirmojo 2015 m. žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ numerio tema – medžioklės trofėjai, jų parodos. Žurnalo įvadiniame straipsnyje vyr. redaktorius Kęstutis Pėtelis rašo apie medžioklės kultūrą Lietuvoje ir kitose šalyse, apžvelgia mūsų šalies medžioklės kultūros raidą ir pokyčius. Šiame numeryje rasite straipsnius apie medžioklės trofėjus ir parodas. Taip pat žurnale publikuojama įdomi informacija apie Lietuvoje gyvenančias lūšis, europines stirnas mūsų šalyje ir kita medžiotojui pravarti medžiaga.
Žurnale rasite 2015 metų kalendorių su pačioje 2014 metų pabaigoje atnaujintais medžioklės terminais.

TURINYS

KULTŪRA. ETIKA
Miško karalių draugijoje
Medžioklės kultūra
Apie kiškius, gerves ir gandrus
Tas stebuklingas žodis „laisvė“

VEIKLA IR NUOMONĖS
Medžioklės trofėjų parodos
Po parodos
Nauja mokslų daktarė
Burtažodis „menedžmentas“
Seminaras apie vilkus

KĄ IR KAIP MEDŽIOJAME
Medžioklės trofėjai
Kur Lietuvoje sutinkamos lūšys
Europinė stirna Lietuvoje
Sakalininkų šventė
Tas vilkų brangumėlis

AMUNICIJA
Peilio paslaptis

ŠUNININKYSTĖ
Lietuvos kinologų draugijos medžioklinės šunininkystės klubų 2015 m. medžioklinių veislių šunų parodų tvarkaraštis
Lietuvos kinologų draugijos medžioklinės šunininkystės klubų renginių 2015 m. tvarkaraštis

PRIVALU ŽINOTI
Patvirtinta nauja medžioklės trofėjų ekspertų taryba

TAI ĮDOMU
Saulės ir Mėnulio kalendorius
Kamera: kaip jis sudaryta ir kokia jos paskirtis
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

NAUJAS ŽURNALO „MEDŽIOTOJAS IR MEDŽIOKLĖ“ NUMERIS 2015-2 (174)
Medziotojo virselis2015_2.jpg
Antrajame šių metų žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ skaitytojai ras išsamų vyr. redaktoriaus Kęstučio Pėtelio straipsnį, labiau skirtą pradedantiesiems medžiotojams, apie stirninų medžioklę – „Stirninų medžioklė prieš rują“ ir straipsnį apie atrankinės medžioklės raidą. Žurnale publikuojami keli Algimanto Kamičaičio straipsniai: „Dabar mano gyvenimo ratas užsidaro...“, „Medžioklės trofėjų apžiūrų nauda“, „Švinas nepakeičiamas“, „Planuojama pasaulinė medžioklės paroda“. Gamtininkas Selemonas Paltanavičius savo straipsnyje diskutuoja, ar fotografuojant medžioklę reikia paisyti etikos. Šiame numeryje galėsite susipažinti su kasmetinio gamtos fotografų konkurso „Gintarinis žaltys“ laureatais ir geriausiais jų darbais. Tradiciškai spausdinami gamtos fotografo Romualdo Barausko fotoreportažai apie žvėris. Šį kartą fotografas su žurnalo skaitytojais dalijasi nuostabaus ryto su žvėrimis akimirkomis ir fotoreportažu apie kiškius – atsaku į portale „Delfi“ publikuotą R. Anusausko fotoreportažą. Šiame žurnalo numeryje skaitytojai ras ir kitų straipsnių: apie medžioklės ir žvejybos pažeidimus Kauno regione, apie vaistų poveikį laukinių gyvūnų populiacijoms, apie peiliadirbystę Lietuvoje, medžioklinės šunininkystės tvarką ir tradicijas Lietuvoje bei pas kaimynus ir kt. Žurnalo pabaigoje pateikiama Aplinkos ministerijos informacija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo taip pat stirnų sumedžiojimo per 2015–2016 m. medžioklės sezoną limitas.

Kultūra. etika
Nuostabus rytas su žvėrimis
Ar fotografuojant medžioklę reikia paisyti etikos
Metų fotografas: pati gamta lėmė, kad tapau fotografu
„Dabar mano gyvenimo ratas užsidaro...“
Kiškių šokiai ir žaidimai

Veikla ir nuomonės
Medžioklės trofėjų apžiūrų nauda
Medžioklės ir žvejybos pažeidimai 2004–2013 m. Kauno regione
Vaistų poveikis laukinių gyvūnų populiacijoms
Miško įdomybių simfonija ir įkvepiančios medžioklės tradicijos

Ką ir kaip medžiojame
Atrankinės medžioklės raida
Švinas nepakeičiamas
Planuojama pasaulinė medžioklės paroda

Pradedančiajam medžiotojui
Stirninų medžioklė prieš rują

Amunicija
Peiliadirbystė Lietuvoje

Šunininkystė
Medžioklinės šunininkystės tvarka ir tradicijos Lietuvoje bei pas kaimynus

Privalu žinoti
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Stirnų sumedžiojimo per 2015–2016 m. medžioklės sezoną limitas

Tai įdomu
Saulės ir Mėnulio kalendorius
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

NAUJAS ŽURNALO „MEDŽIOTOJAS IR MEDŽIOKLĖ“ NUMERIS 2015-3 (175)
Medziotojo virselis 2015_3.JPG
Trečiajame šių metų žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ skaitytojai ras išsamų vyr. redaktoriaus Kęstučio Pėtelio pradedantiesiems medžiotojams skirtą straipsnį apie stirninų medžioklę „Stirninų medžioklė per rują“. Žurnale taip pat spausdinami ir kiti vyr. redaktoriaus straipsniai: „Dar apie medžioklės trofėjų apžiūras“, „Ar reikalingi medžioklės specialistai“.
Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Uleckas savo straipsniuose „Medžiotojų sąvadas, arba kada baigsis viduramžiai“ ir „Dėl krašto apsaugos pilietinių iniciatyvų Marijampolėje“ nagrinėja šiuo metu medžiotojams ir visai Lietuvai ypač aktualias problemas.
Gamtos fotografo Romualdo Barausko fotoreportažuose apie žvėris žurnalo skaitytojai ras ne tik puikias lapiukų, gervių ir šerniukų fotografijas, bet ir įdomių minčių apie Lietuvos ūkininkų ir gervių „konfliktus“, apie šernų medžioklės niuansus, matomus gamtininko akimis. Medžiotojai ir medžioklės įstatymų žinovai savo nuomonę šiais klausimais galės pareikšti artimiausiuose žurnalo numeriuose.
Šiame numeryje publikuojami straipsniai apie tai, koks apdovanojimas buvo skirtas Gamtininkui Selemonui Paltanavičiui, apie Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ susirinkimą, Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusią tarptautinę medžioklės, žūklės ir aktyvaus laisvalaikio parodą, medžioklinių šunų – dratharų – konkursą.
Edvardas Paradninkas apžvelgia medžioklės Karelijoje ypatumus, dalijasi patirtais įspūdžiais. Nuolatinis žurnalo straipsnių autorius, pasivadinęs Gudo pseudonimu, aprašo vaiko santykį su medžiokle, o žurnalo pabaigoje skaitytojai tradiciškai ras LR aplinkos ministro įsakymą – šįkart apie profesionalios medžioklės plotų tvarkymą, taip pat Aplinkos ministerijos informaciją apie tauriųjų elnių sumedžiojimo limitus per 2014–2015 m. medžioklės sezoną.

TURINYS

Kultūra. Etika
Akimirkos iš lapiukų gyvenimo
Apdovanojimas Selemonui Paltanavičiui
Gervės – ūkininkų laukų siaubūnai
Po parodos
Atžala

Veikla ir nuomonės
Medžiotojų sąvadas, arba kada baigsis viduramžiai
Dar apie medžioklės trofėjų apžiūras
Ar reikalingi medžioklės specialistai
Dėl krašto apsaugos pilietinių iniciatyvų Marijampolėje
Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ susirinkimas

Ką ir kaip medžiojame
Skelbiamas karas šernams

Pradedančiajam medžiotojui
Stirninų medžioklė per rują

Įdomios medžioklės
Kas naujo miškų ir ežerų krašte?

Šunininkystė
Dratharų konkursas

Privalu žinoti
Profesionalios medžioklės plotai
Tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2015–2016 m. medžioklės sezoną limitas

Tai įdomu
Saulės ir Mėnulio kalendorius
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Pasirodė prekyboje 1-as šių metų numeris.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

NAUJAS ŽURNALO „MEDŽIOTOJAS IR MEDŽIOKLĖ“ NUMERIS 2016-2 (180)
Medziotojas 2016.2 virselis (1).jpg
Kultūra. Etika
Apie ką (ir kaip) kalbėsime, medžiotojau?

Veikla ir nuomonės
Raudondvario dvaro pilies menėje iškilmingai išsirikiavo medžiotojai
Medžioklės ragų aidas
Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ šiokiadieniai
Gamtos pažinimo centre ties darnos tiltą tarp visuomenės ir gamtos
Arčiau žmonių
Salantų medžiotojai brangina net ir skalikų atminimą

Kas parašyta kitur
Medžioklės reguliavimo Klaipėdos krašte ištakos
Vilkaviškio krašto medžioklės istorija
Knyga apie pelkėtyros lopšį – lietuviškai

Šunininkystė
Lietuvos laikų augintojai dirba
Jaunų dratharų bandymai

Veterinarija
Dirofiliariozė – sparčiausiai plintanti transmisinė liga Europoje

Įdomios medžioklės
Baltosios kanadinės audinės medžioklė

Privalu žinoti
Jei sumedžiojote vilką (pranešimas apie sumedžiotą vilką)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: aplinkosaugininkai 6 metus tikrino medžiotojų blaivumą neteisėtai
Žvėrių ir paukščių, sumedžiotų iki 2016 m. balandžio 15 d. (2015–2016 m. medžioklės sezonas), apskaita
2016 m. medžiojamųjų žvėrių (2016–2017 m. medžioklės sezonas) apskaita

Tai įdomu
Strazdai negali negiedoti
Luzitaninio ariono invazija Lietuvoje

Kitų šalių fauna
Dykumų kiškis tolajus
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

"Medžiotojas ir medžioklė" nr. 3-4 2016
mm.jpg

Kultūra. Etika
Tauriųjų elnių ruja 2016
Žodis skaitytojams
Moteris medžioja Lietuvoje
Tradicijų besilaikant
Moters medžiotojos vaidmuo Lenkijos medžioklės kultūroje
Antis mano!

Veikla ir nuomonės
LMS „Gamta“ Hubertinės
Naujai paskirto Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko užmojai
Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ šiokiadieniai
LMŽD medžioklės trofėjų ekspertai kėlė kvalifikaciją
Tarptautinis mokslinis seminaras Bialystoko urėdijoje apie vilkus ir moteris
Aleksandro Stulginskio universiteto magistrantai lankėsi kailių išdirbimo įmonėje
Pasirašyta Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ ir Lietuvos kinologijos draugijos sutartis

Šunininkystė
Kaip medžiosime su medžiokliniais šunimis 2018 metais ir ar su jais dar medžiosime?
Pirmosios pagalbos suteikimas šuniui
Kraujo sekimo lauko bandymai taksams

Įdomios medžioklės
Ančių medžioklė moterims!
Medziotojas.eu jubiliejinė paukščių medžioklė
Medžioklė Namibijoje

Gyvūnijos tyrimai
Kaip skaičiuojami vilkai
Tarptautinis medžioklės simpoziumas Vengrijoje
Laukinių gyvūnų ženklinimas
Tarptautinių kursų apie laukinę gyvūniją atgarsiai

Tai įdomu
Briedžio inkstai estiškai
Briedienos troškinys „Rudens kvapas“

Kitų šalių fauna
Ilgauodegis staras
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Pagaliau pasirodė paskutinis 2016 m. 5-6 nr.
mm-5-6.jpg
mm-5.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: "Medžiotojas ir medžioklė" naujausio numerio anonsas.

Post by medziotojas »

Naujas žurnalo „Medžiotojas ir medžioklė“ 2017 Nr. 1 (185) numeris\
Medziotojas 2017.1 virselis.jpg
TURINYS

Kultūra. Etika
Romualdas BARAUSKAS. Urvų gyventojai
Gintarė SABALINKIENĖ. Žodis skaitytojui

Ką ir kaip medžiojame
Gintarė SABALINKIENĖ. Stirninų medžioklės sezono pradžia
Vytautas RIBIKAUSKAS. Pirmasis mano stirninas

Gyvūnų tyrimai
Marius TRUMPICKAS, Kastytis ŠIMKEVIČIUS. Kada taurieji elniai riaumoja labiausiai
Jolanta STANKEVIČIŪTĖ, Evelina VANSYTĖ. Lietuvos medžiojamųjų žvėrių plaukų struktūros analizė
Mindaugas UZDRAS. Ar saugomų teritorijų išskyrimas padeda atsikurti ūdrų populiacijoms

Veikla ir nuomonės
Gintarė SABALINKIENĖ. Mokymai apie afrikinį kiaulių marą ir šernų populiacijos reguliavimą
Gintarė SABALINKIENĖ. Tarptautinės aktyvaus laisvalaikio, medžioklės ir žūklės parodos „Hunting Horn Show 2017“ akimirkos
Tomas JOCIUS. Baigėsi miškasodis: kiek miškininkai investuoja į jaunuolynų apsaugą nuo laukinių gyvūnų

Tai įdomu
Renata ŠPINKYTĖ-BAČKAITIENĖ. Vilkų Lietuva
Selemonas PALTANAVIČIUS. Varnos keičia savo būdą

Įdomios medžioklės
GUDAS. MMM, arba У МУЖЧИН НЕТ ПРОБЛЕМ

Privalu žinoti
Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo 2017–2018 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
I. Stirnų sumedžiojimo per 2017–2018 m. medžioklės sezoną limitas
II. Tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2017–2018 m. medžioklės sezoną limitas
III. Danielių sumedžiojimo per 2017–2018 m. medžioklės sezoną limitas
IV. Briedžių sumedžiojimo per 2017–2018 m. medžioklės sezoną limitas
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Locked