Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Skyrelis skirtas norintiems tapti medžiokliais ir ja besidomintiems.
Форум для начинающих и зрелых охотников.
Skelbti atsakymą
Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18256
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas »

marcco rašė:
medziotojas rašė:Jei jau medžiojam, tai turim atskirti kur senė ožka (ožys) ir kur jauniklai. Pas mus priimta išmedžioti jauniklius, todėl ir stengiamės jamti jauniklius :pardon:
"stengiamės" čia matyt labai tinkamas žodis.. :)
:pardon: toks caro nurodymas būna prieš varymines
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18256
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas »

Vakar kaip tik šnekėjome susėdę prie stalo apie šiuos būsimus MT pasikeitimus

"Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti galioja tik medžiojant joje nurodytame medžioklės plotų vienete arba tik tam tikroje medžioklės plotų vieneto dalyje..." ir t.t. Sharakanas ir paminėjo, kad tai įsigalios nuo sausio 1 d.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18256
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas »

ĮSAKYMAS (projektas)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. d. Nr. D1-

Vilnius

1. P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. gyvūnų šėryklos - stacionarūs įrenginiai (loviai ir automatinės šėryklos, kuriose telpa daugiau kaip 20 kg pašarų, ėdžios, pašiūrės su stogais, šėrimo aikštelės), naudojami papildomam žvėrių šėrimui;

2.2. licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti – dokumentas, suteikiantis teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu. Licencija yra užklijuota ant specialios paskirties plombos, skirtos pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną, informacinės plokštelės. Specialios paskirties plomba ir licencija yra neatskiriamos.

2.3. medžiojamųjų gyvūnų jaunikliai – medžioklės sezono (nuo vienų metų balandžio l d. iki kitų metų kovo 31 d.) metu gimę (atvesti, išsiritę) medžiojamieji gyvūnai iki kito medžioklės sezono pradžios. Vėliau jie laikomi suaugusiais ir antrąjį medžioklės sezoną vadinami antramečiais, sulaukę trečiojo medžioklės sezono – trečiamečiais ir t.t.;

2.4. medžioklės lapas – dokumentas, kuriuo medžioklės plotų naudotojas leidžia jame nurodytam medžiotojui medžioti arba medžioklės vadovui organizuoti medžioklę nurodytuose medžioklės plotuose nurodytu laikotarpiu. Medžioklės lapo pavyzdinė forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 77;

2.5. medžioklės produkcija – teisėtai sumedžioti (nušauti, sugauti gyvi ar negyvi) medžiojamieji gyvūnai, kuriems yra nustatytas leistinas jų medžioklės terminas, ar šių gyvūnų dalys, numesti ragai, kiti medžiojamųjų gyvūnų gyvybinės veiklos produktai;

2.6. neatrankinis medžioklės būdas – medžioklės būdas, kuriuo medžiojant gali būti daromas neigiamas poveikis rūšiai (arba giminingų rūšių grupei) arba rūšies vienos lyties ar amžiaus grupės individams;

2.7. neperspektyvi bebravietė –vieta, kurioje dėl bebrų veiklos konkrečioje vietoje kyla grėsmė atsirasti didelei žalai automobilių keliams, geležinkeliams, vandens saugyklų pylimams, pastatams ar melioracijos statiniams, dėl pastatytos užtvankos semiami žemės ūkio pasėliai ar kitos naudmenos ar miškas arba užtvanka yra ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingoje upėje ar jos ruože, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 „Dėl ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“;

2.8. teisė medžioti – asmens įgyta teisė, teisės aktų nustatyta tvarka išlaikius Medžioklės egzaminą ir gavus Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietą. Šios teisės turėjimas nesiejamas su prievolėmis nustatyta tvarka teikti duomenis Lietuvos Respublikos medžiotojų sąvadui ir atlikti saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą.

2.9. kitos Medžioklės taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.“;

1.2. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Visus 6 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir išlaikiusiems medžioklės egzaminą asmenims medžiotojo bilietą Komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių dienų. Išduodamas medžiotojo bilietas turi būti patvirtintas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą išduodančio asmens parašu. Už išduodamą medžiotojo bilietą jį gaunantis asmuoturi sumokėti medžiotojo bilieto pagaminimo išlaidas. Komisijos pirmininkas Medžiotojų bilietų išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas medžiotojo bilietas, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Registre pasirašo medžiotojo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę ir pareigas. Pametus arba sugadinus medžiotojo bilietą arba nelikus vietos įrašams apie duomenų pateikimą Medžiotojų sąvadui, išduodamas kitas medžiotojo bilietas. Šiais atvejais išduodamame medžiotojo biliete įrašomos senajame medžioklės biliete buvusios žymos apie medžiotojo turimas kvalifikacijas (jei informacija apie jas yra Medžiotojų sąvade), nurodoma data, iki kurios galioja žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą, ir patvirtinamos atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento herbiniu antspaudu. Medžiotojo bilieto pavyzdinę formą tvirtina, medžiotojo bilieto blankų gamybą pagal pateiktas paraiškas organizuoja Aplinkos ministerija.“;

1.3. pakeičiu 15.1 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.1. medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus suaugusius elninių žvėrių patinus (draudimas netaikomas medžiojant tauriųjų elnių ir briedžiųantramečius patinus)) medžioti varant leidžiama nuo spalio 15 d. iki vasario 1 d., atsižvelgiant į Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus. Lapes, mangutus ir kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d. Kitais Medžioklės taisyklių 11punkte nurodytais medžioklės būdais tam tikrus medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nurodytais terminais;“;

1.4. pakeičiu 15.2.1 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.2.1. briedžius:

patinus – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

antramečius patinus – nuo rugsėjo 1d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;

jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1d.;“;

1.5. pakeičiu 15.2.2 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.2.2. tauriuosius elnius:

patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;“;

1.6. pakeičiu 15.2.3 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.2.3. danielius:

patinus – nuo spalio 1 d. iki vasario 1d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

jauniklius - nuo spalio 1 d. ikivasario 1 d.;“;

1.7. pakeičiu 15.2.4 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.2.4. stirnas:

patinus – nuo gegužės 15d. iki spalio 15d. (tik medžiotojams selekcininkams);

pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;“;

1.8. pakeičiu 15.2.12 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.2.12. didžiąsias ir rudagalves antis, dryžgalves ir rudagalves krykles, klykuoles – nuo rugpjūčio 15d. iki gruodžio 15 d.;“;

1.9. pakeičiu 15.2.7 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.2.17. keršulius – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;“;

1.10. pakeičiu 15.3 punktą ir jį išdėstau taip:

„15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu arba el. paštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai arba rajono agentūrai, o sumedžiotą gyvūną pristatyti rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kad šioji nustatytų sužeidimo pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti žmonių maistui, surašytų aktą, nurodydama būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą. Medžioklės plotų naudotojai privalo vykdyti veterinarijos specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės produkcijos naudojimo.“.

1.11. pakeičiu i16.3punktą ir jį išdėstau taip:

„16.3. galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), jeigu medžiojama su šaunamuoju ginklu;“.

1.12. pakeičiu 16.4 punktą ir jį išdėstau taip:

„16.4. licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, jeigu medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė yra licencijuojama;

1.13. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Licencijos medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti medžioklės plotų naudotojams išduodamos ir Medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitos teikiamos vadovaujantis Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo“.“;

1.14. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Pildant medžioklės lapą privaloma:“;

1.15. pakeičiu 19.3 punktą ir jį išdėstau taip:

„19.3. nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam kaip 30dienų laikotarpiui (datos nurodomos imtinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą draudžiama;“;

1.16. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lape turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje (šią grafą pildyti neprivaloma).“;

1.17. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22. Licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti galioja tik tame medžioklės plotų vienete, kuriam buvo išduota.

Gyvūno sumedžiojimo vietoje sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį, šios plombos dirželį užtraukiant per metalinį užraktą.

Atvykus į gyvūno dorojimo vietą, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą, į medžioklės lapą įrašomi panaudotų licencijų numeriai. Pradėjus doroti sumedžiotą gyvūną, specialios paskirties plomba išimama iš sumedžioto gyvūno ausies, nupjaunant plombos dirželį. Plombos informacinė plokštelė, su ant jos priklijuota licencija, nupjaunama ir saugoma teisės aktų nustatyta tvarka. Sumedžiojus elninių žvėrių patinus, duomenys apie jų ragus įrašomi medžioklės lapo antroje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).

Jei duomenysapie sumedžiotus gyvūnus šiame punkte nustatyta tvarka neįrašytimedžioklės lape arbasumedžioti gyvūnai nepažymėti specialios paskirties plombomisMedžioklės taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai,išskyrus atvejus, kurie numatyti Medžioklės taisyklių 15.3 ir28 punktuose.“;

1.18. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Už teisingą medžioklės lapo užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Už teisingą sumedžiotų licencijuojamų gyvūnų pažymėjimąpagal Medžioklės taisyklių 22 punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas ir gyvūną sumedžiojęs medžiotojas. Medžiotojas privalo informuoti medžioklės vadovą apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną.“;

1.19. pakeičiu 24.1 punktą ir jį išdėstau taip:

„24.1. turėti jam išduotą galiojantį medžioklės lapą, reikiamas licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti ir Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka užpildyti medžioklės lapą ir pažymėti sumedžiotus licencijuojamus gyvūnus;“;

1.20. pakeičiu 24.4 punktą ir jį išdėstau taip:

„24.4. parodyti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams šunis, kurie bus naudojami medžioklėje;“;

1.21. pakeičiu 25 punktą išdėstau taip:

„25. Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisykliųar medžioklės plotų naudotojo nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai pažymėdamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ties medžiotojo pavarde ir patvirtindamas įrašą savo parašu.“;

1.22. pakeičiu 28 punktą ir išdėstau taip:

„28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas limituojant jų medžioklę, yra: briedis, taususis elnias, danielius, stirna, vilkas. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna.

Neišnaudojus Licencijos briedžio patinui sumedžioti arba Licencijos tauriojo elnio patinui sumedžioti, ši licencija suteikia teisę atitinkamai sumedžioti briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų .

Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, medžioklės lape nedelsiant įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį, surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.

Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiojamas ne to amžiaus (amžiaus grupės) gyvūnas arba sumedžiojamas sužalotas gyvūnas, medžioklės lapenedelsiant įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį, surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai;

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, turi ne vėliau kaip per 12 valandųpateiktiatitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautąpranešimą tą pačią darbo dieną pateikia Aplinkos ministerijai el. paštu.“;

1.23. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

„35. Komisija kasmet iki balandžio 15 d. priima sprendimą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo. Priimdama sprendimą, Komisija privalo atsižvelgti į medžioklės plotų naudotojų prašymus, praėjusios medžioklės sezono sumedžiojimo duomenis, elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams daromo neigiamo poveikio pokytį, jeigu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nenustato specialių reikalavimų dėl atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių sumedžiojimo limitų. Komisija privalo atitinkamai sumažinti nustatytą tam tikros limituojamo medžiojamojo gyvūno rūšies sumedžiojimo limitą dėl Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytų atvejų. Esant reikalui, Komisija gali medžioklės plotų naudotojus ar valstybinių miškų valdytojus prašyti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui priimti.“;

1.24. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

„39. Medžioklės plotų naudotojai, kurių medžioklės plotuose medžioklės sezono metu dėl labai padidėjusio stirnų, briedžių, tauriųjų elnių ar danielių tankumo pasireiškia didelė žala žemės ūkio ar miško naudmenoms, taip pat medžioklės plotų naudotojai, kurių naudojamuose medžioklės plotuose nustatyta medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą dėl objektyvių priežasčių būtina peržiūrėti, gali iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kad būtų skirtos papildomos licencijos šiems gyvūnams sumedžioti. Su prašymu turi būti pateikiamas ir Komisijos posėdžio, kuriame buvo pritarta šiam prašymui, protokolas. Medžioklės plotų naudotojams pageidaujant, Komisija turi teisę iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos peržiūrėti medžioklės plotų naudotojams nustatytus šių gyvūnų sumedžiojimo limitus, neviršijant bendro limito, nustatyto išskirtoje elementarios populiacijos teritorijoje.“;

1.25. pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

„58. Draudžiama:

58.1. asmeniui, neturinčiam teisės medžioti:

58.1.1. medžioti arba būti medžioklės plotuose su įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo taikikliais, kilnojamais bokšteliais);

58.1.2. doroti arba gabenti neteisėtai sumedžiotą gyvūną;

58.2. asmeniui, turinčiam teisę medžioti:

58.2.1. būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu nesant įrašo apie medžiotoją tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape arba medžioti teritorijose, kuriose jis medžioti neturi teisės, kai gyvūnas nesumedžiotas;

58.2.2. sumedžioti gyvūną, kurio sumedžioti neturi teisės, išskyrus Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytus ir nustatyta tvarka įformintus atvejus;

58.2.3. gabenti ar doroti neteisėtai sumedžiotą licencijuojamą gyvūną;

58.3. medžioti apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

58.4. medžioti draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais:

58.4.1. automatiniais šaunamaisiais ginklais, savišaudžiais įrenginiais;

58.4.2. naudojant medžioklėje elektrinius aparatus, skirtus gyvūnams apsvaiginti ar užmušti;

58.4.3. naudojant sprogmenimis, nuodus, užnuodytą ar anestezuojantį jauką arba jaukui ir masalui naudojant gyvus gyvūnus;

58.4.4. dūmais, dujomis ar ugnimi varant gyvūnus iš jų slėptuvių;

58.4.5. iš transporto priemonių, taip pat vaikant ar transporto priemonėmis numušant medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus atvejus, kai keliuose transporto priemonės susiduria su medžiojamaisiais gyvūnais);

58.4.6. iš oro transporto priemonių;

58.4.7. iš judančių vandens transporto priemonių, varomų varikliu;

58.4.8. šviečiant iš transporto priemonių bet kokiais dirbtiniais šviesos šaltiniais;

58.4.9. naudojant naktinius, lazerinius, termovizorinius taikiklius ir jų priedus prie optinių taikiklių arba turint juos medžioklės plotuose;

58.4.10. statant kilpas gyvūnams gaudyti;

58.5. laikyti, gaminti, pirkti ar parduoti kilpas, skirtas medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti;

58.6. medžioti neblaiviems (0,4 promilės ir daugiau);

58.7. medžioti neturint žymos medžiotojo biliete apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis reikalavimas netaikomas 5 metus nuo teisės medžioti suteikimo), žymos apie duomenų medžiotojų sąvadui pateikimą, įrašytos ne daugiau kaip prieš vienerius metus (ši žyma neprivaloma 1 metus nuo teisės medžioti suteikimo datos);

58.8. medžioti be medžioklės vadovo, kai medžioklėje dalyvauja daugiau kaip vienas medžiotojas;

58.9. medžioti medžiokliniu ginklu, neturint su savimi galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžioja, pažymėjimo (jei asmeniui jis yra išduotas);

58.10. perduoti fiziniam asmeniui priklausantį šaunamąjį ginklą kitam asmeniui (išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus) arba medžioklės plotuose – kitus medžioklės įrankius asmeniui, neturinčiam teisės medžioti

58.11. medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 2 šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeiguį jų dėtuves įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius);

58.12. viliojimui naudoti elektrinius, elektroninius ar magnetinius garso atkūrimo prietaisus;

58.13. gyvūnams gaudyti naudoti klijus, kablius ir kitus įrankius, priemones arba būdus, kurie Medžioklės taisyklėse neįvardinti kaip leistini;

58.14. medžiojamuosius gyvūnus akinant veidrodžiais ar kitomis priemonėmis;

58.15. medžioti apšviečiant medžioklės plotus dirbtiniais šviesos šaltiniais (išskyrus atvejį, kai medžiojami šernai tykojant);

58.16. ardyti medžiojamųjų gyvūnų urvus, namelius ir užtvankas, išskyrus atvejus, kai medžiojama su šunimis. Po medžioklės privaloma sutvarkyti iškastus urvus ir bebrų namelius (šio punkto reikalavimai netaikomi kai likviduojamos neperspektyvios bebravietės);

58.17. rinkti paukščių kiaušinius arba ardyti jų lizdus;

58.18. medžioti gyvūnus, kurie gelbstisi nuo potvynio, gaisro ir kitų stichinių nelaimių, taip pat dar neskraidančius paukščių jauniklius;

58.19. medžioti kanopinius žvėris graižtvinių ginklų ištisai dengtomis kulkomis;

58.20. medžioti briedžius ir elnius visų dydžių šratais bei grankulkėmis;

58.21. medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais, esant didesniam kaip 45 metrai atstumui;

58.22. medžioti kanopinius žvėris šoviniais, neturinčiais būtinos šaudmens energijos:

58.22.1. stirnas – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 1 000 džaulių;

58.22.2. danielius, antramečius šernus ir jauniklius – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 2 000 džaulių;

58.22.3. briedžius, tauriuosius elnius ir suaugusius šernus – graižtvinių ginklų šoviniais, kurių kulkos energija 100 metrų atstumu yra mažesnė kaip 2 500 džaulių;

58.23. medžioti ragus numetusius elninių žvėrių patinus;

58.24. medžioti suaugusius elninių žvėrių patinus, išskyrus briedžių ir tauriųjų elnių antramečius patinus, varant, grandine, katilu;

58.25. medžioti žvėris ir paukščius naudojant neatrankinius būdus, dėl kurių atitinkamų rūšių populiacijos gali išnykti vietiniu mastu arba būti labai trikdomos;

58.26. gaudyti medžiojamuosius gyvūnus gaudyklėmis, negalinčiomis užtikrinti, kad gyvūnas bus pagautas nesužeistas arba spąstais, kurie neatitinka selektyvaus gaudymo principo arba negarantuoja staigios pagauto gyvūno žūties;

58.27. medžioti paukščius tinklais ir spąstais, medžioti paukščius be šunų, išskyrus varninius paukščius;

58.28. pasisavinti medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, prieš paimant gyvūną iš radimo vietos apie tai nepranešus medžioklės plotų naudotojui ir atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ar departamento rajono (miesto) agentūrai ir negavus atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento ar departamento rajono (miesto) agentūros leidimo pasiimti šiuos gyvūnus ar jų dalis. Jei gyvūnas paimamas apie tai nepranešus nustatyta tvarka, laikoma, kad gyvūnas paimtas neteisėtai, o jį paėmęs asmuo privalo atlyginti žalą gamtai;

58.29. pjudyti šunimis sveikus kanopinius žvėris, norint juos išsekinti, sustabdyti ir sumedžioti (sužeistų kanopinių medžiojamųjų žvėrių persekiojimas su šunimis nelaikomas pjudymu);

58.30. tamsiuoju paros metu (praėjus daugiau kaip pusantros valandos po saulės nusileidimo ir likus daugiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo) medžioti sėlinant, grandine, katilu, varant ir su šunimis, išskyrus atvejus, kai su šunimi ieškoma sužeisto gyvūno;

58.31. nesusitarus su žemės sklypų savininkais ar valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir eksploatuoti medžioklės įrenginius, įrengti aptvarus medžiojamiesiems gyvūnams laikyti;

58.32. gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti laukiniams gyvūnams skirtus pašarus;

58.33. paimti suaugusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų jauniklius ir laikyti nelaisvėje kitais tikslais ir sąlygomis negu numatyta Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatyme;“;

1.26. pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

„74. Šiurkščiais Medžioklės taisyklių pažeidimais laikomi pažeidimai, kai:

74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.4 punktuose nurodyti draudimai;

74.2. medžiojantis asmuo yra neblaivus, ir jam nustatomas didesnis nei 1,5 promilės neblaivumas (girtumas);

74.3. vengiama pasitikrinti blaivumą.“;

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. balandžio 16 d.


Aplinkos ministras

Parengė
Jolanta Urbelionytė

2014-01-20
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18256
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas »

Ką manot ???


Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiojamas ne to amžiaus (amžiaus grupės) gyvūnas arba sumedžiojamas sužalotas gyvūnas, medžioklės lape nedelsiant įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį, surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai;

Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, turi ne vėliau kaip per 12 valandų pateiktiatitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautą pranešimą tą pačią darbo dieną pateikia Aplinkos ministerijai el. paštu.“;
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18256
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas »

„74. Šiurkščiais Medžioklės taisyklių pažeidimais laikomi pažeidimai, kai:

74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.4 punktuose nurodyti draudimai;

74.2. medžiojantis asmuo yra neblaivus, ir jam nustatomas didesnis nei 1,5 promilės neblaivumas (girtumas);
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Junka
Jaunas medžiotojas
Jaunas medžiotojas
Pranešimai: 369
Užsiregistravo: 2009-Bal-20 23:01

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė Junka »

58.1.1. medžioti arba būti medžioklės plotuose su įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo taikikliais, kilnojamais bokšteliais);

Sakyčiau, kad kilnojamas bokštelis čia ne prie ko. O jei aš noriu bebrą nufotografuoti (ta tikrąja prasme)? Tipo iškart brakūša?

Ir galėjo leist bebrus medžiot pasišviečiant.. Nesuprantu to draudimo, ar tai leidimo tik šernus mušt pasišviečiant...

Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2774
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė fukas »

bebras ES direktyva saugoma rūšis ir tik kelios valstybės tame tarpe ir Lietuva turi teisę juos medžioti, ir medžioti naudojant tik tausojančius būdus, o prožektorius prie tokių nepriskiriamas
nėra to blogo, kas neišeitų į gera

forester99
Stažuotojas
Stažuotojas
Pranešimai: 188
Užsiregistravo: 2008-Lap-05 15:15
Miestas: Elektrėnai

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė forester99 »

Kaži ar ta Jolanta buvus nors miške,o juolab medžioklėje?Nors kita vertus galima ir ją suprast - jai moka pinigus už atitinkamą darbą,o priimti ar nepriimti tuos darbo vaisius sprendžia užsakovas-mokėtojas.Todėl dabar iškyla dilema - ar aplinkosaugininkai su ministru priešaky tikrai įsigilins kas yra parašyta projekte ir ar išgirs medžiotojų visuomenės pageidavimus/siūlymus? %)
P.S kiek dar metų praeis bei kiek bus dar paskandinta miškų,sugadinta kelių ir kitų komunikacinių įrenginių,kol kažkam dašus,jog bebrą galima ir net reikia medžiot pasišviečiant?! %) :oops:

Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2774
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė fukas »

deja ministras medžiotojų visuomenės nuomonės neišgirdo ir tik vaidino kad klausė (o gaila, iki šiandien man jis atrodė vienas iš rimtesnių ministrų šiuometinėje vyriausybėje), kosultacinė taryba patvirtino visiškai kitokį MT pakeitimų projektą, o šitas projektas deja yra tik ministro ir LMŽD naujojo vadovo Bradausko, kuris matyt bus kur nors stipriai susitrinkęs galvą, slaptas kabinetinis kūrinys. Kurpėm kurpėm, svaigom svaigom ir nors norėjo kaip geriau gavosi kaip visados. LMŽD dabar galės tikrai pasigirti savo nuveiktais darbais, sup...a medžioklės tvarka ir sugriauta tai kas jau buvo sukurta :(

P.s. bebras nėra kenksmingas gyvūnas, žalos globaliai (nekalbu apie atskirus melioracinius griovius ar miško sklypus) jis nedaro ir tikslo jį medžioti šviečiant nėra.
nėra to blogo, kas neišeitų į gera

Vartotojo avataras
Zaibas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 879
Užsiregistravo: 2007-Geg-18 22:32
Miestas: Vilnius-kaunas

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė Zaibas »

gal būtų galima konkrečiai išgirsti kas ko neišgirdo? kas kam nepatinka? na man idomu kurie punktai pagal Jus yra nesamonė?
visada prisiekes medziotojas

Vartotojo avataras
Darius74
Jaunas medžiotojas
Jaunas medžiotojas
Pranešimai: 328
Užsiregistravo: 2009-Geg-20 21:36
Miestas: Vilnius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė Darius74 »

Zaibas rašė:gal būtų galima konkrečiai išgirsti kas ko neišgirdo? kas kam nepatinka? na man idomu kurie punktai pagal Jus yra nesamonė?
nespeta stipriai isigilint , bet galima pradeti nuo :

„58. Draudžiama:
58.1. asmeniui, neturinčiam teisės medžioti:
58.1.1. medžioti arba būti medžioklės plotuose su įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo taikikliais, kilnojamais bokšteliais);
58.10. perduoti fiziniam asmeniui priklausantį šaunamąjį ginklą kitam asmeniui (išskyrus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus) arba medžioklės plotuose kitus medžioklės įrankius asmeniui, neturinčiam teisės medžioti
Paskutinį kartą redagavo Darius74 2014-Sau-23 16:53, redaguota 1 kartą(us).

Vartotojo avataras
Darius74
Jaunas medžiotojas
Jaunas medžiotojas
Pranešimai: 328
Užsiregistravo: 2009-Geg-20 21:36
Miestas: Vilnius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė Darius74 »

As gyvenu kitu medziokles plotuose

Vartotojo avataras
fukas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 2774
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 18:46
Miestas: Marijampolė

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė fukas »

Zaibas rašė:gal būtų galima konkrečiai išgirsti kas ko neišgirdo? kas kam nepatinka? na man idomu kurie punktai pagal Jus yra nesamonė?
na neišgirdo nes į konsultacinę taryba rinkosi iš įvairių institucijų ir organizacijų atstovai bent 3 kartus, svarstė, diskutavo, priiminėjo bendras ir vieningas MT nuostatas, deja visas darbas nuėjo perniek nes į pastabas nebuvo atsižvelgta ir dar geriau atvirkščiai viskas buvo perversta :evil:
nėra to blogo, kas neišeitų į gera

Briedis
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 877
Užsiregistravo: 2006-Rgp-02 11:58
Miestas: Vilnius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė Briedis »

Zaibas rašė:gal būtų galima konkrečiai išgirsti kas ko neišgirdo? kas kam nepatinka? na man idomu kurie punktai pagal Jus yra nesamonė?
19.3. nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam kaip 30dienų laikotarpiui
Kuo neįtiko jau kurį laiką galiojanti tvarka - lapo galiojimas 60 dienų?
Tiesa, kaip moteris: nuoga gražiausia

Vartotojo avataras
Zaibas
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 879
Užsiregistravo: 2007-Geg-18 22:32
Miestas: Vilnius-kaunas

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė Zaibas »

Briedis rašė:
Zaibas rašė:gal būtų galima konkrečiai išgirsti kas ko neišgirdo? kas kam nepatinka? na man idomu kurie punktai pagal Jus yra nesamonė?
19.3. nurodyti medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam kaip 30dienų laikotarpiui
Kuo neįtiko jau kurį laiką galiojanti tvarka - lapo galiojimas 60 dienų?
Dėl ko sutrumpino tai man sunku pasakyt, man pačiam irgi naujovė ir nepriimtina naujovė, bet kiek žinau dar buvo norima, kad būtų įrašoma lape medžioklės pradžia ir pabaiga valandomis, t.y. mes susirenkam keliese medžiot sutariam sėdėt iki 22:00 val, po medžioklės vėl visi susirenkam ir namo pajudam. o tarkim vienas iš mūsų sumasto pasitrankyt su šautuvu kažkor kas gauna per galva? medžioklės vadovas.
Na dėl lapo trukmės trumpinimo vėl šioks toks niunsas, jie neturėtų būti daliujami poblatu, be čia jau klubo vidaus reikalas. Nes aš kiek aš noriu tiek tų lapų galiu pasiimt per metus.
visada prisiekes medziotojas

Skelbti atsakymą