Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Lie-25 12:11

Javapjūtė – pavojingas metas gyvūnams


Lietuvoje – brandi vasara. Prasideda javapjūtė, jau kertami ankstyvųjų veislių kvietrugiai, rugiai, žieminiai rapsai. Ateina metas, kai žemės ūkio kraštovaizdis keisis iš esmės.

Tokie pokyčiai gali turėti įtakos kai kuriems gyvūnams – javapjūtės metu, kaip ir per šienapjūtę, žūsta nemažai paukščių jauniklių, kiškiai, stirnos ir jų jaunikliai.

Šių žūčių galima išvengti palyginti paprastomis priemonėmis – teisingai planuojant javų kirtimą ir baidant gyvūnus. Kadangi prie kombainų sunkiau įruošti baidymo įrangą, kokia paprastai rekomenduojama prie šienapjovių (per žolę prieš dalgį braukiančia sunkią grandinę), būtina kitaip organizuoti javų ėmimą. Javai turėtų būti būtinai kertami iš lauko vidurio, kad gyvūnai galėtų pasitraukti į saugias vietas. Javus kertant nuo lauko pakraščio, gyvūnai susirenka lauko vidury ir dažniausiai žūsta ar būna sužalojami.

Prieš javapjūtę iš vakaro ar anksti rytą gyvūnus iš javų gali išbaidyti medžioklės plotų medžiotojai. Ūkininkai šiems tikslams gali pasitelkti ir kitus pagalbininkus.

Visuomenės informavimo skyrius

2014-07-25
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgp-04 17:40

Nežinojimas nuo atsakomybės neatleido

Savaitgalį Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) pareigūnai tikrino vandens telkinių pakrantes. Jiems įkliuvo vyras, plaukiojęs vandens motociklu ežere, kuriame tokia veikla draudžiama, pilietis, automobilį palikęs tiesiog pakrantėje, ir 3 žvejai, žvejoję be leidimų.

Rėkyvos ežere sulaikytas vandens motociklininkas aplinkosaugininkams teisinosi nežinojęs, kad vandens motociklu šiame vandens telkinyje plaukioti draudžiama. Kadangi vyras anksčiau nebaustas, jam už šį pažeidimą skirta 100 Lt bauda.

Aplinkosaugininkai primena, kad plaukioti vandens motociklais galima tik Baltijos jūroje, Kauno hidroelektrinės tvenkinyje ir Elektrėnų tvenkinyje. Nuo liepos 30 d. aplinkos ministro Kęstučio Trečioko įsakymu tokia veikla leidžiama ir Drūkšių ežere.

Dar vienas protokolas surašytas poilsiautojui prie Arimaičių ežero. Vyras nepaisė draudimo automobilius statyti arčiau nei 25 m. nuo vandens telkinio kranto. Poilsiautojui skirta 50 Lt bauda.

Praėjusį savaitgalį nubausti ir trys žvejai, išnuomotame Arimaičių ežere žvejoję neturėdami leidimų. Vyrams gresia įspėjimai arba baudos nuo 25 Lt iki 100 Lt.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgp-11 13:07

Po automobilio ratais žuvo ūdra

Ankstų rytą pilietis, važiuodamas į darbą, Vyžuonos medžiotojų klubo plotuose, ant kelio pastebėjo negyvą ūdrą ir nedvejodamas pranešė aplinkosaugininkams. Kaip vėliau paaiškėjo, tuo pačiu keliu važiavę medžiotojai, kurių medžioklės plotų teritorijoje buvo numušta ūdra, matė, kad ant kelio guli negyvas žvėrelis, tačiau nesuskubo informuoti aplinkos apsaugos Rokiškio rajono agentūros. Tik po to, kai radęs pilietis informavo medžiotojus, kad jie privalo patys informuoti aplinkos apsaugos instituciją, atvyko ir parašė pranešimą apie kelyje rastą negyvą raudonosios knygos atstovę, ūdros patelę.
Šis gyvūnas (lutra lutra – paprastoji ūdra) yra įrašytas į Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašą, bei taikomos apsaugos priemonės ir kaupiami duomenys apie šias rūšis. Pagal LR Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką, draudžiama, bet kokia forma tyčia gaudyti ar žudyti į sąrašą įtrauktų rūšių gyvūnus (ne tik ūdras) visuose jų gyvenimo etapuose, juos tyčia trikdyti, ypač jų perėjimo, jauniklių auginimo, žiemos miego ir migracijos metu, tyčia naikinti ar rinkti šių rūšių gyvūnų kiaušinius gamtoje, pažeisti ar naikinti šių rūšių gyvūnų perėjimo ar poilsio vietas. Aplinkos ministro įsakymu pavesta regionų aplinkos apsaugos departamentams organizuoti duomenų apie gyvūnų, įtrauktų į sąrašą, individų atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą (žuvimą autoįvykio, ūkinės veiklos metu ir pan.) rinkimą ir teikti informaciją aplinkos ministerijai. Todėl informacija apie pastebėtus žuvusius žvėrelius yra labai svarbi, ir privalu apie tai žinoti ne tik medžiotojams, bet visiems gyventojams, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms. Į sąrašą taip pat yra įtrauktos ir kai kurių augalų rūšys, todėl draudžiama tyčia skinti, rinkti, pjauti ar kitaip naikinti į šiuo įsakymu patvirtintą sąrašą įtrauktų rūšių augalus visuose jų biologinio ciklo etapuose. Vadinasi, atpažinus augalą pas prekeivius turguje, reikėtų informuoti rajono agentūrą, o ketinant skinti, ar išsikasti ir pasisodinti kiemo darželyje, prieš tai gerai pagalvoti, ar šis augalas nėra Europinės svarbos. ATPK numatyta administracinė atsakomybė už neteisėtą laukinių augalų ar grybų, jų dalių rinkimą, žalojimas ar naikinimą, perdirbimą ar gabenimą iki 1000 litų. Iki tūkstančio litų administracinę baudą galima užsitraukti ir sunaikinus, tyčia sužalojus, prekiaujant ar pasisavinus saugomą laukinį gyvūną. Abiem atvejais, gali būti skaičiuojama žala padaryta gamtai.
Būkime budrūs ir neprisišaukime sau bėdos. Rokiškio rajono statistiniai duomenys apie žuvusius saugomus laukinius gyvūnus ar sunaikintas augalų rūšis nėra verčiantys nerimauti. Apie augalų sunaikinimą ar kitokį naudojimą informacija agentūros dar nepasiekė, tačiau apie keliuose, po automobilių ratais žuvusius laukinius gyvūnus gyventojai praneša. Beveik kiekvienais metais, keliuose žūsta 1-2 ūdros. Lietuvoje 1996 metais buvo iš viso apie 1300 šių gyvūnėlių. Saugomų augalų rūšių ir saugomų laukinių gyvūnų sąrašą galima rasti Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos tinklapyje adresu: http://www.am.lt/VI/.

2014-08-11
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgp-11 18:25

„Ma­niau, kad tvar­tas de­ga. Pa­si­ro­do, kai­my­nas lai­dus de­gi­no...“


Li­na MOTUŽIENĖ
2014-08-10
pzinios@pzinios.lt

Prieš sa­vai­tę, nak­tį iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gy­ven­to­ja Vi­da pa­bu­do nuo dū­mų. Pro pra­vi­rus lan­gus be­si­ver­žian­ti ait­ri smar­vė mo­te­rį kaip­mat pa­kė­lė ant ko­jų – ding­te­lė­jo min­tis, jog už­si­de­gė jų pa­čių ūki­nis pa­sta­tas. Iš­puo­lu­si į lau­ką, pa­ma­tė dū­mų ka­muo­lius virs­tant iš kai­my­no te­ri­to­ri­jos. Pa­si­sta­tęs su­ren­ka­mą kros­nį su ka­mi­nu, vy­ras nak­tį de­gi­no lai­dus, kad iš­gau­tų va­rį.

Į „Plun­gės ži­nias“ penk­ta­die­nį pa­skam­bi­nu­si kal­va­riš­kė ti­ki­no, jog ne pir­mas kar­tas, kai kai­my­nas D. V. ima­si šio dar­be­lio. „De­gi­na sa­vo že­mė­je, už sa­vo tvar­to. Nuo­lat tas pats – sū­nus at­ve­ža jam tų lai­dų mai­šais, va­ka­rais vy­ras pjaus­to, o nak­ti­mis nu­de­gi­na. Ry­tais sū­nus gau­tą me­ta­lą iš­ve­ža. Čia gi jų ver­slas – D. V. ir vie­nos me­ta­lo su­pirk­tu­vės sa­vi­nin­kas yra uoš­viai“, – dės­tė skam­bi­nu­sio­ji, svars­ty­da­ma, iš kur tų lai­dų jie tiek daug ima.
Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad šį­syk jai pa­vy­ko vis­ką už­fik­suo­ti – brėkš­tant pa­si­čiu­po fo­to­apa­ra­tą ir dir­ban­tį kai­my­ną fo­to­gra­fa­vo bei fil­ma­vo. Taip pat nufilmavo momentą, kai išgautas varis iš ūkinio pastato maišais krauna-mas į sunkvežimį. Vi­sa tai at­siun­tė į re­dak­ci­ją, tuos pa­čius vaiz­dus ga­vo Plun­gės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra.
Agen­tū­ros ve­dė­ja Ire­na La­ta­kai­tė pa­tvir­ti­no pa­ti dar kal­bė­ju­si su po­nia Vi­da, ma­čiu­si už­fik­suo­tus vaiz­dus, bet da­bar ten va­žiuo­ti esą nė­ra pra­smės – me­ta­las iš­vež­tas, lau­ža­vie­tės nė­ra, kros­nis kaž­kur pa­trauk­ta ar iš­ga­ben­ta, vis­kas su­tvar­ky­ta. Ži­no­ma, at­lie­kų de­gin­ti ne­ga­li­ma – už tai nu­ma­ty­ta nuo šim­to iki dvie­jų šim­tų li­tų bau­da pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 83 straips­nį, bet, kaip sa­ko­ma, ne­pa­gau­tas – ne va­gis...
Be abe­jo, da­bar ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je ap­si­lan­kys daž­niau. „Tu­rė­si­me ome­ny­je tą at­ve­jį. Mū­sų vy­rai da­ro rei­dus ir nak­ti­mis, tai pa­sa­ky­siu, kad ati­džiau pa­si­žiū­rė­tų ir nu­ro­dy­to­je vie­to­je“, – sa­kė I. La­ta­kai­tė.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgp-21 15:45

NESĖKMINGA PREKYBA
paprastojo-suopio-iskamsa-65608210.jpg
LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento GGAI pareigūnai 2014 m. rugpjūčio 11 dieną nustatė asmenį, bandžiusį parduoti paprastojo suopio iškamšą, jam surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimo.

Kauno RAAD primena, kad vadovaujantis „Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis“ draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų neturint teisėtą įsigijimą įrodančių dokumentų arba leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų.

Pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą „Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių” pažeidimas, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų su šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgp-22 18:58

Nori grybauti – laikykis taisyklių


Pastaruoju metu pradėjus gausiai dygti grybams, pasipylė ir pulkai grybautojų. Deja, tarp jų pasitaiko ir tokių, kurie nepaiso ar nežino grybavimo taisyklių. Aplinkosaugininkai primena, kad jų laikytis privalu visiems, o pažeidėjams gali būti skiriama administracinė bauda.

Nors grybus rinkti galima visuose – ir valstybiniuose, ir privačiuose – miškuose, reikia žinoti, kad grybauti neleidžiama rezervatuose ir tuose miškuose, kuriuose lankymasis laikinai uždraustas ar apribotas savivaldybių sprendimais. Informacija apie tokį draudimą ar apribojimą skelbiama vietos spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, per radiją ar televiziją, o prie kelių, takų į mišką, kuriame uždraustas ar apribotas lankymasis, apie tai informuoja pastatyti ženklai.

Susiruošusieji grybauti privačiose valdose, kurios yra arčiau kaip 100 m iki miško savininko sodybos, turėtų būti atidūs – čia galima rinkti grybus tik miško savininkui sutikus.

Grybautojai turi žinoti, kad įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį motorinėmis transporto priemonėmis galima tik keliais. Važiuoti dviračiais leidžiama keliais ir rekreaciniais, pažintiniais ar kitais miško takais, netrukdant pėstiesiems miško lankytojams ir negadinant takų dangos. Statyti transporto priemones miškuose galima tik tam skirtose aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, reikia vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.

Renkant grybus juos reikia arba išrauti, arba nupjauti prie pat žemės. Griežtai draudžiama ardyti miško paklotę, samanų ar kerpių dangą, niokoti nerenkamus grybus. Miško ekosistemoms ypač kenkiama, kai paklotė ardoma grėbliais ir kitais įrankiais, nes taip sunaikinama ir grybiena.

Kaip nustato Grybavimo Lietuvos miškuose taisyklės, draudžiama rinkti, parduoti ir supirkti voveraites, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis kaip 1 cm, ir baravykus, kurių kepurėlės skersmuo mažesnis kaip 1,5 cm. Taip pat negalima rinkti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių grybų.

Jeigu nustatyta tvarka pažeidžiama grybaujant, piliečiams gali būti skiriama nuo 25 Lt iki 100 Lt, pareigūnams – nuo 100 Lt iki 200 Lt bauda. Jeigu tvarka pažeidžiama grybus superkant, parduodant ar perdirbant, piliečiams gali būti skiriama nuo 250 Lt iki 500 Lt, pareigūnams – nuo 500 Lt iki 1 tūkst. litų bauda.

Visuomenės informavimo skyrius
2014-08-22
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-08 10:31

Ministerijoje atidaroma nuotraukų konkurso „Gintarinis žaltys 2013“ paroda


Rugsėjo 5 dieną, Aplinkos ministerijoje atidaroma geriausių Lietuvos laukinės gamtos fotografijos konkurso „Gintarinis žaltys 2013“ nuotraukų paroda. Ją pristatys parodos sumanytojas, leidyklos „Lututė“ direktorius ir žinomas gamtos fotografas Romualdas Barauskas.

Ketvirtajam konkursui buvo pateikta daugiau kaip 2 tūkst. nuotraukų, iš jų konkurso organizatoriams nebuvo lengva išrinkti geriausias, vaizdžiausias, reprezentuojančias Lietuvos gamtą ir nuostabiausias jos gyvenimo akimirkas.

Konkurso finale dėl laurų varžėsi autoriai, kurių fotografijos buvo nominuotos dvylikai nominacijų: „Paukščiai“, „Žinduoliai“, „Gamtos akimirka“, „Gyvūno portretas“, „Makropasaulis“, „Lietuvos kraštovaizdis“, „Žmogus ir gamta“, „Kiti gyvūnai“, „Augalijos magija“, „Egzotikos pasaulis“, „Gamtos menas“ ir „Geriausia nespalvotoji fotografija“.

Kiekvienai nominacijai išrinktas geriausias darbas ir išskirtos viena ar dvi fotografijos, surinkusios daugiausiai vertinimo komisijos balų. Taip pat tradiciškai buvo renkami dviejų specialiųjų nominacijų – „Geriausios metų fotografijos“ ir „Metų fotografo“ – nugalėtojai. Šių metų geriausia fotografija išrinkta nuotrauka „Skrydis pūgoje“, kurios autorius – Kastytis Vainauskas. Jis nominuotas „Metų fotografu“.

Šiemet, kaip ir kasmet, geriausi „Gintarinio žalčio“ fotografijų konkurso darbai išleisti fotografijų albume – tai puiki Lietuvos gamtos vizitinė kortelė.

Konkurso sumanytojų tikslas – konkursą padaryti ne tik gamtos fotografų, bet ir visų Lietuvos gamtosauginių judėjimų švente, didžiule, svarbia, įsimintina ir reikšminga gamtosaugine akcija.

Visuomenės informavimo skyrius
2014-09-05
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-10 10:51

Nyksta brakonierių automobilių parkas


Atsakomybė už neteisėtą medžioklę gerokai sugriežtėjo – tai pajuto su inspektoriais pastaraisiais mėnesiais akis į akį susidūrę pažeidėjai. Netekti automobilio, kuriuo buvo vežama neteisėtai sumedžioto gyvūno skerdiena, rizikuoja jau šeštas pažeidėjas taigi brakonierių automobilių parkas gali sumažėti jau net 6 automobiliais.

Rugsėjo 8-osios rytą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros pareigūnams, vykdžiusiems reidą, įkliuvo pilietis, visureigio bagažinėje gabenęs šviežiai išdorotą suaugusio šerno skerdieną.

Patikrinę sumedžiojimo aplinkybes, kurias nurodė pažeidėjas, aplinkosaugininkai jokių teisėtą medžioklę patvirtinančių faktų nenustatė. Už neteisėtą sumedžioto žvėries dorojimą ir gabenimą vyrui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Iš jo paimtas automobilis ir šerno skerdiena.

Medžiaga bus perduota teismui. Pažeidėjui gresia bauda nuo 3 iki 6 tūkst. litų. Jis teismo nutartimi taip pat gali netekti automobilio ir gali būti įpareigotas atlyginti žalą gamtai – daugiau kaip 5 tūkst. litų.

Visuomenės informavimo skyrius

2014-09-10
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-10 10:55

Joniškyje prekiauta ne mėgėjų žūklės įrankiais

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Joniškio rajono agentūra tikrino prekybos įmones, kurios prekiauja žvejybos įrankiais. L. A., dirbančios pagal individualios veiklos pažymėjimą, parduotuvės vitrinoje rasti du bučiukai, su nurodyta kaina - 35 LT. Pamatavus jų diametrą ir ilgį nustatyta, kad du bučiukai yra ilgesni, nei numatyta „Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės“. (4.1. bučiukas vėžiams gaudyti – ne ilgesnė kaip 100 cm ir ne platesnė kaip 50 cm gaudyklė; 10.2. laikyti ar gabenti žeberklus, ūdas ir ne mėgėjų žvejybos įrankius (toliau – draudžiami žvejybos įrankiai), išskyrus atvejus, kai šie įrankiai teisės aktų nustatyta tvarka naudojami verslinei ar specialiajai žvejybai;) Dviejų bučiukų ilgiai siekė 110 cm. Jie išimti iš prekybos.

Parduotuvės savininkas leidimo prekiauti ne mėgėjų žūklės įrankiais neturėjo. Jo teigimu, šie bučiukai buvo įsigyti 2011 m., kol nebuvo įsigaliojusios atnaujintos taisyklės. Kad skersmuo neviršija reikalavimų savininkas, esą, žinojo, o ilgio nepasitikslino.

Savininkas pateikė bučiukų įsigijimo dokumentus ir prašymą dėl baudos sumažinimo. Jam surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas pagal 87 str. 2d. ir 87/12 str. 1d. Bauda už tokį pažeidimą numatyta nuo 2000 iki 4000 su draudžiamų ne mėgėjų žūklės įrankių konfiskavimu.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-11 09:47

AKCIJA „Nešiukšlink miške“

Utenos rajono agentūra vykdydama Aplinkos apsaugos agentūros 2014 metams numatytų akcijų planą, 2014 metų rugsėjo 8-12 d. vykdo akciją „Nešiukšlink miške“. Akcija vykdoma Utenos priemiestiniuose miškuose, Sudeikių, Užpalių, Leliūnų seniūnijų esančių miškų teritorijose. Akcijos metu kreipiamas dėmesys ar miško lankytojai nešiukšlina miškuose, taip pat bus siekiama išaiškinti didesnes užterštas teritorijas bei inicijuoti šių teritorijų tvarkymą.

Utenos rajono agentūros informacija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-19 11:10

Žmonių pranešimai ,,karštąja linija‘‘ – tvirtas ginklas prieš pažeidėjus


Kaip rodo Aplinkos ministerijos ,,karštąja linija‘‘ – korupcijos prevencijai skirtu ryšiu – gaunami pranešimai ir jų analizė, visuomenė vis dažniau rodo nepakantumą aplinkosaugos reikalavimų pažeidėjams, vis aktyviau reaguoja į jų nusižengimus ir abejotinus ar neteisėtus aplinkos sektoriaus pareigūnų veiksmus.

Jeigu 2012 metais šia linija buvo gauti 156 skundai ir pranešimai, pernai – 241, tai šiemet vien per pirmąjį pusmetį – 296. Didžiausią dalį (92) iš gautų per pirmąjį š. m. pusmetį sudarė pranešimai ir skundai, susiję su aplinkos tarša. 52 žmonės informavo apie neteisėtus miškų kirtimus ar skundėsi miškų apsaugos pareigūnų veiksmais. 44 kartus buvo pranešta apie neteisėtas statybas ir skųstasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmais ar neveikimu.

Kaip sakė Aplinkos ministerijos Teisės ir kontrolės departamento Kontrolės skyriaus vedėja Ona Bubnelienė, paprastai pasitvirtina daugiau kaip 40 proc. ,,karštąja linija‘‘ gaunamos informacijos. Pavyzdžiui, remiantis gautu pranešimu, buvo patikrinta, kaip jame nurodytos urėdijos darbuotojai ir Valstybinės miškų tarnybos miškų pareigūnai naudoja tarnybinį transportą. Informacija apie piktnaudžiavimus pasitvirtino, nusižengusiems pareigūnams skirtos nuobaudos.

Pasitvirtino ir pranešimas apie aplinkosauginius pažeidimus Rubikių ežero pakrantės apsaugos juostoje (Anykščių r.). Nustatyta, kad Anykščių regioninio parko teritorijoje, Rubikių hidrografiniame draustinyje, be leidimo buvo vykdomi plataus masto žemės kasimo-užpylimo darbai. Todėl pakeista ežero kranto linija, sunaikinti kraštovaizdžio objektai, žolinė augmenija, žuvų nerštavietės ir kt. Gamtai padaryta daugiau kaip 59 tūkst. litų žalos. Dėl šios žalos atlyginimo kreiptasi į Panevėžio apygardos prokuratūrą, kad pradėtų ikiteisminį tyrimą. „Karštoji linija“ padėjo išsiaiškinti ir pažeidėją, užteršusį aplinką pavojingomis atliekomis Žinėnų kaime Jonavos rajone. Jis turės atlyginti 1500 Lt aplinkai padarytą žalą.

Vien šie keli pavyzdžiai rodo, kad žmonių pranešimai ,,karštąja linija‘‘ – tvirtas ginklas prieš pažeidėjus. Aplinkosaugininkai kviečia visuomenę dar aktyviau prisidėti išaiškinant pažeidimus, korupcijos atvejus ir pareigūnų piktnaudžiavimus tarnybine padėtimi ar jų neveikimą.

Gyventojai Aplinkos ministerijos korupcijos prevencijos ,,karštąja linija‘‘ gali naudotis anonimiškai bet kuriuo paros metu jiems patogiausiu būdu – telefonu (darbo dienomis tel. 5 266 3596, 266 3597, 266 2717; atsakiklis visą parą 5 266 3598), faksu 5 266 3671 ar elektroniniu paštu pranesimas@am.lt. Gautus pranešimus operatyviai nagrinėja Aplinkos ministerijos Teisės ir personal departamento Kontrolės skyrius.

Visuomenės informavimo skyrius
2014-09-19
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-24 11:53

Šovinius radęs jaunuolis pagalbos kreipėsi į aplinkosaugininkus

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento mobilus ekipažas praėjusią savaitę tikrino žvejybos vietas ir medžioklės plotus Pakruojo rajone. Buvo patikrinta Kruojos , Mūšos upės, Dučių, Dvariukų, Klovainių vandens telkiniai ir Preičiūnų, Pakruojo, Linkuvos, Tryškių, Klovainių, Linksmučių medžioklės būrelių plotai. Patikrinta 15 tuo metu žvejojusių žvejų mėgėjų. Pažeidimų nebuvo. Klovainių seniūnijoje prie Klovainių III vandens telkinio aplinkos apsaugos ekipažą sustabdė jaunuolis. Kuprine nešinas 19-metis aplinkos apsaugos pareigūnams pasakė, prie karjero radęs šovinių ir nežinantis, kur juos dėti. Jaunuolis iš kuprinės ištraukė ir parodė kelias dėžutes, dėtuve ir pavienius medžioklinius šovinius bei gilzes. Aplinkos apsaugos mobilusis ekipažas jaunuoli su visu radiniu pristatė į Pakruojo rajono policijos komisariatą.

Tokių pavojingų radinių, kaip šoviniai ar sprogmenys gyventojams imti ir nešti tikrai nederėtų. Apie radinį reikia informuoti artimiausia policijos įstaigą.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Vartotojo avataras
italjanec
Patyręs medžiotojas
Patyręs medžiotojas
Pranešimai: 850
Užsiregistravo: 2006-Rgp-20 15:42

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-24 15:27

medziotojas rašė:Šovinius radęs jaunuolis pagalbos kreipėsi į aplinkosaugininkus

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento mobilus ekipažas praėjusią savaitę tikrino žvejybos vietas ir medžioklės plotus Pakruojo rajone. Buvo patikrinta Kruojos , Mūšos upės, Dučių, Dvariukų, Klovainių vandens telkiniai ir Preičiūnų, Pakruojo, Linkuvos, Tryškių, Klovainių, Linksmučių medžioklės būrelių plotai... Pažeidimų nebuvo.
Vo blyn ir musiskius papurte :D
Jei nezinai ka daryti- nedaryk nieko.

Gedasas
Super Men
Super Men
Pranešimai: 1588
Užsiregistravo: 2006-Rgp-10 15:25

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-24 22:49

italjanec rašė:
medziotojas rašė:Šovinius radęs jaunuolis pagalbos kreipėsi į aplinkosaugininkus

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento mobilus ekipažas praėjusią savaitę tikrino žvejybos vietas ir medžioklės plotus Pakruojo rajone. Buvo patikrinta Kruojos , Mūšos upės, Dučių, Dvariukų, Klovainių vandens telkiniai ir Preičiūnų, Pakruojo, Linkuvos, Tryškių, Klovainių, Linksmučių medžioklės būrelių plotai... Pažeidimų nebuvo.
Vo blyn ir musiskius papurte :D
joa blyn .. pamoka jaunuoliui :D :D parode sovinius, tai ji uz skirkos ir i mentura :D zinos kaip svetimus uzmirstus sovinius rinkc :twisted: :D

Vartotojo avataras
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Pranešimai: 18016
Užsiregistravo: 2006-Lie-07 00:32
Miestas: Vilnius

Re: Aplinkos apsaugos naujienos.

2014-Rgs-30 14:47

NESĖKMINGA PREKYBA
201409292.jpg
LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento GGAI pareigūnai 2014 m. rugsėjo 25 dieną surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą asmeniui, bandžiusiam parduoti paprastojo suopio iškamšą Jonavos mieste. Tai ne pirmas atvejis, kai piliečiai mėgina pasipelnyti draudžiamu būdu.

Kauno RAAD nori priminti visiems, kad vadovaujantis „Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis” draudžiama prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų neturint teisėtą įsigijimą įrodančių dokumentų, leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ar gaminiais iš jų.

Pagal administracinį teisės pažeidimo kodeksą, „Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių” pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų su šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimu.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 19 ir 0 svečių