LMŽD veikla.

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.

Ar jus tenkina LMŽD veikla ? Ar reikalinga joje pertvarka ?

You may select up to 2 options

 
 
View results

User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Visuotinis LMŽD narių suvažiavimas

lmzd.lt
2017-04-12

2017 m. vasario 8 d. įvykusiame draugijos Tarybos posėdyje buvo nutarta sušaukti visuotinį draugijos narių suvažiavimą ir patvirtinti tokią jo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę:

Data: 2017 m. balandžio mėn. 21 d. (penktadienis);

Vieta: VIEŠBUTIS KAROLINA, VIP konferencijų salė 1 aukšte (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius);

Laikas: suvažiavimo pradžia 11 val., dalyvių ir svečių registracija nuo 10 val.;

Darbotvarkė:

1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos ataskaitos tvirtinimas.

2. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

3. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos metinės finasinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Siūlomų medžioklę ir mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų aptarimas.

5. Suvažiavimo nutarimo priėmimas.

6. Einamieji klausimai.

Reminatis Draugijos įstatais, visuotinis draugijos narių suvažiavimas rengiamas vieną kartą per metus, ne vėliau kaip praėjus 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos. Į suvažiavimą kviečiami visi Draugijos narių atstovai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

vmd-kreipimasis-i-lrs-aak-pirmininka.pdf
(183.02 KiB) Downloaded 287 times
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

silales-kreipimasis.pdf
(261.75 KiB) Downloaded 307 times
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

mx-2314n-20170407-085802.pdf
(742.44 KiB) Downloaded 285 times
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Visuotinis LMŽD narių suvažiavimas

2017-04-12
lmzd.lt

2017 m. vasario 8 d. įvykusiame draugijos Tarybos posėdyje buvo nutarta sušaukti visuotinį draugijos narių suvažiavimą ir patvirtinti tokią jo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę:

Data: 2017 m. balandžio mėn. 21 d. (penktadienis);

Vieta: Viešbutis KAROLINA, VIP konferencijų salė 1 aukšte (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius);

Laikas: suvažiavimo pradžia 11 val., dalyvių ir svečių registracija nuo 10 val.;

Darbotvarkė:

1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos ataskaitos tvirtinimas.

2. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

3. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos metinės finasinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Siūlomų medžioklę ir mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų aptarimas.

5. Suvažiavimo nutarimo priėmimas.

6. Einamieji klausimai.

Reminatis Draugijos įstatais, visuotinis draugijos narių suvažiavimas rengiamas vieną kartą per metus, ne vėliau kaip praėjus 4 mėnesiams po finansinių metų pabaigos. Į suvažiavimą kviečiami visi Draugijos narių atstovai.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Kas ryt dayvaus iš medžiotojų ?
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Planas buvo šiandien sudalyvauti LMŽD suvažiavime... Neišdegė :(
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių visuotinio susirinkimo


KREIPIMASIS


Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, įkurta 1920 metais, dabar vienijanti 46 regionines
organizacijas, 23 tūkstančius medžiotojų ir 10 tūkstančių žvejų, jau šimtmetį rūpinasi mūsų krašto
gyvūnijos tausojimu ir gausinimu.
Gausią mūsų draugijos bendruomenę neramina kai kurios Seimo narių iniciatyvos keisti jau 15
metų veikiančio Medžioklės įstatymo ir kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
Lietuvos ir tarptautinė patirtis rodo, kad medžiotojų veiklą reglamentuojančių teisės aktų
pastovumas teigiamai veikia medžiojamųjų gyvūnų populiacijas, nes leidžia medžioklės plotų
naudotojams turėti ilgalaikę perspektyvą, skatina tausoti, gausinti gyvūnijos išteklius ir padeda
natūraliai susiklostyti optimaliems žemės ir miško savininkų, vietos bendruomenių ir medžioklės
plotų naudotojų santykiams.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į, daugumos mūsų draugijos narių nuomone, itin svarbias dabar
veikiančias Medžioklės įstatymo nuostatas, kurių revizavimas gali turėti neigiamų pasekmių:

1) visavertis medžiotojų organizacijų atstovų dalyvavimas Medžioklės įstatyme
numatytose institucijose, tvarkančiose medžioklės ir medžiojamosios faunos
išteklių naudojimo reikalus (priedas – institucijų sąrašas);
2) optimalus ir pasvertas mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
dydis, leidžiantis tais ištekliais naudotis visoms socialinėms Lietuvos gyventojų
grupėms (priedas – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių socialinės
struktūros diagrama);
3) stambūs medžioklės plotų vienetai, gamtosaugos specialistų vertinami kaip mūsų
krašto medžiojamųjų gyvūnų populiacijų išsaugojimo, gausinimo ir racionalaus jų
išteklių naudojimo garantas bei sudarantys galimybę medžioti plačiam ratui
Lietuvos gyventojų (priedas - medžiotojų kolektyvų apklausos suvestinė).
Suvažiavimas įvyko 2017 m. balandžio 21 d. Vilniuje. Kreipimasis primtas vienbalsiai.


Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Bronius Bradauskas

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTITUCIJŲ, TVARKANČIŲ MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOJAMOSIOS FAUNOS IŠTEKLIŲ
NAUDOJIMO REIKALUS
SĄRAŠAS
1. Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba, tvirtinama Aplinkos ministro įsakymu;
2. Medžioklės trofėjų ekspertų taryba, tvirtinama Aplinkos ministro įsakymu;
3. Savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija, tvirtinama
regioninės aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymu;
4. Regiono teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija, tvirtinama regioninės aplinkos
apsaugos departamento direktoriaus įsakymu;
5. Savivaldybės medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo komisija, tvirtinama
mero įsakymu;
6. Savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nuostolių skaičiavimo komisija,
tvirtinama mero įsakymu.
Pagal šiuo metu galiojančius Medžioklės įstatymo ir Medžioklės Lietuvos respublikos teritorijoje
taisyklių reikalavimus, visose šiose institucijose yra privalomas medžiotojų organizacijų atstovų
dalyvavimas.
Seimo narys K. Mažeika siūlo išbraukti Medžioklės įstatymo 5 straipsnio 6 dalies 2 punktą,
numatantį medžiotojų organizacijų atstovavimą aukščiau išvardintose komisijose.
Visos šios institucijos ir jų nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir nėra finasuojamos
biudžetinėmis lėšomis.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Screenshot_2.jpg
Screenshot_1.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

LMŽD atsakas žiniasklaidai dėl FNTT tyrimo2018-04-12
Skelbiame viešą LMŽD pirmininko pavaduotojo Eugenijaus Tijušo laišką:


"Gerbiami kolegos,

vakar žiniasklaida ištransliavo visuomenei Seimo nario Kęstučio Mažeikos inicijuotą Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos akciją - kratą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos būstinėje.
(15 min straipsnis: https://www.15min.lt/.../lietuvos-medzi ... ju-draugij...).
Privalau pasiaiškinti, nes dėl mano veiklos ginant medžiotojų interesus, viešai dergiama keliasdešimties tūkstančių garbinga medžiotojų ir žvejų bendruomenė.
Visa tai, ką perskaitysite toliau, yra tik mano asmeninė nuomonė, todėl iš anksto atsiprašau pono Kęstučio ir tų valstybės institucijų, kurias, gal būt, įžeis kai kurie mano literatūriniai išsireiškimai.
Medaus mėnuo su ponu Kęstučiu baigėsi lygiai prieš metus, kai šviežiai iškeptas tautos atstovas pabandė savo medžioklių bendražygius apmokęstinti keturgubai (piktos varnos kranksi, kad keturgubai jau buvo didelė nuolaida!).
Nepavyko...
Tada ponas Kęstutis pabandė iš Medžioklės įstatymo išbraukti medžiotojų organizacijas.
Ir vėl nepavyko...
Atsako ilgai laukti nereikėjo.
Tik ką neapmokęstinti vargšai medžiotojai ėmė ponui Kęstučiui skųstis, kad medžioklės plotuose randa keistus, brangius, betoninius ,,vambzdžius".
Na iš kur patyrusiam medžiotojui žinoti, kad mūsų kolegos kituose kraštuose jau seniai žino: stacionarios, betoninės, amžinos gaudyklės - tai efektyviausias ilgalaikis plėšrūnų gausos reguliavimo būdas.
Ir iš kur Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas gali žinoti, kad valstybės-Europos Sąjungos narės, yra įsipareigojusios mažinti invazinių rūšių gausą. O tiek daug rūpesčių gerbiamam pirmininkui keliančio projekto dėka Lietuvos medžiotojai sužinojo, kad ,,jenotą" galima ne tik lazda užtvatinti.
Kilusiai problemai spręsti buvo pasitelkta aukščiausios prabos tiriamosios žurnalistikos laida, kurios pavadinime yra du žodžiai, ir juos neužsikirsdamas moka išpyškinti bet kuris darželinukas: „KAKA" ir „DU".
Dievulis dribtelėjo. Savo kolekcijoje turiu vizitus pas visus nepriklausomos Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkus, bet tik pono Kęstučio kabinete teko (iš netyčių) sutikti ten manęs (netyčia) laukusius KAKA DU žurnalistus.

Apie FNTT. Tik gerai, arba nieko.
Praėjusių metų pabaigoje, netikėtai, mus aplankė šios tarnybos pareigūnai ir pranešė, kad domisi Aplinkos ministerijos ,,Saugomų rūšių apsaugos ir invazinių rūšių gausos reguliavimo" projektu. Parodėm visiems laisvai prieinamą archyvą, pasidarė reikalingų dokumentų kopijas, maloniai atsakinėjom į malonius klausimus, visos patalpos buvo atviros, krėsk ir imk, ką nori.
Atėjo nauji metai, baigėsi žiema, įpusėjo pavasaris, įsibėgėja pavasarinė Seimo sesija. Driokst, krata...

Apie žurnalistus. Geriau nieko.
Šaunuoliai. Kai kurie aplenkė net FNTT pareigūnus. Paskambino anksčiau:,, kas ten pas mus darosi?", negu tie prisistatė.
Užuojauta tiems nabagams, kurie visą dieną per kameros akį spoksojo į geltono mūro sieną, kad ir gražiomis eglėmis su gausiu pernykščiu konkorėžių derliumi dekoruotą, neprarasdami vilties pamatyti antrankius. Beje, mūsų Vitalija tuo metu grėbstinėdama pernykštes šiukšleles po egle prie mūsų įėjimo, rado ,,pamestą" videokamerikę, kumščio didumo. Technologijos padeda.
Kai kuriems pasisekė. Pamatė dvi dėžes popierių ir net vieno mūsų kolegos (profesionalaus lankininko ir šios sporto šakos atgimimo pradininko Lietuvoje) vaikų pramogoms skirtą lanką automobilio bagažinėje.

Ir pabaigai. Nuoširdus pasiūlymas 15min redaktoriui, o gal redaktorei, nežinau. Paaiškinkit savo žurnalistėm: transporto priemonė priekaba yra transporto priemonė, bet nėra automobilis. Bus lengviau skaičiuoti svetimą turtą.
Ir dar pabaigai. Tuo pačiu metu, ta pati institucija, tas pačias procedūras, ta pačia tema taikė dar trim visuomeninėm organizacijom ir vienai mokslo įstaigai. Žiniasklaidos tai nesudomino...Pagarbiai ir su medžiokliniais palinkėjimais,
Eugenijus Tijušas

P.S. Kadangi neturiu galimybės pasikviesti garbiąją žiniasklaidą, pasidalinkit su draugais..."
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

raštas21.jpeg
skelbimas.jpeg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

"opozicija" "svetimom" t.y. neapsisprendusių medžiotojų rankom, nori sužlugdyti VMD ir LMŽD ir visą medžioklės ūkį. Ta "trijulė" su mažeikų klanu bando daryti pagadą medžioklės ūkyje. Tie "veikėjai" bando nustumti dabartinę valdžią, kuri GAL BŪT ?! yra korumpuota ir negali TOLIAU vadovauti medžiotojų organizacijoms! O "opozicija" neturi ką pastatyti į "buvusių" vietą, nes nieks nenori FNTT ir kitokių organizacijų vizitų. "Vyrai" nori permainų, bet nenori atsakomybės !
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Suvažiavimas įvyko 2018 m. balandžio mėn. 25 d.

http://www.lmzd.lt/files/uploaded/suvaz ... -nr-14.pdf
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Gegužės 8 d. šaukiamas visuotinis LMŽD klubų vadų ir atstovų susirinkimas, kuris įvyks Vilniuje , "Karolinos" viešbūtije.

Susirinkimo pradžia 11 val. , registracija prasidės 10 val.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Pirmasis Lietuvos medžiotojų ir žvejų kolektyvų susirinkimas2018-05-07

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (LMŽD) gegužės 8 d. sukvietė savo kolektyvų vadovus ir atstovus į pirmąjį bendrą susitikimą. Į jį planuoja atvykti apie 400 būrelių ir klubų, kuriuos vienija LMŽD, delegatai. Jie aptars šiandienos medžioklės ir žvejybos aktualijas. Į susirinkimą pakviesti Seimo ir valstybės institucijų vadovai ir atstovai.Tai bus masiškiausias beveik 23 tūkst. medžiotojų ir apie 15 tūkst. žvejų vienijančių LMŽD klubų ir būrelių vadovų susirinkimas. Iš viso LMŽD vienija 47 regionines medžiotojų ir žvejų draugijas bei sąjungas, kuriose yra beveik 800 klubų ir būrelių.

„Sukviesti draugijai priklausančių būrelių ir klubų vadovus nuspręsta balandį vykusiame eiliniame LMŽD suvažiavime, - sako Eugenijus Tijušas, LMŽD pirmininko pavaduotojas. - Dieną truksiančiame renginyje sieksime, kad visi norintys dalyviai galėtų pareikšti savo nuomonę, išsakyti problemas, pasiūlyti sprendimus - į visa tai bus atsižvelgta, sukonkretinta ir perduota politikams bei valdžios atstovams, kurie priima medžioklę ir žvejybą reguliuojančius sprendimus. Tikime, kad tai padės protingai spręsti su medžiokle ir žvejyba susijusius šiandienos klausimus."

Susirinkimo dienotvarkėje numatyta svarstyti ir įvertinti politikų iniciatyvą dėl medžioklės ir mėgėjų žvejybos reglamentavimo keitimo, stambiųjų plėšrūnų ir bebrų populiacijų būklę bei valdymą, afrikinio kiaulių maro, kuris šalyje jau išguldė didesnę dalį šernų, situaciją Lietuvoje ir Europoje, nuo šių metų įvedamą elninių žvėrių medžioklę be licencijų, vandens telkinių nuomą ir įžuvinimą. Šias ir kitas aktualijas pristatys LMŽD vadovai, o taip pat specialistai: Gamtos tyrimų centro mokslininkas dr. Linas Balčiauskas, Vilniaus universiteto prof. dr. Alius Ulevičius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas; Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Vilmantas Graičiūnas.

Renginyje taip pat bus suteikta informacija apie LMŽD medžioklės ir žvejybos trofėjų parodą, kuri rengiama Lietuvos atkūrimo šimtmečio proga ir visą vasarą vyks net dviejuose dvaruose: Alantos dvare - pagrindinė ekspozicija, Antano Smetonos dvare - geriausi šalies trofėjai ir Ukmergės krašto medžioklės ir žūklės trofėjų ekspozicija.

LMŽD būrelių ir klubų atstovų susirinkimas gegužės 8 d., antradienį, „Karolina Park Hotel" Konferencijų centre prasidės 11 val.


Daugiau informacijos:

Eugenijus Tijušas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas, +370 655 53222
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19474
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Bronius Bradauskas: „Jei valdžia neišgirs medžiotojų, gyvensime kaip pokariu“


Indrė Vainalavičiūtė
2018-05-08
lrytas.lt

„Pavyzdžiui, vilkų klausimas juk yra reali grėsmė žmonėms“, – kalbėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) pirmininkas Bronius Bradauskas, atskubėjęs į pirmąjį bendrą medžiotojų ir medžioklės būrelių susirinkimą. Anot jo, šiuo metu medžiotojų bendruomenę jaudina daugybė klausimų, kurie aktualūs visai visuomenei. „Esame gavę signalų, kad vilkai bandė pulti žmones. Jeigu nieko nedarysime, bus kaip po karo. Bijos žmonės į mišką nueiti. Iš vaikystės pamenu, kai į roges pakinkytą arklį puolė vilkai... Ar tikrai prie to norime prieiti? Įprotis nesitarti su tais, kurie išmano šiuos reikalus, yra didžiausia klaida, kurią šiuo metu gali padaryti aplinkosaugininkai“, – sakė jis. Prie Lietuvoje siautėjančių vilkų gaujų temos susirinkimo metu buvo sugrįžta ne kartą, Vyriausybės kancleris medžiotojams pažadėjo, kad ši problema bus dar kartą aptarta su premjeru. Kritika – Aplinkos ministerijai Paklaustas apie Seime planuojamus įstatymų pokyčius B.Bradauskas sakė: „Iš pradžių užmačios buvo visai netinkamos, nusistovėjusios klubų tvarkos ardymas, erzelio sukėlimas, supriešinimas... Pajutome iš karto po rinkimų. Laikui bėgant įsiklauso į mūsų balsą, ir turime nemenkos patirties, džiaugiuosi, kad mane priėmė ministras pirmininkas, jaučiame jo paramą ir klausimai švelnėja“, – apie politinį klimatą ir dialogą su permainų audrą žadėjusia valdžia kalbėjo jis. B.Bradauskas džiaugėsi, kad mūsų šalies medžiotojai turi autoritetą: „Esame net gavę medalių už geriausią medžioklės draugijos tvarkymą pasaulyje. Mus vertina ir žino visas medžioklės pasaulis, tad ardyti tai, kas naudinga valstybei, būtų absurdas. „Sukvietėme daug žmonių, kad jie pasakytų, ką ir kaip galvoja. Tikimės, kad sveikas protas galiausiai nugalės“, – šyptelėjo B.Bradauskas ir patikslino, kad šio susirinkimo tikslas – švietėjiškas, tikimasi aptarti ne tik problemas, bet ir laimėjimus. Renginio metu kritikos kliuvo ir Aplinkos apsaugos ministerijai. „Perduokite premjerui, kad Aplinkos ministerija glaudžiau su mumis bendradarbiautų“, – tokiais žodžiais B.Bradauskas kreipėsi į Vyriausybės kanclerį Algirdą Stončaitį ir patikino, kad minėta ministerija yra labai uždara institucija, su kurios vadovybe neįmanoma užmegzti konstruktyvios diskusijos. Surengtas pirmas susirinkimas LMŽD sukvietė savo kolektyvų vadovus ir atstovus į pirmąjį bendrą susitikimą. Į jį planuoja atvykti apie 400 būrelių ir klubų, kuriuos vienija LMŽD, delegatai. Susirinkimo metu aptartos šiandienos medžioklės ir žvejybos aktualijos. Susirinkimo dienotvarkėje numatyta svarstyti ir įvertinti politikų iniciatyvą dėl medžioklės ir mėgėjų žvejybos reglamentavimo keitimo, stambiųjų plėšrūnų ir bebrų populiacijų būklę bei valdymą, afrikinio kiaulių maro, kuris šalyje jau išguldė didesnę dalį šernų, situaciją Lietuvoje ir Europoje, nuo šių metų įvedamą elninių žvėrių medžioklę be licencijų, vandens telkinių nuomą ir įžuvinimą. Kaip buvo skelbta, tai masiškiausias beveik 23 tūkst. medžiotojų ir apie 15 tūkst. žvejų vienijančių LMŽD klubų ir būrelių vadovų susirinkimas. Iš viso LMŽD vienija 47 regionines medžiotojų ir žvejų draugijas bei sąjungas, kuriose yra beveik 800 klubų ir būrelių.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/akt ... edium=Copy
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Post Reply