LMŽD veikla.

Все темы об охоте и т.д.
Субфорум - охотничий словарь и ссылки на прогноз погоды.

Ar jus tenkina LMŽD veikla ? Ar reikalinga joje pertvarka ?

You may select up to 2 options

 
 
View results

User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

DĖL MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TĘSTINUMO


2021-12-02

IŠKILO GRĖSMĖ MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TĘSTINUMUI

2021 m. lapkričio 25 d. Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas Lietuvos Respublikos Seime įregistravo Medžioklės įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – Projektas). Projektu siekiama pakeisti beveik 20 metų galiojančią medžioklės plotų vienetų sudarymo tvarką, numatant galimybę medžioklės vienetą steigti kartu ar atskirai veikiantiems stambiems žemės ir miško valdytojams ar komerciniais pagrindais medžioklę ketinantiems organizuoti subjektams. Be to, Projektu siūloma atsisakyti reikalavimo, kad į naujai sudaromą medžioklės plotų vienetą patenkantys sklypai būtų susisiekiantys, kartu įtvirtinant, jog iki 30% naujai formuojamo medžioklės plotų vieneto ploto galėtų būti „papildoma“ kitų medžioklės plotų vienetų sąskaita. Taip pat nebelieka reikalavimo, kad medžioklės plotų vienetus gali formuoti tik teisę medžioti turintys asmenys.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (toliau – LMŽD) Projektą vertina kaip pakartotinį itin ribotą asmenų ratą atstovaujančių interesų grupių bandymą komercializuoti medžioklę ir sukoncentruoti vertingiausius medžioklės plotus kelių įtakingųjų rankose. Pasak LMŽD direktoriaus Laimono Daukšos, Seimui pritartus naujai siūlomam reguliavimui, būtų sugriauta per eilę metų susiformavusi tausojančios medžioklės sistema, grindžiama nevyriausybinių ir ne pelno siekiančių organizacijų, kurių nariais dažnai yra vietinių bendruomenių nariai, sąranga.

Lietuvoje šiuo metu yra apie 1000 medžioklės ploto vienetų, kuriuose medžioklės veiklą vykdo per 900 medžiotojų būrelių, klubų ir individualių medžiotojų. Vidutinis vieno medžioklės ploto vieneto dydis – 8650 ha. Vidutinis narių skaičius medžiotojų kolektyvuose – 41 medžiotojas. Dabartinė medžioklės ploto vienetų vientisumo sistema užtikrina racionalų medžioklės išteklių panaudojimą ir mokesčių už juos valstybei sumokėjimą, tvarų medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymą ir reguliavimą juos medžiojant. Didesnio ploto medžioklės ploto vienetai užtikrina vieną iš svarbiausių medžiotojų priedermių – medžiojamosios gyvūnijos globą, gausinimą, medžiojamųjų gyvūnų produktyvumo didinimą, tvarios ir etiškos medžioklės propagavimą.

Akivaizdus esamos medžioklės sąrangos privalumo įrodymas - šiuo metu kaip niekad gausūs ir stabilūs medžiojamųjų žvėrių ir atsistatę daugelio retųjų, nemedžiojamų rūšių, ištekliai. Pavyzdžiui, t. elnių populiacija per 10 metų pagausėjo 2, kai kur net 3 kartus, vilkų 2010 m. buvo priskaičiuojama 250 individų, mokslininkų teigimu šiai dienai Lietuvoje gyvena ne mažiau 800-900 vilkų, lūšių skaičius per tą patį laikotarpį nuo 100 individų išaugo iki 250-300.

Primintina, kad iki dabartinės redakcijos Medžioklės įstatymo įsigaliojimo (2002 m.) galiojusi tvarka sudarė sąlygas steigti nedidelio ploto medžioklės plotų vienetus, dėl ko medžiojamųjų žvėrių, pirmiausia tauriųjų elnių ir stirnų populiacijos buvo sumažėjusi iki kritinės ribos.

Priėmus dabartinį medžioklės teisinį reguliavimą faktiškai pasibaigė iki tol buvę pavieniai nesutarimai tarp medžiotojus vienijančių asociacijų ir privačių žemių ir miškų savininkų.

Taigi, beveik 20 metų nekeičiamos bazinės medžioklės tvarkos taisyklės stabilizavo padėtį medžioklės srityje bei pagerino santykius tarp medžiotojų ir žemių savininkų.

Dabartinė medžioklės sistema nesukuria išskirtinių teisių jokioms konkrečioms interesų grupėms ir nedidina socialinės atskirties, kadangi sudaro maksimaliai vienodas galimybes medžioti visiems to norintiems Lietuvos Respublikos piliečiams. Medžiotojų klubuose medžioja tiek miesto, tiek kaimo gyventojai ir įvairių specializacijų medžiotojai: žemės ūkio (pastarųjų daugiausia), verslo, valstybės tarnybos ir t.t.

Priėmus Projektu siūlomą įteisinti reguliavimą, naują medžioklės ploto vienetą galės formuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra žemės ūkio ar miško paskirties žemės sklypų savininkai, bet ir naudotojai. Ką tai reiškia? Naujus medžioklės ploto vienetus Lietuvoje galės įsteigti ūkininkai ar ūkininkų grupės, žemės ūkio bendrovės, miškininkystės veikla užsiimančios neretai užsienio investuotojų tiesiogiai ar per tarpininkus valdomos įmonės, kurios nuosavybės ar naudojimo teise valdo žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemes. Kaip minėta, nebebūtina sklypų valdyti nuosavybės teise, kas vėl suteiks galimybę „aktyvistams“ važinėti per žemės savininkus su įvairaus pobūdžio sutartimis siekiant surinkti kuo didesnį „naudojamos“ žemės ir miško plotą. Kitas momentas, minimalus medžioklės ploto vieneto dydis išlieka tas pats – 1000 ha, tačiau nuosavybės ar valdymo teise užteks valdyti 70 proc. Klausimas, kaip bus įforminama likusi 30 proc. dalis? Nejaugi bus grįžta prie privalomų sutarčių su žemės ir miško savininkais? Tuomet šis pakeitimas sukels nemažai sumaišties ir sukurs medžiotojams ir atsakingiems valstybės tarnautojams administracinę naštą.

Įstatymo pakeitimo aiškinamajame rašte teigiama, kad nebus pakenkta greta esančių medžioklės plotų vieneto naudotojams – išsaugoma ta pati plotų vienetų ribų derinimo tvarka, kuri numatyta šiuo metu galiojančioje Įstatymo redakcijoje. Šis teiginys kelia dvejonių, nes LMŽD nuomone, priėmus šias pataisas atsiras daug smulkių medžioklės ploto vienetų ir 30 proc. gali padaugėti medžioklės ploto vienetų Lietuvoje, ypač jų bus daug „žemdirbiškuose“ regionuose.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, medžioklė pirmiausia reguliuojama atsižvelgiant į pagrindinį šios veiklos objektą – medžiojamuosius gyvūnus ir jų apsaugą. Tačiau visuotinai pripažįstama, kad aiškinantis medžiotojų ir savininkų santykius labiausiai nukečia žvėrys ir paukščiai, o jų ištekliai pereikvojami ar naudojami neatsižvelgiant į ekologijos reikalavimus. Todėl mūsų šalyje vyraujantis vidutinis medžioklės ploto vieneto dydis apie 8 500 ha, yra optimalus atsižvelgiant į mūsų krašto ekologines sąlygas. Tai patvirtina ir vieninga šalies bei kitų Europos šalių žymiausių mokslininkų nuomonė, kad tik dideliuose medžioklės plotuose įmanomas racionalus laisvėje gyvenančių gyvūnų išteklių naudojimas. Pritariame, kad kaimyninėje Lenkijoje minimalus medžioklės plotų vienetas, siekiantis 3000 ha, o Estijoje – 5000 ha, optimaliai atitinka šio regiono stambiųjų medžiojamųjų žvėrių biologiją. Lietuvoje minimalus medžioklės ploto vienetas 1000 ha, todėl minimalaus ploto medžioklės ploto vienetuose turi būti atsakingai vertinamas stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų medžiojimas, juolab jei medžioklės plotai driekiasi laukais, kur gyvena tik smulkioji fauną. Apie tai turi būti atsakingai pagalvota, nes kitaip nebus užtikrinta medžiojamųjų gyvūnų apsauga. Pavyzdžiui kaimyninėje Latvijoje 1000 ha medžioklė ploto vienete galima medžioti tik šernus ir smulkiąją medžiojamąja fauną, t. elnių pateles ir jauniklius galima medžioti 1500 ha, t. elnio patiną 2000 ha, briedžius 2500 ha ir didesniuose medžioklės ploto vienetuose.

Reikia nepamiršti, kad medžiotojų organizacijos yra nemažai investavusios į biotechnines priemones: ėdžias, pašarines aikšteles ir kitas priemones, gerinančias medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygas. Daug kur miškuose medžiotojai yra įrengę pavėsines ar atokvėpio vietas, įsigiję žemės sklypus ir investavę į pastatus, juose pagal reikalavimus įrengę pirminio žvėrių dorojimo aikšteles, patalpas ar susirinkimų sales.

Pasak Advokatų kontoros „Glimstedt“ advokato dr. Felikso Miliučio, dar 2005 metų Lietuvos Konstitucinio Teismo buvo konstatuota, jog palaipsniui yra grįžtama prie iki sovietų okupacijos buvusios medžioklės tradicijos. Nors pagal dabar galiojančius teisės aktus laukinė gyvūnija, įskaitant medžiojamąją fauną, vis dar yra laikoma valstybės nuosavybe, privataus sklypo savininkas gali bet kada uždrausti medžioklę jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype. Be to, daugiau kaip 15 ha valdos savininkas, turintis teisę medžioti, privalo būti priimtas į medžiotojų asociaciją, į kurios medžioklės plotų vienetą tokia valda patenka, arba tokiame medžioklės plotų vienete medžioti sutartiniais pagrindais. 1000 ha turintis asmuo gali įkurti savarankišką medžioklės plotų vienetą ir jame organizuoti medžiokles. Taip pat žemės sklypo savininkas bet kada gali nustatyti sąlygas, kurias turėtų įvykdyti medžioklės plotų naudotojas, norėdamas medžioti jam priklausančiame sklype. Taigi, tvirtinti, kad privačių žemės ir miško savininkų interesų nėra paisoma, negalima.

Pagal Konstituciją, valstybė rūpinasi gyvūnijos apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Aplinkos apsauga yra viešasis interesas, todėl nuosavybės teisių įgyvendinimas neturi prieštarauti valstybės politikos nuostatoms aplinkos apsaugos srityje. Konstitucinis Teismas 2005 m. nutarime pripažino, kad laukinių gyvūnų (jų išteklių) apsauga gali būti užtikrinta nustatant tam tikrus draudimus ar ribojimus, įskaitant reikalavimą dėl minimalaus medžioklės ploto vieneto dydžio. Dabartinė medžioklės organizacinė sistema yra patikrinta, veikianti ir užtikrinanti valstybės turto – laukinių gyvūnų gausėjimą. Projektu siūlomi pakeitimai gali sumažinti esamų plotų dydį, reikšmingai padidinti medžioklės plotų valdytojų, taigi ir laukinės gyvūnijos naudotojų, skaičių. Kadangi dėl to medžiojamųjų gyvūnų populiacijų kontrolė gali tapti mažiau efektyvi bei racionali, bet kokie siūlymai keisti esamą teisinį reguliavimą turi būti itin motyvuoti ir įvertinti viešojo intereso – aplinkos apsaugos aspektu.

Be to, dėl Projektu siūlomos įtvirtinti galimybės sudaryti medžioklės plotų vienetą ne tik nuosavybės teise valdomoje žemėje, kartu prie šios žemės „prijungiant“ kitiems medžioklės plotų vienetams priklausančias teritorijas, didelė diskrecija suteikiama už medžioklės plotų vienetų sudarymą ir jų ribų keitimą atsakingoms savivaldybių komisijoms. Dėl šių priežasčių, tikėtina, ženkliai išaugs tarp esamų ir potencialių medžioklės plotų valdytojų kylančių ginčų skaičius.

Primintina, kad panašaus turinio siūlymai keisti nusistovėjusią medžioklės tvarką p. Eugenijaus Gentvilo ir kitų Liberalų frakcijos narių Seimui buvo teikiami ir 2017 bei 2018 metais. Šiems siūlymams buvo vieningai nepritarta Seimo komitetuose. Be to, dalis jų susilaukė neigiamo antikorupcinio vertinimo.

LMŽD, vienijanti daugiau kaip 17 000 medžiotojų, vieningai pasisako, kad Lietuvos Respublikoje išliktų dabartinė stabili medžioklės ploto vienetų sistema, funkcionuojanti jau 20 m., o medžioklės reguliavimas užtikrintų prigimtinę kiekvieno Lietuvos gyventojo teisę medžioti ir kartu būtų užtikrintas medžiojamos gyvūnijos klestėjimas. Nesinori, kad priėmus siūlomus pakeitimus būtų pažeistas viešasis interesas, medžioklės plotų vienetų sudarymo klausimus sprendžiantiems valstybės tarnautojams suteikta laisvė be aiškesnių taisyklių spręsti dėl teritorijų priskirtinumo vienam ar kitam plotų vienetui, taip sukuriant prielaidas korupcijai, reikšmingai padidinant teisminių ginčų skaičių tuo padidinant valstybės biudžeto išlaidas.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

POKYČIAI


2021-12-10


2021 m. gruodžio 8 d. vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (toliau – LMŽD) Trakų skyriaus visuotinis narių susirinkimas. Ilgus metus (~35 m.) LMŽD Trakų skyriui vadovavo amžinatėlis Adolfas Lukšys. Po jo mirties skyriaus veiklą, kurį laiką palaikė medžioklės žinovas Juozas Kuprusevičius, tačiau jam išvykus gyventi į Lazdijų rajoną, skyriaus veikla sustojo.

Susirinkime buvo kviečiami dalyvauti ir Elektrėnų savivaldybės teritorijoje medžiojantys medžiotojų būreliai/klubai bei jungtis į bendrą Trakų r. ir Elektrėnų sav. medžiotojus vienijantį skyrių. Susirinkimo metu patvirtinti nauji LMŽD Trakų skyriaus įstatai, išrinktas skyriaus pirmininkas, patvirtinta 9 asmenų valdyba, išrinkta revizijos komisija. Skyriaus pirmininku vienbalsiais išrinktas žinomas Trakų krašto miškininkas, ūkininkas ir miško savininkas Vidas Gramauskas. Sveikiname naujai išrinktą pirmininką ir linkime suvienyti Trakų r. ir Elektrėnų sav. teritorijose medžiojančius medžiotojus.


Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos administracija.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisijos narių posėdis.

LMŽD informacija


2022 metų vasario 23 d. (trečiadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Medžioklėtyros laboratorijoje (Kaune), vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisijos narių posėdis.
lmzd-s.jpg
Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir komisiją sudaro: Artūras Kibiša (pirmininkas), Antanas Truskauskas (pavaduotojas), Virgilijus Andrukonis, Antanas Auglys, Povilas Auglys, Mindaugas Balčiūnas, Antanas Dargis, Juozas Davainis, Tadas Janušauskas, Algimantas Kamičaitis, Vilius Karpavičius, Sigitas Kupšys, Mindaugas Lepečka, Gintautas Liepuonis, Vladas Maslinskas, Neringa Micevičienė, Rolandas Micevičius, Viktoras Piskunovas, Gintaras Stankevičius, Eugenijus Tijušas, Valdemaras Zakaras, Tomas Zubovas.

Darbotvarkė:

1. Komisijos pirmininko pavaduotojo (-ų) skyrimas.
2. Medžioklės trofėjų komisijų darbo organizavimas, vykdant 2021/2022 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūras.
3. Medžioklės trofėjų nuostatų projekto svarstymas.
4. Respublikinės medžioklės ir žūklės trofėjų parodos organizacinio komiteto narių rinkimai.
5. Kiti einamieji klausimai.

Nutarta:

• Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir mokymo komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas eis, iki tol jas ėjęs gerb. Antanas Truskauskas;
• 2021-2022 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūras savivaldybėse organizuoti balandžio-gegužės mėn. Apie trofėjų apžiūrų laiką ir vietą savivaldybėse, medžiotojus informuos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos rajoninės draugijos/skyriai.
• Medžioklės trofėjų apžiūrų savivaldybėse metu ar po jų, parodai siūlomi trofėjai bus apmatuojami pagal Tarptautinės medžioklės ir medžiojamosios faunos apsaugos tarybos (CIC) sistemą. Matavimus atliks sertifikuoti CIC matuotojai, kurie matavimui priims visų Lietuvos medžiotojų trofėjus;
• Sudaryta komisija Medžioklės trofėjų ekspertų nuostatų pakeitimo projektui parengti;
• Nuspręsta šiais metais organizuoti trofėjų parodą. Informacija apie parodą paviešinsime vėliau.


Prieš prasidedant komisijos posėdžiui, garsus medžioklės specialistas ir praktikas, pripažintas danielių auginimo aptvaruose ir veisimo laisvėje žinovas, tarptautinis CIC trofėjų teisėjas Algimantas Kamičaitis, Medžioklėtyros laboratorijai padovanojo danieliaus ragus su kaukole. Šie ragai ypatingi tuo, kad kasmet danieliui numetus ragus gerb. Algimantas juos pristatydavo Medžioklėtyros laboratorijai, kuri pamečiui išeksponavo danieliaus ragus.
LMŽD administracija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

kreipimasis-su-veliava.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Pagaliau ...


LMŽD viešas pareiškimas
2022-11-15Reaguojant į Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko Vaido Bakanausko padarytą administracinį teisės pažeidimą, susijiusį su neteisėta lašišų žvejyba Siesarties upėje, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija viešai smerkia bet kokią neteisėtą veiklą ir pasisako, kad tokie poelgiai, nėra priimtini ir toleruotini, juolab kai juos padaro asmenys, kurie turi ne tik patys teisingai elgtis, bet ir turi kitiems formuoti teisingą ir atsakingą elgesį gamtoje.

Žinome, kad dėl galimai neteisėtos žvejybos yra pradėta administracinė teisės procedūra ir tikimės, kad šis atvejis bus išaiškintas kaip galima greičiau, o galimai pažeidimus padarę asmenys sulauks atsakomybės, sako LMŽD direktorius Laimonas Daukša. Galiu patvirtinti, kad atsakomybės reikalaujame ir mes, Vaidas Bakanauskas turi trauktis iš pareigų ir tai esame su juo sutarę. Reikia pažymėti, kad dauguma LMŽD rajoninių draugijų pirmininkų dirba visuomeniniais pagrindais ir neatlygintinai, todėl šiuo atveju, nėra reikalingos darbo sutarties nutraukimo procedūros, pakaks Registrų centrui pateikti prašymą apie juridinio asmens vadovo pasikeitimą.

Kaip bebūtų apmaudu, tokie poelgiai nepuošia žvejų ir medžiotojų bendruomenės, šiuo atveju, net užtraukia gėdą mūsų organizacijai. Žvejų ir medžiotojų veikloje dirbantys asmenys sau turi kelti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, todėl šis atvejis turi visus sudrausminti ir priversti pagalvoti apie bendrą atsakomybę.


Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

DĖMESIO !


2023-02-02

DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE GALIOJIMO PRATĘSIMO


http://lmzd.lt/lt/naujienos/demesio/?fb ... NxX8TQB09s
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
Medžiojimas – paslauga gamtai ir visuomenei. Absoliutus švininių šaudmenų draudimas. CIC trofėjų vertinimo sistemos (r)evoliucija bei tikslingas iš medžiotojų surenkamų lėšų panaudojimas medžioklės sąlygoms gerinti ir teigiamam medžioklės įvaizdžiui visuomenės akyse formuoti.
Šios ir kitos ne mažiau medžiotojų bendruomenei svarbios temos buvo nagrinėjamos Tarptautinės medžiojamųjų gyvūnų ir laukinės gamtos apsaugos tarybos (CIC) šiaurės šalių forume, kuris vyko š. m. vasario 1-2 dienomis Švedijoje.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos bei jos medžiotojų interesams šiame CIC renginyje atstovavo GLIMSTEDT advokatas dr. Feliksas Miliutis.


Svarbiausia užduotis - teigiamo medžiotojų įvaizdžio formavimas


CIC pirmoji ir pagrindinė užduotis – rūpintis, kad medžioklė išliktų, o medžiojimo sąlygos gerėtų bei nebūtų dirbtinai ir nepagrįstai bloginamos. Europoje daugėja radikalių nuomonių, kad medžioklė – praėjusių laikų reliktas, kuris nėra nei būtinas, nei priimtinas dabartinėje visuomenėje. Būtent mes, medžiotojų bendruomenė, turėtume rūpintis, kad mes, mūsų vaikai ir anūkai galėtų medžioti. Medžiojimas yra paslauga gamtai ir visuomenei. Teikdami šią paslaugą siekiame saugoti gamtą užtikrinant tvarų jos resursų naudojimą ir pažeistų ekosistemų atkūrimą. Pagrindinė priemonė šiam tikslui pasiekti – teisinės aplinkos tobulinimas ES ir nacionaliniu lygmeniu. Faktai ir mokslas yra pagrindiniai medžiotojų ginklai kovojant su emocijomis grindžiamais radikalių anti-medžiotojiškų organizacijų pareiškimais.
Įdomu, kad Skandinavijos šalyse 87% visuomenės palaiko medžioklę. Pagrindinė to priežastis – platus medžiojamųjų gyvūnų mėsos prieinamumas ir didelio masto jos vartojimas. Galima kelti klausimą ar Lietuvoje galiojantys fitosanitariniai standartai sudaro pakankamas prielaidas teikti sumedžiotų gyvūnų mėsą vartotojams. Forumo metu buvo sutarta pasikeisti kitų Šiaurės šalių praktika šioje srityje.


Visos švininės amunicijos draudimas – neišvengiamas ?


CIC požiūriu – absoliutus tiek lygiavamzdžių, tiek graižtvinių ginklų švininių šaudmenų draudimas yra neišvengiamas. Švino žala ekosistemoms iš žmogui yra moksliškai įrodyta. Nekyla klausimų, kad tokios amunicijos naudojimo turėtų būti atsisakyta. Yra duomenų, kad švino alternatyvų naudojimas yra saugus, o jų efektyvumas užtikrinant greitą gyvūno žūtį - iš esmės tapatus švininei amunicijai. Visgi, švino draudimas medžioklėje turėtų būti taikomas tik tada, kai bus užtikrintas greitą medžiojamųjų gyvūnų žūtį garantuojančios amunicijos prieinamumas. Dėl šios priežasties bus siekiama, kad būtų numatytas protingas pereinamasis laikotarpis tokiam draudimui pasirengti.
Uždraudus naudoti švininę amuniciją didžiausia problemos kiltų medžiojant 22 lr. kalibro graižtviniais ir mažų 16/20 kalibrų lygiavamzdžiais ginklais, kadangi kol kas rinkoje nėra saugų ir efektyvų tokių ginklų naudojimą galinčių užtikrinti šaudmenų. Taip pat problemų gali kilti kieto metalo šaudmenimis medžiojant akmenuotose vietovėse ar šaudant į plieninius taikinius. Atsižvelgiant į tai bus siekiama protingų išlygų ES lygmens teisės aktuose.
Įdomu, kad pagal kaunamąją galią 30 m atstumu 3.5 mm plieno šratai su pradiniu 400 m/s greičiu yra iš esmės analogiški 3 mm švino šaudmenims. Kitos švino alternatyvos, pvz. bismutas, yra brangios, o jų galimas poveikis ekosistemoms kol kas plačiau nebuvo vertintas.


Trofėjų vertinimo (r)evoliucija


Trofėjų „verslas“ yra neigiamai vertinamas visuomenės. Visgi, trofėjų importo draudimas gali sukelti žalą vietinėms bendruomenėms ir trofėjinių gyvūnų populiacijoms išnykus paskatoms jas saugoti tvarios trofėjinės medžioklės tikslais. CIC renkami duomenys apie medžioklės trofėjus gali ir vis plačiau bus naudojami moksliniais tikslais, todėl trofėjų vertintojai bus skatinami atlikti kuo daugiau trofėjų vertinimų ir juos į šią duomenų bazę pateikti. Taip pat buvo svarstoma, kad CIC trofėjų vertinimo sistema medžiotojai turėtų būti skatinami medžioti senesnius gyvūnus, kurie ekosistemų požiūriu nėra reikšmingi – aukštesni balai turėtų būti skiriami už vertinamo gyvūno amžių.


Svarbiausia – medžiotojų bendruomenės vienybė


Motyvacijos, kodėl mes medžiojame, gali skirtis: vieni medžioja dėl trofėjų – kiti – dėl sporto ar mėsos. Blogiausia, ką galime daryti, peikti kitus medžiotojus vadovaudamiesi savo asmeniniais medžioklės prioritetais ir jų „teisingumu“.
Įdomu, kad Skandinavijos šalyse didesnis dėmesys skiriamas medžioklei dėl mėsos, o ne „trofėjinei“ medžioklei.
Iš medžiotojų surenkami pinigai turėtų „grįžti“ medžiotojams, vietinėms bendruomenėms bei būti naudojami ekosistemų būklei gerinti
Kaip rodo didžiosios dalies Šiaurės šalių geroji praktika, medžiotojus vienijančioms organizacijoms iš biudžeto yra mokama už jų visuomenei ir viešajam sektoriui teikiamas paslaugas. Be to, šios medžiotojų organizacijos turi teisę naudoti iš medžiotojų surenkamas lėšas ekosistemų būklei gerinti bei medžioklės populiarumo visuomenėje iniciatyvoms įgyvendinti.


Keitimasis informacija


Forumo metu buvo sutarta pasikeisti Šiaurės šalių gerąją praktika medžiotojų civilinės atsakomybės draudimo, fitosanitarinių reikalavimų, ir biudžetinio finansavimo srityse. Pasinaudodama šia gerąja praktika LMŽD sieks, kad iš medžiotojų surenkami pinigai „grįžtų“ medžiotojams, vietinėms bendruomenėms ir ekosistemų gerovei skatinti bei teigiamam medžioklės įvaizdžiui visuomenės akyse formuoti.
„One health“ iniciatyva – gyvūnijos, žmonių ir ekosistemų „sveikatos“ užtikrinimas
Nemažai dėmesio buvo skirta ir vadinamajai „One health“ iniciatyvai, kuri yra vienas iš CIC veiklos prioritetų. Gyvūnijos, žmonių ir ekosistemų sveikatos būklės yra tarpusavyje susijusios. Medžiotojai yra esminė grandis siekiant užtikrinti gerą gyvūnijos, žmonių ir ekosistemų sveikatos būklę.


CIC world cook book – „laukienos“ receptų knyga


Forumo metu taip pat buvo pristatyta CIC išleista laukinių gyvūnų mėsos patiekalų knyga. Šioje knygoje galima rasti daugelio skirtingų šalių kulinarijos patiekalų receptų.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

KREIPIMASIS


2023-02-17

LMŽD: stiprus ir vieningas medžiotojų balsas - būtinasKviečiame, siūlome, tikimės ir tikime. Tokiais žodžiais LMŽD šiandien kreipėsi į kitas medžiotojus vienijančias organizacijos siūlydama joms integruotis į LMŽD veiklą.
Tikslas – vieningas ir girdimas Lietuvos medžiotojų balsas visuomenėje ir teisėkūroje.
Lietuvai yra per brangu turėti daugelį medžiotojų interesams sėkmingiau ar mažiau sėkmingai atstovauti bandančių organizacijų, juolab, kad šių organizacijų pozicijos neretai išsiskiria.
LMŽD taryba 2023 vasario 7 d. posėdyje nusprendė, kad LMŽD, kaip didžiausią skaičių medžiotojų atstovaujanti asociacija, turėtų imtis medžiotojų interesams atstovaujančių organizacijų suvienijimo iniciatyvos.
LMŽD kviečia kitas medžiotojų organizacijas tapti LMŽD narėmis, kartu siūlydama galimybę naudotis LMŽD turimomis galimybėmis. Vieninga trofėjų vertinimo sistema ir duomenų bazė, galimybės sustiprinti medžioti norinčių asmenų kokybišką rengimą bei užtikrinti medžiotojus vienijančių organizacijų teisę teikti visuomenei, gamtai ir valstybei viešąsias paslaugas. Tai tik keletas pavyzdinių sričių, kuriose galima būtų efektyviau veikti kartu.

rastas-2023-02-17-lmzd.pdf
(570.55 KiB) Downloaded 31 times
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Atviras atsakymas LMŽD dėl siūlymo integruotis į jos gretas, arba kodėl mums nepriimtinas šūkis „Viena partija – viena tiesa“


2023/02/24
up.lt

LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjunga teikia viešą atsiliepimą į viešą Lietuvos ir medžiotojų draugijos (LMŽD) raginimą integruotis į jos gretas. Atsiliepimo turinys suderintas su valdybos nariais ir apklausus skyrių, klubų ir būrelių vadovus. Negavome nė vieno pritarimo jungtis prie LMŽD.
LMŽD savo 2023 m. vasario 17 d. valdybos sprendimu paragino tris visuomenines organizacijas, t. y. Lietuvos medžiotojų sąjungą „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjungą ir Lietuvos medžiotojų draugiją, integruotis (o tiksliau - išnykti iš istorijos) į jos gretas, nes tik ji yra vienintelė galinga ir teisinga medžiotojus vienijanti visuomeninė organizacija Lietuvoje. Tai dar viena didelė ir „riebi“ SAVIREKLAMA. Norima sukurti apgaulingą spektaklį medžiotojų bendruomenei, kurio tema: „ Štai mes kokie geri, mes siūlome, mes vienijame, mes, mes, mes...“

Deja, nebuvo ir senokai nėra natūralaus bendravimo, žmogiškų pokalbių, susitikimų ir pasiūlymų gyvai, nėra bendrų ketinimų. Yra tik išviešintas lozunginis kvietimas viešoje erdvėje, socialiniuose tinkluose. „Valio“ tolerancijai, pagarbai kitoms organizacijoms ir elementariam žmogiškumui.

Truputis istorijos. Siekti bendrų tikslų LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjungos LMŽD ragino nuolat. Buvome susitikę su tuometiniu LMŽD vadovu Broniumi Bradausku. Susitikime dalyvavo ir tuometis Sūduvos medžiotojų sąjungos vadovas Paulius Uleckas. Nusprendėme įkurti medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų konfederaciją lygiomis teisėmis. Jos vadovu netgi nuspręsta išrinkti Bronių Bradauską. Deja, žodis „lygios“ užkirto kelią tolimesniam bet kokiam konfederacijos progresui. 2019 m. lapkričio mėn. 7 d., jau LMŽD pirmininko Jono Talmanto iniciatyva, penkios medžiotojus vienijančios organizacijos, t. y. LMŽD, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Lietuvos medžiotojų sąjunga ir Lietuvos ginklų pirklių asociacija pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją. Deja, lygiai po dviejų savaičių dėl to pačio žodžio „lygios“ ji buvo grubiai sulaužyta (turbūt nujaučiate, kieno iniciatyva).

LMS „Gamta“ arba Sūduvos medžiotojų sąjunga taip pat galėtų imtis iniciatyvos sukviesti visas medžiotojų klubus ir būrelius vienijančias visuomenines organizacijas, neutralioje aplinkoje, prie apvalaus stalo ir lygiomis sąlygomis diskusijai „Medžiotojų vieta ateities bendruomenėje“. Tačiau ir vėl turime visai nesenos karčios patirties.

Praėjusiais metais bandėme susodinti prie stalo medžiotojus kartu su žemės ir miškų savininkais ir pasiekti bendrą susitarimą. To iniciatorius buvo Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas. Viskas vyko teigiama linkme. Įsitraukus į diskusijas LMŽD – viskas žlugo!

Kur problema? Pasigendame pagarbos kitoms organizacijoms, paprastiems medžiotojams ir noro klausytis. Noras bendrauti ir pagarba turi būti NUOŠIRDI ir pastovi. Tai turi būti natūrali bendravimo forma, o ne ŠOU elementas. Tai matome draugijos direktoriaus viešuose pasisakymuose, LMŽD skyrių renginiuose ir pan. Nepagarba matoma plika akimi. Išrinkus naują LMŽD vadovybę, kitų medžiotojus vienijančių organizacijų net pavadinimai buvo išbraukti iš laidos „Tauro ragas“ ir internetinės svetainės miške.lt. Tokia strategija nepasitvirtino, nes net ir po tokių „gražių“ žingsnių mažesnės organizacijos tapo dar labiau vertinamos, gerbiamos ir dar labiau stiprėja. Šių organizacijų išsilaikymui nereikia didelių pinigų. Jos savo lėšomis kuria šaudyklas (natūralias ir elektronines), mokymo centrus, kaip, beje, didžiąja dalimi ir Medžioklėtyros laboratoriją, kuriai LMŽD pritaikė „Krymo aneksijos scenarijų“ ir po kurio iškilo daugybė problemų.

Mūsų giliu įsitikinimu, mažesnė visuomeninė organizacija visada turės pranašumą prieš didelę, dėl visai suprantamų ir paprastų priežasčių. Čia žmonės vieningi, vieni kitus pažįsta, išsikristalizavę siekiai, norai ir tikslai. Sukurtos savitos tradicijos, vyksta pastovūs ir tradiciniai renginiai, labiau girdimas eilinio medžiotojo balsas. Yra labai gera patarlė „Mažas akmenėlis – didelį vežimą verčia“.

Aptarkime jūsų mėgstamas temas.

Tema Nr. 1 – „Medžiotojų ruošimas“. Svarbi ir labai aktuali. Reikia girdėti žmonių atsiliepimus. Spėkit, kam medžiotojai sako: „ Eikite tik TEN, jie tikrai gerai jus išmokys. Mes turime puikių, išsilavinusių dėstytojų komandas. Visų kursų dėstytojų komandos sudarytos mažiausiai iš 6 asmenų ir tai daroma dėl paprastos priežasties: žmogus negali būti ir biologas, ir ornitologas, ir ginklininkas, ir veterinaras, ir kinologas, ir aplinkosaugininkas ir t. t.. Jei save laikai visažiniu, vadinasi tavo žinios mažiau negu paviršutiniškos ir tu negali dėstyti. Šioje srityje tikrai su Jumis galime pasidalinti patirtimi, be jokių išankstinių sąlygų“.

Aštri tema Nr. 2 –„Priklausymo CIC-ui problema“. Kad ir kokios pagyros skambėtų iš LMŽD tribūnų, mūsų žiniomis, LMŽD neturi jokių rašytinių Lietuvos valstybės įgaliojimų atstovauti mūsų šaliai, kaip ir neturi medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų rašytinių ar žodinių įgaliojimų atstovauti visai Lietuvos medžiotojų bendruomenei. Nors turbūt pakanka žinoti, kada ten LMŽD ten pateko. Ogi „šlovingais“ komunistiniais laikais. Ką tai reiškia? Žinote patys. Mes visi esame Lietuvos ir ES piliečiai, visi lygūs prieš įstatymą. Kitų organizacijų niekinimas ir žeminimas veda į niekur. Mes vis dar tikimės, kad jūsų gretose sudygs demokratijos ir pagarbos kitoms organizacijoms sėkla, nes labai jau nesinori prieš visą Europą, žeminti savo kolegas. Be to, manome, kad nereikėtų mojuoti lozungu „Mes didžiausi“, nes viskas laikina. Skaitlingumas pasiekiamas daug kur pažeidžiant demokratijos ir LR Konstitucijos 25, 26 ir 35 straipsniuose garantuotas žmogaus teises bei laisves, ypač pasirinkimo teisę priklausyti norimai visuomeninei organizacijai. Bet jau ateina jaunoji karta ir tik laiko klausimas, kada ji pradės formuoti naują medžioklės politiką bei naują požiūrį į demokratiją. Stabdydami jų norus ir žlugdydami Konstitucijos garantuotas žmogaus teises, mes tik laikinai sustabdome vulkano išsiveržimą.

Mus stebina ir svetimų nuopelnų prisiėmimas. Švino naudojimas medžioklėje ir žvejyboje, A kategorijos ginklai ir šalies gynybos organizavimas, tai Lietuvos ginklų savininkų asociacijos, kurios vadovas Arūnas Marcinkevičius, o idėjinis vadovas – Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas, kovos, pergalių ir pralaimėjimų laukas. LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjunga yra LGSA socialiniai partneriai. Jokiuose iš šių darbų, mes nematėme LMŽD dalyvavimo.

Mūsų nuomone, demokratiškų organizacijų vadovai visada analizuoja priežastis, kodėl jų gretos staiga ėmė tirpti? Kokia psichologinė situacija ten, „apačioje“, tose bendruomenėse, kuriose medžioja eiliniai žmonės? Tuomet daro išvadas bei sprendimus, kurie situaciją pakeistų į visiems palankiausią pusę. Ir vargu, ar problema išsispręs mokant direktoriui didesnį negu ministro atlygį, eilinių medžiotojų sąskaita, ar nuperkant jam puikų džipą. Dėl to problema tik gilėja. Čia organizacijos vertybių reikalas.

Lietuvoje yra 9 medžiotojus vienijančios visuomeninės organizacijos (draugijos). Pasiūlymas integruotis į LMŽD gretas tik trims organizacijoms turi aiškų tikslą toliau skaldyti medžiotojų bendruomenę.

Deja, mes nematome jokios veiklos, kur LMŽD yra pranašesnė už kitas medžiotojų organizacijas. Dėl to, LMŽD pasirinktas bendravimo su giminingomis organizacijomis būdas, tonas ir turinys, neskatina jokių bendradarbiavimo galimybių. Mes už bendradarbiavimą lygiateisiškumo pagrindais, už pagarbą, už bendrus renginius, už bendros politikos formavimą nepažeidžiant organizacijų identiteto. Todėl mums yra nepriimtinas bendradarbiavimas UAB-o principu.

Pripažįstame ir džiaugiamės, kad LMŽD yra labai daug puikių medžiotojų, mokslininkų, politikų, verslininkų, skyrių, būrelių ir klubų vadovų, su kuriais mes palaikome šiltus ir draugiškus santykius, organizuojame įvairius renginius, kartu medžiojame ir kalbamės prie apskrito stalo be jokių priverstinių integracijų. Ir to niekas uždrausti negali.

AČIŪ už kvietimą integruotis, bet... mes už laisvę rinktis ir vis dar tikime, kad medžiotojus susivienyti pavyks, bet tik ne siūlomomis „ šeimininko - tarno“ sąlygomis. Siūlome įkurti medžiotojus vienijančių organizacijų konsultacinę tarybą, kurioje visos organizacijos galėtų dalyvauti ir reikšti nuomones lygiomis teisėmis.Pagarbiai,

LMS „Gamta„ prezidentas Raimondas RIBAČIAUSKAS

Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas MAŽĖTIS
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

PIRMASIS DERYBŲ ETAPAS DĖL VIENINGO MEDŽIOTOJŲ BALSO PRASIDĖJO SĖKMINGAI


Vasario 23 d. įvyko susitikimas su medžiotojus vienijančiomis organizacijomis, kuriame dalyvavo Lietuvos medžiotojų draugijos vadovas Gediminas Vaitiekūnas, Ginklų pirklių asociacijos prezidentas Gytis Misiukevičius ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atstovai. Susitikimo metu aptarti bendri tikslai, medžioklės problematika, apsikeista įžvalgomis ir išklausytos visų šalių nuomonės. Abipusiai svarstyta, ar bendra veikla įmanoma ir, ar ji apskritai galima. Išklausyti suinteresuotųjų šalių lūkesčiai.
Susitikime aptarti medžiotojų bendruomenei svarbiausi prioritetiniai klausimai: elektroninis medžioklės lapas, medžioklės plotų vienetų sąrangos išlaikymas ir tęstinumas, naktinio matymo priemonių ir garso slopintuvų įteisinimas, medžiojamųjų žvėrių padarytos žalos mąsto mažinimas ir žalos apskaičiavimo metodikos tobulinimas, santykių su žemės ir miško savininkais gerinimas, gamtai nepavojingų pažeidimų dekriminalizavimas, ginklų ir šaudmenų naudojimo taisyklės. Vienbalsiai sutarta dėl bendros pozicijos esminiais medžiotojų bendruomenei teisėkūros klausimais.
Taip pat sutarta dėl bendrų tikslų: vienyti Lietuvos medžiotojus, siekti medžiotojų organizacijų bendrų tikslų įgyvendinimo, stiprinti Lietuvos medžiotojus, apjungti medžiotojų organizacijas bendrai veiklai, nepažeidžiant atskirų organizacijų suverenumo ir savarankiškumo. LMŽD akcentuoja, kad turi būti užtikrintas esamų medžiotojų organizacijų vidinės struktūros ir savarankiškumo išlaikymas, kartu turint iniciatyvos teisę. Diskutuota dėl vieningos medžioklės trofėjų vertinimo sistemos taikymo, naujų medžiotojų rengimo kokybės gerinimo, medžiotojų atstovavimo tarptautiniu lygmeniu ir kitomis temomis.
Visos susitikime dalyvavusios šalys iš bendradarbiavimo tikisi daugiau idėjų, vieningo medžiotojų balso, palankesnės visuomenės nuomonės apie medžioklę ir Lietuvos medžiotojus, kryptingos komunikacijos ir bendrų renginių.
Pirmasis susitikimo etapas, paremtas abipusiu supratingumu, giliomis įžvalgomis, medžioklės problematikos analize ir sąlyčio ieškojimu. Sutarta nuosekliai ir palaipsniui judėti pirmyn vieningo bendradarbiavimo link, integraciją vykdant etapais ir laisvanorišku principu. Taip pat aptartas atstovavimas LMŽD valdymo struktūroje ir taryboje.


Viešinama informacija suderinta
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Ar asociacijų bendradarbiavimui trukdo seni nesutarimai? Aktualu!


https://www.youtube.com/watch?v=YanlNUQaUSE&t=47s
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

340534526_5970549843041960_2289971178537578848_n.jpg
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

ŠAUKIAMAS LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS2023 19 BALANDŽIO2023 m. balandžio 28 d. 11 val. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje IV rūmų, 2 aukšte, (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.) vyks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos visuotinis narių (rajoninių draugijų/skyrių) suvažiavimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos ataskaita ir jos tvirtinimas.

2. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.

3. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos naujo tarybos nario rinkimai.

5. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos strateginiai tikslai.

6. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos finansai komunikacijai.

7. Kiti einamieji klausimai:

PRANEŠIMAI:

Medžioklės reglamentavimas Lietuvoje. Advokatas dr. Feliksas Miliutis;
Dažniausiai pasitaikantys aplinkosauginiai pažeidimai ir kaip jų išvengti. Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos departamento atstovas.
Remiantis Draugijos įstatais, Draugijos visuotiniame narių suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Vienas Draugijos narys visuotiniame narių suvažiavime turi vieną balsą, t. y. su balso teise Draugijos narį (miesto ar rajono draugiją, skyrių ar sąjungą) gali atstovauti tik vienas asmuo – faktinis vadovas arba jo įgaliotas asmuo pateikęs įgaliojimą.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Medžiotojų nuomonės apklausa


Apklausos anketa - čia : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
User avatar
medziotojas
Administratorius
Administratorius
Posts: 19488
Joined: 2006-Jul-07 00:32
Location: Vilnius

Re: LMŽD veikla.

Post by medziotojas »

Visuotinio medžiotojų suvažiavimo programa
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija birželio 10 d. (šeštadienį) 10 val. kviečia į visuotinį medžiotojų suvažiavimą, kuris vyks Kauno sporto halėje (Perkūno al. 5, Kaunas).

Suvažiavimo tikslas – sutelkti Lietuvos medžiotojus ir aptarti aktualius medžiotojų bendruomenei klausimus bei numatyti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ateities viziją.

Tikimės, kad šis suvažiavimas padės paskleisti aktualią informaciją medžiotojams apie esamą medžioklės situaciją Lietuvoje, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos veiklą, siekiamus tikslus ir ateities viziją.

STIPRI MEDŽIOTOJŲ BENDRUOMENĖ – TVARIOS IR ATSAKINGOS MEDŽIOKLĖS ATEITIS!

Maloniai kviečiame dalyvauti.
Medžioklė visą laiką yra, šiek tiek, paslaptinga !
Daugelį neišspręstų klausimų galime išspręsti, jei juos užmirštume ir išvažiuotume medžioti.
"Mes medžiojame ne todėl, kad žudytume, o žudome, kad medžiotume"
Ortegas Gasetas
Post Reply