Puslapis 1114

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Geg-08 11:40
Tadzis
vėjas tik baisulinis buvo %)
Prie to pačio, gavus tatos leidimą įdedu tokį pranešimą apie planuojamas varžybas
saudymo_varzybos_medziokle_info.jpg

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Geg-08 16:41
Marius1971
kaip ir visur Lietuvoj parašo, o toliau, skambink, naršyk- KAINĄ PARAŠYKITE :Bravo:
vat todėl ir nemokame mes viarslo daryti :pardon: bo net kainos nesugem parašyti ...

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Geg-09 09:16
petiune
Mariuk apie kokia tu kaina nori suzinot>?

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Geg-09 10:16
Marius1971
nu varžybų mokestis, o šoviniai tai ra jau mano reikalas :wink:
a tai kviecia i rengini, o kiek bilietas kainuoja ant plakato neparaso :pardon:

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Geg-09 11:08
Tadzis
Startinis visu triju rungciu mokestis 80lt plius isskirtinai pasizymejusiems ar susilazinusiems statau alaus :beer:

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Geg-09 11:10
Tadzis
o gal taip pageidaujate :oops:

Šių metų gegužės 28 diena ŽalaArms šaudykloje, Džiugų k Anykščių raj., vyks atviros individualios medžioklinio kombinuoto šaudymo varžybos Medziokle.info taurei laimėti. Dalyvauti gali visi turintys galiojančius leidimus laikyti nešioti graižtvinį bei lygiavamzdį šautuvą ir sumokėję 80 lt startinį mokestį.
Registruotis varžybose prašome iki 2011 gegužės 25d el paštu info@medziokle.info startinį mokestį 80lt pervesdami į VŠĮ „Medziokle.info“ sąskaitą LT757044060007698414. Mokėjime paskirtyje įrašyti „dalyvio mokestis“.
Registruojantis vietoje varžybų diena startinis mokestis 150 Lt.
Varžybų starto protokolas bus paskelbtas gegužės 27 d www.medziokle.info tinklapyje.


Dalyvių registracija varžybų dieną 8:15-9:00

Varžybų pradžia: 9:00


Varžybų rungtys:

Šaudymo ciklą sudaro trys rungtys aprašytos 1, 2 ,3 varžybų nuostatuose.

1. Šaudymas graižtviniu šautuvu 100m į taikinius:
1.1 Šaudymas 100m atstumu į taikinį stirninas 5 šūviai. Nuo standžios atramos.
1.2 Šaudymas 100m atstumu į taikinį lapė 5 šūviai. Gulint nuo rankos
1.3 Šaudymas 100m atstumu į taikinį gemzė nuo lazdos 5 šūviai
1.4 Šaudymas 100m atstumu į taikinį šernas 5 šūviai. Stovint nuo rankos.
1.5 Maksimalus taškų skaičius – 200.
1.6 Laiko limitas 5 šūviai per 5 min į vieną taikinį.

2. Šaudymas lygiavamzdžiu šautuvu į lėkšteles.
2.1 Compaq sporting aikštelė - 25 lėkštelės. Šaunama iš 5 padėčių po 5 įvairiomis kryptimis skrendančias lėkšteles. Viena numušta lėkštelė – 4 taškai. Maksimalus taškų skaičius 100
2.2 Laiko limitas 30min.

3. Šaudymas graižtviniu arba lygiavamzdžiu šautuvu į bėgantį šerną
3.1 Šaudymas graižtviniu arba lygiavamzdžiu šautuvu į bėgantį šerną 40m atstumu 10 šūvių.
3.2 Šernas bėgs 3-4m/s greičiu, šaudymo langas 10m. Šauliui davus komanda ,,DUOK” taikinys ,,šernas” pradės važiuoti. Šernas važinės automatiškai. Viso važiuos 10 kartu, per tą laiką šaulys turi padaryti 10 šūvių. Jei šaulys nesuspėja sušauti bus užskaitoma 0. Šernui nuvažiavus i vieną pusę stovės 4-5s. Taškų suma dauginama iš 2. Maksimali taškų suma lygi 100
3.3 Atlikus šūvį į taikinį jam esant už užtvaros, bus minusuojami didžiausi taškai.
3.3 Laiko limitas ~2min
Šaulių skirstymas

Individualūs šauliai skirstomi į du lygius (A ir B).
A lygiui priklauso:

- Modestas Mėlinauskas
- Ramūnas Kvietkauskas
- Viktoras Abaturovas
- Sigitas Momeniškis
- Dalius Pipiras
- August Gottfried
- Remigijus Balašaitis
- Arvydas Gražys
- Gintaras Juknevičius
- Rimondas Kuzminas
- Kęstutis Urbonavičius
- Jurij Kiriuščenko
- Benjaminas Vilpišauskas
- Arūnas Pračkaila
- Albinas Galubickas
- Geraldas Abromavičius
- Mantas Sesickas
- Einars Lapinš
- Ričardas Bulis
- Laimonas Noreika
- Rimantas Jaras
- Nerijus Smalskys
- Igoris Petrušin
- Mindaugas Mitkus
- Petras Abukevičius
- Valdas Aladaitis
- Arvydas Verikas
- Vytautas Bešėnas
- Artūras Grigucevičius
- Andrius Dambrauskas
- Audrius Katliorius
- Ramūnas Bendžius
- Augtumas Adeikis
- Henrikas Petrauskas
- Gytis Dabožinskas
- Rolandas Lisauskas
- Laurynas Mitkus
- Mindaugas Mitkus
- Artūras Vazbys
- Andrius Palionis
- Matas Reneckis
- Ruslanas Murnikovas
- Vilius Raicevičius
- Povilas Salominas
- Gediminas Stonkaitis
- Arūnas Pračkaila
- Augtumas Adeikis
- Bronius Galdikas
- Venckus Algimantas
- Albinas Galubickas
Taip pat kiti profesionalūs šauliai bei visi norintys šaudyti A lygiu. A lygiui priskiriami visi užsienio šalių šauliai.
B lygiui priklauso visi kiti šauliai.Šaudymo eiliškumas:
1. Dalyviai bus suskirstyti į grupes, todėl prašome šaulių prieš varžybas gegužės 27d www.medziokle.info tinklapyje pasitikrinti, kurioje grupėje, kurioje aikštelėje ir kuriuo laiku šaudote. Vienu metu bus šaudoma 1 ir 2 rungtys. Kai visi dalyviai sušaus 1 ir 2 rungtis, bus valandos pietų pertrauka, kurios metu bus pastatytas bėgančio šerno (3 rungties) taikinys. Visų dalyvių prašome gerbti save ir vieni kitus, bei atvykti į šaudymo aikšteles laiku. Šaudymo varžybų protokolas bus pakabintas ir varžybų dieną šaudykloje esančiame stende.
Rezultatų skaičiavimas

1. Jei yra kliudyta linija skirianti taškus – užskaitomas didesnis rezultatas
2. Jei 1-oje rungtyje, taikinyje yra daugiau nei 5 šūviai – minusuojami didžiausi taškai. Jei šaulys pataiko į kaimyno taikinį, jam bus užskaitomas daugiausiai 4 šūvių rezultatas. Jei kaimyno taikinyje įmanoma atskirti svetimą šūvį – jis anuliuojamas, jei neįmanoma – penki geriausi rezultatai taikinyje vertinami, šeštas blogiausias nubraukiamas.
3. Viena numušta lėkštelė 2-oje rungtyje užskaitoma 4 taškais.
4. Laimi dalyvis surinkęs daugiausia taškų, susumavus visų trijų rungčių rezultatus. Maksimalus surinktų taškų skaičius - 400 tšk.
5. Jei šauliai surinko vienodai taškų , laimi šaulys geriau sušovęs ,,bėgantis šernas” rungtį. Jei taškai vienodi , žiūrima kieno daugiau 5-uku, 4uku ir tt. Jei šie taškai vienodi . Bus peršaudoma rungtis ,,bėgantis šernas” šauliams šaunant po du šūvius.

Bendros taisykles:

1. Standartiniai graižtviniai ginklai turi atitikti šalies įstatymų keliamus reikalavimus, sverti ne daugiau 5 kg ir būti ne mažesnio nei .22 Hornet kalibro.
2. Optinių taikiklių didinimas yra neribojamas.
3. Šauliai šaudymo vietoje turi dėvėti ausines arba atitinkamas ausų bei akių apsaugas.
4. Šaudymas ne į taikinius yra griežtai draudžiamas.
5. Šaudymo metu užstrigus ar sugedus ginklui, šaulys turi likti šaudymo vietoje, ginklą laikydamas nukreiptą į ugnies liniją, jo neatidarinėti ar kitaip bandyti vietoje pašalinti gedimą.
6. Apsvaigę nuo alkoholio ar kitų medžiagų dalyviai yra diskvalifikuojami
7. Visi šaunamieji ginklai, net neužtaisyti turi būti atidžiai prižiūrimi šaulio, nešiojami dėkluose. Kai šaulys nesinaudoja ginklu, jis turi būti padėtas dėkle ar panašioje saugioje vietoje. Kitų šaulių ginklai negali būti liečiami be savininko leidimo. Bet koks šaulio bandymas naudoti užtaisytą ginklą prieš komandą „šauti“ ir po komandos „nutraukti šaudymą“ gali baigtis įspėjimu arba šaulio pašalinimu iš varžybų po pakartotinio nusižengimo. Jei šaudymas dėl kokių nors priežasčių būtų sustabdytas, ginklas iškart turi būti atidaromas ir neužtaisomas pakartotinai be teisėjo leidimo. Šauliai šaudymo vietoje turi dėvėti ausines arba atitinkamas ausų apsaugas. Šaudymas ne į taikinius yra draudžiamas. Šauliai varžybų metu negali šaudyti į kitų šaulių bei gyvus taikinius. Šauliai gali būti nubausti už bet kokį atsitiktinį šūvį.
8. Jeigu šaunama po laiko - minusuojami didžiausi taškai.
9. Šaudymo rezultatai paskelbiami teisėjų, šalia esant šauliams, šaudymo vietoje.
10. Teisėjai atsakingi už komandų „šauti“, „nutraukti ugnį“, „išimti šovinius“ paskelbimą, kad šaudymas vyktų sklandžiai. Teisėjai taip pat turi žiūrėti, kad ginklai būtų laikomi bei nešiojami tinkamai, be pavojaus aplinkiniams.

Rezultatai bei protestai

Iškart po šaudymo teisėjas kartu su šauliu nukabina taikinį ir atneša iki teisėjų stalo. Šaulys, teisėjas bei žiuri narys apžiūri taikinius, suskaičiuoja rezultatą ir teisėjas garsiai paskelbia jį visiems likusiems šauliams. Jei šaulys, kurio taikinys yra vertinamas, neprieštarauja rezultatui, jis yra fiksuojamas protokole ir šaulys patvirtina tai parašu. Po šios procedūros jokie protestai dėl neteisingų rezultatų nepriimami.
Jei šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, jis iškart turi pakelti ranką ir sakyti „Protestuoju“. Teisėjas, pasitaręs su kolegomis, paskelbia savo naują sprendimą.
Jei šaulys nesutinka su pakartotiniu teisėjo sprendimu, jis gali skųsti sprendimą žiuri komisijai. Skundas turi būti išdėstytas raštiškai, taip pat apmokamas 300 Lt mokesčiu, kuris bus grąžintas šauliui jei protestas patenkinamas. Patenkinus protestą žiuri komisija liepia teisėjui atidžiau vertinti rezultatus, gali bendru nutarimu pakeisti teisėją nauju ir iš naujo vertina šaulį dėl kurio rezultatų kilo protestas.
Bausmės

Visi šauliai, dalyvaujantys varžybose turi susipažinti su šiais nuostatais ir įsipareigoja jų laikytis. Jie sutinka priimti sankcijas bei bausmes, jei nesilaikys šių nuostatų.
Jei ginklai neatitinka šių nuostatų bendrų taisyklių 1 punkto, šaudymas tokiais ginklais vertinamas nuliu.
Bet koks šaulio elgesys, teisėjo įvertintas kaip pavojingas, gali baigtis šaulio pašalinimu iš varžybų be atskiro įspėjimo.
Jei teisėjas mato, kad šaulys specialiai atidėlioja šūvį ar kaip kitaip nesportiškai elgiasi, dėl jo tolimesnio dalyvavimo varžybose sprendžia žiuri.


A lygio nugalėtojai 3 rungtyse:
I vieta – Taurė, diplomas
II vieta – Taurė, diplomas
III vieta – Taurė, diplomas
IV vieta – Taurė, diplomas
V vieta - Taurė, diplomas

B lygio nugalėtojai 3 rungtyse:
I vieta – Taurė, diplomas
II vieta – Taurė, diplomas
III vieta – Taurė, diplomas
IV vieta – Taurė, diplomas
V vieta - Taurė, diplomas


Po varžybų vyks loterija, burtu keliu iš dalyvių sąrašo bus ištraukti 3 laimingieji, kuriems atiteks pagrindinio rėmėjo įsteigti prizai, kokybiški ir patikimi Gerber firmos peiliai.

Šaudmenys

Vietoje bus galima įsigyti Žala arms šaudmenų lygiavamzdžiui šautuvui, tiek šratų tiek kulkų, bus taikomos nuolaidos nuo 10% ir daugiau*


Organizatorius pasilieka teise be atskiro įspėjimo keisti varžybų datą, bei nuostatus.

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Rgs-25 21:22
jura
praėjusį savaitgalį pasiorganizavom pasišaudymą į lėkštutes saviškių kompanijoje,išsivirėm šurpą,smagiai pasibuvom :)
KLKLKLK 019.jpg
KLKLKLK 032.jpg
KLKLKLK 037.jpg

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Rgs-25 21:25
GRIZLEY
o kas maisuose :twisted:

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Rgs-25 21:30
jura
kakarūzas,žirniai i kviečiai :D dėkui vietiniams ūkininkams už įsteigtus prizus :idd20:

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Rgs-25 21:34
Vilius
a kakaruzai maise iskart su sernu? labai jau maisas kampuotas :)

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Rgs-25 21:37
jura
nu matot gi jūs viską :D ,burbuolės tenai :)

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Gru-12 12:23
medziotojas
Šaudymo varžybų LMŽD "Medžioklės rago" taurei laimėti rezultatai
leksteles.xls
(23.5 KiB) Atsisiųsta 231 kartus(ų)
begantis-sernas.xls
(23 KiB) Atsisiųsta 288 kartus(ų)
Copy of komandines.xls
(16.5 KiB) Atsisiųsta 230 kartus(ų)
bendri-rezultatai(1).xls
(33.5 KiB) Atsisiųsta 234 kartus(ų)
Copy of absoliuti-iskaita.xls
(26.5 KiB) Atsisiųsta 239 kartus(ų)

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Gru-12 16:58
petiune
seip rezai tai neisputindgi ipac begancio serno :ROFL:

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Gru-12 21:28
Tadzis
Nu kaip kam, man ziurint tai kai kuriu rezai is viso neaiskus, kas liecia ir lekstes ir sernus, o aip aplamai skaiciuojama buvo ? serno taskai ir lekstes? Kazkas kazka daugino ar ne labai?

Re: Renginiai - varžybos

Parašytas: 2011-Gru-12 21:49
svetimas
as manau kad skaiciavimas buvo isvis idijotiskas lekstese bent, pirmu suviu numusta 4 taskai antru 1 nu absurdas kazkoks