LMŽD veikla.

Post a reply


This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
Smilies
:) :( :D :lol: :ROFL: :cool: :Yahoo!: :x :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :o :shock: :crazy: %) :P :Rose: :Search: =@ :Bravo: :good: :bad: :sorry: :pardon: :beer: :no: :friends: O:-)
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: LMŽD veikla.

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Jun-16 06:21

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje – permainų vėjaihttps://ukininkopatarejas.lt/naujienos/ ... inu-vejai/

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Jun-10 06:34

Berods bus tiesioginė transliacija iš suvažiavimo - https://www.youtube.com/watch?v=Pi3IEyyLFZ0

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Jun-03 15:07

Na ką kolegos, pasimatysime 10 d., jei iki to nenumirsime :wink:

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-May-27 08:26

Visuotinio medžiotojų suvažiavimo programa
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija birželio 10 d. (šeštadienį) 10 val. kviečia į visuotinį medžiotojų suvažiavimą, kuris vyks Kauno sporto halėje (Perkūno al. 5, Kaunas).

Suvažiavimo tikslas – sutelkti Lietuvos medžiotojus ir aptarti aktualius medžiotojų bendruomenei klausimus bei numatyti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ateities viziją.

Tikimės, kad šis suvažiavimas padės paskleisti aktualią informaciją medžiotojams apie esamą medžioklės situaciją Lietuvoje, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos veiklą, siekiamus tikslus ir ateities viziją.

STIPRI MEDŽIOTOJŲ BENDRUOMENĖ – TVARIOS IR ATSAKINGOS MEDŽIOKLĖS ATEITIS!

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-May-25 10:57

Medžiotojų nuomonės apklausa


Apklausos anketa - čia : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Apr-24 21:51

ŠAUKIAMAS LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS2023 19 BALANDŽIO2023 m. balandžio 28 d. 11 val. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje IV rūmų, 2 aukšte, (Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r.) vyks Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos visuotinis narių (rajoninių draugijų/skyrių) suvažiavimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos ataskaita ir jos tvirtinimas.

2. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.

3. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos naujo tarybos nario rinkimai.

5. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos strateginiai tikslai.

6. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos finansai komunikacijai.

7. Kiti einamieji klausimai:

PRANEŠIMAI:

Medžioklės reglamentavimas Lietuvoje. Advokatas dr. Feliksas Miliutis;
Dažniausiai pasitaikantys aplinkosauginiai pažeidimai ir kaip jų išvengti. Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos departamento atstovas.
Remiantis Draugijos įstatais, Draugijos visuotiniame narių suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Vienas Draugijos narys visuotiniame narių suvažiavime turi vieną balsą, t. y. su balso teise Draugijos narį (miesto ar rajono draugiją, skyrių ar sąjungą) gali atstovauti tik vienas asmuo – faktinis vadovas arba jo įgaliotas asmuo pateikęs įgaliojimą.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Apr-09 14:57

340534526_5970549843041960_2289971178537578848_n.jpg

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Feb-28 16:14

Ar asociacijų bendradarbiavimui trukdo seni nesutarimai? Aktualu!


https://www.youtube.com/watch?v=YanlNUQaUSE&t=47s

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Feb-24 17:28

PIRMASIS DERYBŲ ETAPAS DĖL VIENINGO MEDŽIOTOJŲ BALSO PRASIDĖJO SĖKMINGAI


Vasario 23 d. įvyko susitikimas su medžiotojus vienijančiomis organizacijomis, kuriame dalyvavo Lietuvos medžiotojų draugijos vadovas Gediminas Vaitiekūnas, Ginklų pirklių asociacijos prezidentas Gytis Misiukevičius ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atstovai. Susitikimo metu aptarti bendri tikslai, medžioklės problematika, apsikeista įžvalgomis ir išklausytos visų šalių nuomonės. Abipusiai svarstyta, ar bendra veikla įmanoma ir, ar ji apskritai galima. Išklausyti suinteresuotųjų šalių lūkesčiai.
Susitikime aptarti medžiotojų bendruomenei svarbiausi prioritetiniai klausimai: elektroninis medžioklės lapas, medžioklės plotų vienetų sąrangos išlaikymas ir tęstinumas, naktinio matymo priemonių ir garso slopintuvų įteisinimas, medžiojamųjų žvėrių padarytos žalos mąsto mažinimas ir žalos apskaičiavimo metodikos tobulinimas, santykių su žemės ir miško savininkais gerinimas, gamtai nepavojingų pažeidimų dekriminalizavimas, ginklų ir šaudmenų naudojimo taisyklės. Vienbalsiai sutarta dėl bendros pozicijos esminiais medžiotojų bendruomenei teisėkūros klausimais.
Taip pat sutarta dėl bendrų tikslų: vienyti Lietuvos medžiotojus, siekti medžiotojų organizacijų bendrų tikslų įgyvendinimo, stiprinti Lietuvos medžiotojus, apjungti medžiotojų organizacijas bendrai veiklai, nepažeidžiant atskirų organizacijų suverenumo ir savarankiškumo. LMŽD akcentuoja, kad turi būti užtikrintas esamų medžiotojų organizacijų vidinės struktūros ir savarankiškumo išlaikymas, kartu turint iniciatyvos teisę. Diskutuota dėl vieningos medžioklės trofėjų vertinimo sistemos taikymo, naujų medžiotojų rengimo kokybės gerinimo, medžiotojų atstovavimo tarptautiniu lygmeniu ir kitomis temomis.
Visos susitikime dalyvavusios šalys iš bendradarbiavimo tikisi daugiau idėjų, vieningo medžiotojų balso, palankesnės visuomenės nuomonės apie medžioklę ir Lietuvos medžiotojus, kryptingos komunikacijos ir bendrų renginių.
Pirmasis susitikimo etapas, paremtas abipusiu supratingumu, giliomis įžvalgomis, medžioklės problematikos analize ir sąlyčio ieškojimu. Sutarta nuosekliai ir palaipsniui judėti pirmyn vieningo bendradarbiavimo link, integraciją vykdant etapais ir laisvanorišku principu. Taip pat aptartas atstovavimas LMŽD valdymo struktūroje ir taryboje.


Viešinama informacija suderinta

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Feb-24 10:27

Atviras atsakymas LMŽD dėl siūlymo integruotis į jos gretas, arba kodėl mums nepriimtinas šūkis „Viena partija – viena tiesa“


2023/02/24
up.lt

LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjunga teikia viešą atsiliepimą į viešą Lietuvos ir medžiotojų draugijos (LMŽD) raginimą integruotis į jos gretas. Atsiliepimo turinys suderintas su valdybos nariais ir apklausus skyrių, klubų ir būrelių vadovus. Negavome nė vieno pritarimo jungtis prie LMŽD.
LMŽD savo 2023 m. vasario 17 d. valdybos sprendimu paragino tris visuomenines organizacijas, t. y. Lietuvos medžiotojų sąjungą „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjungą ir Lietuvos medžiotojų draugiją, integruotis (o tiksliau - išnykti iš istorijos) į jos gretas, nes tik ji yra vienintelė galinga ir teisinga medžiotojus vienijanti visuomeninė organizacija Lietuvoje. Tai dar viena didelė ir „riebi“ SAVIREKLAMA. Norima sukurti apgaulingą spektaklį medžiotojų bendruomenei, kurio tema: „ Štai mes kokie geri, mes siūlome, mes vienijame, mes, mes, mes...“

Deja, nebuvo ir senokai nėra natūralaus bendravimo, žmogiškų pokalbių, susitikimų ir pasiūlymų gyvai, nėra bendrų ketinimų. Yra tik išviešintas lozunginis kvietimas viešoje erdvėje, socialiniuose tinkluose. „Valio“ tolerancijai, pagarbai kitoms organizacijoms ir elementariam žmogiškumui.

Truputis istorijos. Siekti bendrų tikslų LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjungos LMŽD ragino nuolat. Buvome susitikę su tuometiniu LMŽD vadovu Broniumi Bradausku. Susitikime dalyvavo ir tuometis Sūduvos medžiotojų sąjungos vadovas Paulius Uleckas. Nusprendėme įkurti medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų konfederaciją lygiomis teisėmis. Jos vadovu netgi nuspręsta išrinkti Bronių Bradauską. Deja, žodis „lygios“ užkirto kelią tolimesniam bet kokiam konfederacijos progresui. 2019 m. lapkričio mėn. 7 d., jau LMŽD pirmininko Jono Talmanto iniciatyva, penkios medžiotojus vienijančios organizacijos, t. y. LMŽD, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“, Sūduvos medžiotojų sąjunga, Lietuvos medžiotojų sąjunga ir Lietuvos ginklų pirklių asociacija pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją. Deja, lygiai po dviejų savaičių dėl to pačio žodžio „lygios“ ji buvo grubiai sulaužyta (turbūt nujaučiate, kieno iniciatyva).

LMS „Gamta“ arba Sūduvos medžiotojų sąjunga taip pat galėtų imtis iniciatyvos sukviesti visas medžiotojų klubus ir būrelius vienijančias visuomenines organizacijas, neutralioje aplinkoje, prie apvalaus stalo ir lygiomis sąlygomis diskusijai „Medžiotojų vieta ateities bendruomenėje“. Tačiau ir vėl turime visai nesenos karčios patirties.

Praėjusiais metais bandėme susodinti prie stalo medžiotojus kartu su žemės ir miškų savininkais ir pasiekti bendrą susitarimą. To iniciatorius buvo Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas. Viskas vyko teigiama linkme. Įsitraukus į diskusijas LMŽD – viskas žlugo!

Kur problema? Pasigendame pagarbos kitoms organizacijoms, paprastiems medžiotojams ir noro klausytis. Noras bendrauti ir pagarba turi būti NUOŠIRDI ir pastovi. Tai turi būti natūrali bendravimo forma, o ne ŠOU elementas. Tai matome draugijos direktoriaus viešuose pasisakymuose, LMŽD skyrių renginiuose ir pan. Nepagarba matoma plika akimi. Išrinkus naują LMŽD vadovybę, kitų medžiotojus vienijančių organizacijų net pavadinimai buvo išbraukti iš laidos „Tauro ragas“ ir internetinės svetainės miške.lt. Tokia strategija nepasitvirtino, nes net ir po tokių „gražių“ žingsnių mažesnės organizacijos tapo dar labiau vertinamos, gerbiamos ir dar labiau stiprėja. Šių organizacijų išsilaikymui nereikia didelių pinigų. Jos savo lėšomis kuria šaudyklas (natūralias ir elektronines), mokymo centrus, kaip, beje, didžiąja dalimi ir Medžioklėtyros laboratoriją, kuriai LMŽD pritaikė „Krymo aneksijos scenarijų“ ir po kurio iškilo daugybė problemų.

Mūsų giliu įsitikinimu, mažesnė visuomeninė organizacija visada turės pranašumą prieš didelę, dėl visai suprantamų ir paprastų priežasčių. Čia žmonės vieningi, vieni kitus pažįsta, išsikristalizavę siekiai, norai ir tikslai. Sukurtos savitos tradicijos, vyksta pastovūs ir tradiciniai renginiai, labiau girdimas eilinio medžiotojo balsas. Yra labai gera patarlė „Mažas akmenėlis – didelį vežimą verčia“.

Aptarkime jūsų mėgstamas temas.

Tema Nr. 1 – „Medžiotojų ruošimas“. Svarbi ir labai aktuali. Reikia girdėti žmonių atsiliepimus. Spėkit, kam medžiotojai sako: „ Eikite tik TEN, jie tikrai gerai jus išmokys. Mes turime puikių, išsilavinusių dėstytojų komandas. Visų kursų dėstytojų komandos sudarytos mažiausiai iš 6 asmenų ir tai daroma dėl paprastos priežasties: žmogus negali būti ir biologas, ir ornitologas, ir ginklininkas, ir veterinaras, ir kinologas, ir aplinkosaugininkas ir t. t.. Jei save laikai visažiniu, vadinasi tavo žinios mažiau negu paviršutiniškos ir tu negali dėstyti. Šioje srityje tikrai su Jumis galime pasidalinti patirtimi, be jokių išankstinių sąlygų“.

Aštri tema Nr. 2 –„Priklausymo CIC-ui problema“. Kad ir kokios pagyros skambėtų iš LMŽD tribūnų, mūsų žiniomis, LMŽD neturi jokių rašytinių Lietuvos valstybės įgaliojimų atstovauti mūsų šaliai, kaip ir neturi medžiotojus vienijančių visuomeninių organizacijų rašytinių ar žodinių įgaliojimų atstovauti visai Lietuvos medžiotojų bendruomenei. Nors turbūt pakanka žinoti, kada ten LMŽD ten pateko. Ogi „šlovingais“ komunistiniais laikais. Ką tai reiškia? Žinote patys. Mes visi esame Lietuvos ir ES piliečiai, visi lygūs prieš įstatymą. Kitų organizacijų niekinimas ir žeminimas veda į niekur. Mes vis dar tikimės, kad jūsų gretose sudygs demokratijos ir pagarbos kitoms organizacijoms sėkla, nes labai jau nesinori prieš visą Europą, žeminti savo kolegas. Be to, manome, kad nereikėtų mojuoti lozungu „Mes didžiausi“, nes viskas laikina. Skaitlingumas pasiekiamas daug kur pažeidžiant demokratijos ir LR Konstitucijos 25, 26 ir 35 straipsniuose garantuotas žmogaus teises bei laisves, ypač pasirinkimo teisę priklausyti norimai visuomeninei organizacijai. Bet jau ateina jaunoji karta ir tik laiko klausimas, kada ji pradės formuoti naują medžioklės politiką bei naują požiūrį į demokratiją. Stabdydami jų norus ir žlugdydami Konstitucijos garantuotas žmogaus teises, mes tik laikinai sustabdome vulkano išsiveržimą.

Mus stebina ir svetimų nuopelnų prisiėmimas. Švino naudojimas medžioklėje ir žvejyboje, A kategorijos ginklai ir šalies gynybos organizavimas, tai Lietuvos ginklų savininkų asociacijos, kurios vadovas Arūnas Marcinkevičius, o idėjinis vadovas – Nepriklausomybės akto signataras Saulius Pečeliūnas, kovos, pergalių ir pralaimėjimų laukas. LMS „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų sąjunga yra LGSA socialiniai partneriai. Jokiuose iš šių darbų, mes nematėme LMŽD dalyvavimo.

Mūsų nuomone, demokratiškų organizacijų vadovai visada analizuoja priežastis, kodėl jų gretos staiga ėmė tirpti? Kokia psichologinė situacija ten, „apačioje“, tose bendruomenėse, kuriose medžioja eiliniai žmonės? Tuomet daro išvadas bei sprendimus, kurie situaciją pakeistų į visiems palankiausią pusę. Ir vargu, ar problema išsispręs mokant direktoriui didesnį negu ministro atlygį, eilinių medžiotojų sąskaita, ar nuperkant jam puikų džipą. Dėl to problema tik gilėja. Čia organizacijos vertybių reikalas.

Lietuvoje yra 9 medžiotojus vienijančios visuomeninės organizacijos (draugijos). Pasiūlymas integruotis į LMŽD gretas tik trims organizacijoms turi aiškų tikslą toliau skaldyti medžiotojų bendruomenę.

Deja, mes nematome jokios veiklos, kur LMŽD yra pranašesnė už kitas medžiotojų organizacijas. Dėl to, LMŽD pasirinktas bendravimo su giminingomis organizacijomis būdas, tonas ir turinys, neskatina jokių bendradarbiavimo galimybių. Mes už bendradarbiavimą lygiateisiškumo pagrindais, už pagarbą, už bendrus renginius, už bendros politikos formavimą nepažeidžiant organizacijų identiteto. Todėl mums yra nepriimtinas bendradarbiavimas UAB-o principu.

Pripažįstame ir džiaugiamės, kad LMŽD yra labai daug puikių medžiotojų, mokslininkų, politikų, verslininkų, skyrių, būrelių ir klubų vadovų, su kuriais mes palaikome šiltus ir draugiškus santykius, organizuojame įvairius renginius, kartu medžiojame ir kalbamės prie apskrito stalo be jokių priverstinių integracijų. Ir to niekas uždrausti negali.

AČIŪ už kvietimą integruotis, bet... mes už laisvę rinktis ir vis dar tikime, kad medžiotojus susivienyti pavyks, bet tik ne siūlomomis „ šeimininko - tarno“ sąlygomis. Siūlome įkurti medžiotojus vienijančių organizacijų konsultacinę tarybą, kurioje visos organizacijos galėtų dalyvauti ir reikšti nuomones lygiomis teisėmis.Pagarbiai,

LMS „Gamta„ prezidentas Raimondas RIBAČIAUSKAS

Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Ramūnas MAŽĖTIS

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Feb-17 20:17

KREIPIMASIS


2023-02-17

LMŽD: stiprus ir vieningas medžiotojų balsas - būtinasKviečiame, siūlome, tikimės ir tikime. Tokiais žodžiais LMŽD šiandien kreipėsi į kitas medžiotojus vienijančias organizacijos siūlydama joms integruotis į LMŽD veiklą.
Tikslas – vieningas ir girdimas Lietuvos medžiotojų balsas visuomenėje ir teisėkūroje.
Lietuvai yra per brangu turėti daugelį medžiotojų interesams sėkmingiau ar mažiau sėkmingai atstovauti bandančių organizacijų, juolab, kad šių organizacijų pozicijos neretai išsiskiria.
LMŽD taryba 2023 vasario 7 d. posėdyje nusprendė, kad LMŽD, kaip didžiausią skaičių medžiotojų atstovaujanti asociacija, turėtų imtis medžiotojų interesams atstovaujančių organizacijų suvienijimo iniciatyvos.
LMŽD kviečia kitas medžiotojų organizacijas tapti LMŽD narėmis, kartu siūlydama galimybę naudotis LMŽD turimomis galimybėmis. Vieninga trofėjų vertinimo sistema ir duomenų bazė, galimybės sustiprinti medžioti norinčių asmenų kokybišką rengimą bei užtikrinti medžiotojus vienijančių organizacijų teisę teikti visuomenei, gamtai ir valstybei viešąsias paslaugas. Tai tik keletas pavyzdinių sričių, kuriose galima būtų efektyviau veikti kartu.

rastas-2023-02-17-lmzd.pdf
(570.55 KiB) Downloaded 8 times

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Feb-03 22:54

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
Medžiojimas – paslauga gamtai ir visuomenei. Absoliutus švininių šaudmenų draudimas. CIC trofėjų vertinimo sistemos (r)evoliucija bei tikslingas iš medžiotojų surenkamų lėšų panaudojimas medžioklės sąlygoms gerinti ir teigiamam medžioklės įvaizdžiui visuomenės akyse formuoti.
Šios ir kitos ne mažiau medžiotojų bendruomenei svarbios temos buvo nagrinėjamos Tarptautinės medžiojamųjų gyvūnų ir laukinės gamtos apsaugos tarybos (CIC) šiaurės šalių forume, kuris vyko š. m. vasario 1-2 dienomis Švedijoje.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos bei jos medžiotojų interesams šiame CIC renginyje atstovavo GLIMSTEDT advokatas dr. Feliksas Miliutis.


Svarbiausia užduotis - teigiamo medžiotojų įvaizdžio formavimas


CIC pirmoji ir pagrindinė užduotis – rūpintis, kad medžioklė išliktų, o medžiojimo sąlygos gerėtų bei nebūtų dirbtinai ir nepagrįstai bloginamos. Europoje daugėja radikalių nuomonių, kad medžioklė – praėjusių laikų reliktas, kuris nėra nei būtinas, nei priimtinas dabartinėje visuomenėje. Būtent mes, medžiotojų bendruomenė, turėtume rūpintis, kad mes, mūsų vaikai ir anūkai galėtų medžioti. Medžiojimas yra paslauga gamtai ir visuomenei. Teikdami šią paslaugą siekiame saugoti gamtą užtikrinant tvarų jos resursų naudojimą ir pažeistų ekosistemų atkūrimą. Pagrindinė priemonė šiam tikslui pasiekti – teisinės aplinkos tobulinimas ES ir nacionaliniu lygmeniu. Faktai ir mokslas yra pagrindiniai medžiotojų ginklai kovojant su emocijomis grindžiamais radikalių anti-medžiotojiškų organizacijų pareiškimais.
Įdomu, kad Skandinavijos šalyse 87% visuomenės palaiko medžioklę. Pagrindinė to priežastis – platus medžiojamųjų gyvūnų mėsos prieinamumas ir didelio masto jos vartojimas. Galima kelti klausimą ar Lietuvoje galiojantys fitosanitariniai standartai sudaro pakankamas prielaidas teikti sumedžiotų gyvūnų mėsą vartotojams. Forumo metu buvo sutarta pasikeisti kitų Šiaurės šalių praktika šioje srityje.


Visos švininės amunicijos draudimas – neišvengiamas ?


CIC požiūriu – absoliutus tiek lygiavamzdžių, tiek graižtvinių ginklų švininių šaudmenų draudimas yra neišvengiamas. Švino žala ekosistemoms iš žmogui yra moksliškai įrodyta. Nekyla klausimų, kad tokios amunicijos naudojimo turėtų būti atsisakyta. Yra duomenų, kad švino alternatyvų naudojimas yra saugus, o jų efektyvumas užtikrinant greitą gyvūno žūtį - iš esmės tapatus švininei amunicijai. Visgi, švino draudimas medžioklėje turėtų būti taikomas tik tada, kai bus užtikrintas greitą medžiojamųjų gyvūnų žūtį garantuojančios amunicijos prieinamumas. Dėl šios priežasties bus siekiama, kad būtų numatytas protingas pereinamasis laikotarpis tokiam draudimui pasirengti.
Uždraudus naudoti švininę amuniciją didžiausia problemos kiltų medžiojant 22 lr. kalibro graižtviniais ir mažų 16/20 kalibrų lygiavamzdžiais ginklais, kadangi kol kas rinkoje nėra saugų ir efektyvų tokių ginklų naudojimą galinčių užtikrinti šaudmenų. Taip pat problemų gali kilti kieto metalo šaudmenimis medžiojant akmenuotose vietovėse ar šaudant į plieninius taikinius. Atsižvelgiant į tai bus siekiama protingų išlygų ES lygmens teisės aktuose.
Įdomu, kad pagal kaunamąją galią 30 m atstumu 3.5 mm plieno šratai su pradiniu 400 m/s greičiu yra iš esmės analogiški 3 mm švino šaudmenims. Kitos švino alternatyvos, pvz. bismutas, yra brangios, o jų galimas poveikis ekosistemoms kol kas plačiau nebuvo vertintas.


Trofėjų vertinimo (r)evoliucija


Trofėjų „verslas“ yra neigiamai vertinamas visuomenės. Visgi, trofėjų importo draudimas gali sukelti žalą vietinėms bendruomenėms ir trofėjinių gyvūnų populiacijoms išnykus paskatoms jas saugoti tvarios trofėjinės medžioklės tikslais. CIC renkami duomenys apie medžioklės trofėjus gali ir vis plačiau bus naudojami moksliniais tikslais, todėl trofėjų vertintojai bus skatinami atlikti kuo daugiau trofėjų vertinimų ir juos į šią duomenų bazę pateikti. Taip pat buvo svarstoma, kad CIC trofėjų vertinimo sistema medžiotojai turėtų būti skatinami medžioti senesnius gyvūnus, kurie ekosistemų požiūriu nėra reikšmingi – aukštesni balai turėtų būti skiriami už vertinamo gyvūno amžių.


Svarbiausia – medžiotojų bendruomenės vienybė


Motyvacijos, kodėl mes medžiojame, gali skirtis: vieni medžioja dėl trofėjų – kiti – dėl sporto ar mėsos. Blogiausia, ką galime daryti, peikti kitus medžiotojus vadovaudamiesi savo asmeniniais medžioklės prioritetais ir jų „teisingumu“.
Įdomu, kad Skandinavijos šalyse didesnis dėmesys skiriamas medžioklei dėl mėsos, o ne „trofėjinei“ medžioklei.
Iš medžiotojų surenkami pinigai turėtų „grįžti“ medžiotojams, vietinėms bendruomenėms bei būti naudojami ekosistemų būklei gerinti
Kaip rodo didžiosios dalies Šiaurės šalių geroji praktika, medžiotojus vienijančioms organizacijoms iš biudžeto yra mokama už jų visuomenei ir viešajam sektoriui teikiamas paslaugas. Be to, šios medžiotojų organizacijos turi teisę naudoti iš medžiotojų surenkamas lėšas ekosistemų būklei gerinti bei medžioklės populiarumo visuomenėje iniciatyvoms įgyvendinti.


Keitimasis informacija


Forumo metu buvo sutarta pasikeisti Šiaurės šalių gerąją praktika medžiotojų civilinės atsakomybės draudimo, fitosanitarinių reikalavimų, ir biudžetinio finansavimo srityse. Pasinaudodama šia gerąja praktika LMŽD sieks, kad iš medžiotojų surenkami pinigai „grįžtų“ medžiotojams, vietinėms bendruomenėms ir ekosistemų gerovei skatinti bei teigiamam medžioklės įvaizdžiui visuomenės akyse formuoti.
„One health“ iniciatyva – gyvūnijos, žmonių ir ekosistemų „sveikatos“ užtikrinimas
Nemažai dėmesio buvo skirta ir vadinamajai „One health“ iniciatyvai, kuri yra vienas iš CIC veiklos prioritetų. Gyvūnijos, žmonių ir ekosistemų sveikatos būklės yra tarpusavyje susijusios. Medžiotojai yra esminė grandis siekiant užtikrinti gerą gyvūnijos, žmonių ir ekosistemų sveikatos būklę.


CIC world cook book – „laukienos“ receptų knyga


Forumo metu taip pat buvo pristatyta CIC išleista laukinių gyvūnų mėsos patiekalų knyga. Šioje knygoje galima rasti daugelio skirtingų šalių kulinarijos patiekalų receptų.

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2023-Feb-02 14:24

DĖMESIO !


2023-02-02

DĖL LEIDIMŲ NAUDOTI MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIUS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIENETE GALIOJIMO PRATĘSIMO


http://lmzd.lt/lt/naujienos/demesio/?fb ... NxX8TQB09s

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2022-Nov-15 18:15

Pagaliau ...


LMŽD viešas pareiškimas
2022-11-15Reaguojant į Ukmergės medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko Vaido Bakanausko padarytą administracinį teisės pažeidimą, susijiusį su neteisėta lašišų žvejyba Siesarties upėje, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija viešai smerkia bet kokią neteisėtą veiklą ir pasisako, kad tokie poelgiai, nėra priimtini ir toleruotini, juolab kai juos padaro asmenys, kurie turi ne tik patys teisingai elgtis, bet ir turi kitiems formuoti teisingą ir atsakingą elgesį gamtoje.

Žinome, kad dėl galimai neteisėtos žvejybos yra pradėta administracinė teisės procedūra ir tikimės, kad šis atvejis bus išaiškintas kaip galima greičiau, o galimai pažeidimus padarę asmenys sulauks atsakomybės, sako LMŽD direktorius Laimonas Daukša. Galiu patvirtinti, kad atsakomybės reikalaujame ir mes, Vaidas Bakanauskas turi trauktis iš pareigų ir tai esame su juo sutarę. Reikia pažymėti, kad dauguma LMŽD rajoninių draugijų pirmininkų dirba visuomeniniais pagrindais ir neatlygintinai, todėl šiuo atveju, nėra reikalingos darbo sutarties nutraukimo procedūros, pakaks Registrų centrui pateikti prašymą apie juridinio asmens vadovo pasikeitimą.

Kaip bebūtų apmaudu, tokie poelgiai nepuošia žvejų ir medžiotojų bendruomenės, šiuo atveju, net užtraukia gėdą mūsų organizacijai. Žvejų ir medžiotojų veikloje dirbantys asmenys sau turi kelti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, todėl šis atvejis turi visus sudrausminti ir priversti pagalvoti apie bendrą atsakomybę.


Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija

Re: LMŽD veikla.

by medziotojas » 2022-Mar-01 18:07

kreipimasis-su-veliava.jpg

Top