Atsakymo rašymas


Šis klausimas skirtas apsisaugoti nuo automatizuotų formas užpildančių internetinių šiukšlių robotų.
Šypsenėlės
:) :( :D :lol: :ROFL: :cool: :Yahoo!: :x :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :o :shock: :crazy: %) :P :Rose: :Search: =@ :Bravo: :good: :bad: :sorry: :pardon: :beer: :no: :friends: O:-)
Rodyti daugiau šypsenėlių

BBKodas yra ĮJUNGTAS
[img] yra ĮJUNGTAS
[flash] yra IŠJUNGTAS
[url] yra ĮJUNGTAS
Šypsenėlės yra ĮJUNGTOS

Temos peržiūra

Išskleisti vaizdą Temos peržiūra: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė forester99 » 2019-Gru-13 09:26

Na situacija dar nedaėjo iki AA pareigūnų.Tiesiog noriu išsiaiškint kiek galima detaliau,nes dauguma mūsų įstatymų ar taisyklių skamba ar net parašyti galimai dviprasmiškai,tad vietos interpretacijoms palikta į valias.O bylinėtis šiai dienai aš nenusiteikęs,bent jau kol kas,o ypač su oficialiomis institucijomis.
Ačiū už nuomonę. :)

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė brudas » 2019-Gru-11 14:06

Buvo toks Majakovskio eilėraštukas kaip jis išdidžiai iš savo kelnyščių kišenės traukė CCCP piliečio pasą. Tai patariu tokiu atveju tiems su antpečiais ir pažymėjimais prisipyyypt, tokiu pačiu judesiu iš kišenės išsitraukti MT ir garsiai perskaityti 22 punktą. Ypač pabrėžiant paryškintą vietą :
Prieš išvežant sumedžiotus gyvūnus, kurių medžioklė limituojama, iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant sumedžiotų gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, dorojimą, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas, medžioklės lape įrašoma, kiek ir kokių gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiota. Medžiojant medžioklės būdais tykojant arba sėlinant, ši informacija į medžioklės lapą įrašoma prieš išgabenant gyvūną iš sumedžiojimo vietos arba prieš pradedant dorojimą, atsižvelgiant, kuris iš šių veiksmų pradedamas pirmas.

Sumedžiojus elninių žvėrių patinų, duomenys apie jų ragus ir šių gyvūnų sumedžiojimo data įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).

Sumedžiojus šernų, duomenys apie jų amžių (pirmametis, antrametis, vyresnis nei antrametis) ir lytį nurodomi medžioklės lapo antrojoje pusėje.

Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų ragus, šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape, šie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai.

Suprantama, aš į absoliučią tiesą nepretenduoju. Tai tik mano nuomonė. Galų gale, net jei AA nubaus už tokią nesąmonę, teismas tokia nuobaudą nuims.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė forester99 » 2019-Gru-10 13:12

brudas rašė:
2019-Gru-09 09:49
Tamsta neteisus. Vienetuką įrašyti reikia prieš pradedant transportavimą (išskyrus varomines medžiokles), o aprašyti ragus ar įrašyti duomenis apie šernus konkretus laikas nenurodytas. Mano nuomone, šiuos duomenis galima įrašyti bet kada iki priduodant medžioklės lapą, nebūtinai iki pradedant doroti laimikį.
Na tą aš ir parašiau(apie vienetuką).Klausimas pasistojo ne dėl vienetuko,o dėl elninių aprašymo kitoje pusėje lapo.Tarkim sumedžiojame elnio raguotą palaukime ar sėlinant,tadu rašome "vienetuką" lapan ir tysiam lupyklon,a ty laukia su antpečiais ar pažymėjimais - rodykit nedorėliai ką nupylėt! :x Tadu gimsta sąmokslo teorija kažkam galimai - gal jūs nedorėliai būtumėt sugalvoji kaip patelkų paskerst ir ragus nuslėpt,nes apraša vietoj ir laiku nepadarėt,a?! Kaip tadu? %)

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė brudas » 2019-Gru-09 09:49

Tamsta neteisus. Vienetuką įrašyti reikia prieš pradedant transportavimą (išskyrus varomines medžiokles), o aprašyti ragus ar įrašyti duomenis apie šernus konkretus laikas nenurodytas. Mano nuomone, šiuos duomenis galima įrašyti bet kada iki priduodant medžioklės lapą, nebūtinai iki pradedant doroti laimikį.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė forester99 » 2019-Gru-08 01:03

Sveiki.Pasistojo delikatnas klausimas remiantis 22 punktu pagal MT.
Sumedžiojus elninių žvėrių patinų, duomenys apie jų ragus ir šių gyvūnų sumedžiojimo data įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).
Jei gerai suprantu,tai medžioklėje tykojant sumedžiojus raguotą aną galima tyst lupyklon tik įrašius lapan vienetuką,o tik jau lupykloje apmierką daryt prieš skrodimą? Mažu kas kitaip supranta šį reikalą? %)

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2019-Spa-17 22:24

Ką Jūs gerbiami medžiotojai galvojate apie limituojamų žvėrių limitų panaikinimą ? Kas tai turėtų spręsti - patys medžiotojų kolektyvai, ar kažkas už mus - medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijose ?

1. Panaikinti visiems kanopiniams

2. Panaikinti tik kanopinių jaunikliams


3. Panaikinti kanopinių jaunikliams ir patelėms


4. Palikti limitus

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2019-Spa-04 22:38

Projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2019 m. d. Nr. D1-

Vilnius


P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos aplinkos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos aplinkos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:


1. Pakeičiu 28 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:


„Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – tarnyba) Medžioklės taisyklių 3 priede nurodytą informaciją elektronine forma, prieiga prie kurios skelbiama tarnybos tinklalapio http://www.vstt.lrv.lt rubrikos „Biologinės įvairovės apsauga“ skiltyje „Žvėrių apskaita“. Medžioklės plotų naudotojas privalo užtikrinti, kad būtų paimti sumedžioto vilko mėginiai, skirti tolesniems sumedžioto vilko amžiaus, genetiniams ir produktyvumo tyrimams, ir išsaugoti, kol juos iš sumedžiojusio asmens paims Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotas atstovas. Mėginiai paimami, saugomi, minėtam atstovui perduodami pagal Medžioklės taisyklių 9 priedą“.


2. Pakeičiu 33 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:


„33. Kasmet iki balandžio 5 d. (jei leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, išduotas po balandžio 5 d., prašymas dėl sumedžiojimo limitų nustatymo pateikiamas gavus leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete) medžioklės plotų naudotojai Komisijai turi pateikti nustatytos formos prašymą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo (4 priedas). Jei medžioklės plotų vienetas įsiterpia į daugiau kaip vienos savivaldybės teritoriją, prašymas dėl sumedžiojimo limitų nustatymo pateikiamas tos savivaldybės Komisijai, kurios teritorijoje yra didesnė konkretaus medžioklės plotų vieneto dalis. Prašyme medžioklės plotų naudotojai turi nurodyti:“
Aplinkos ministras

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2019-Spa-04 11:33

Ne užilgo lapkričio 15 d. ir vėl susirinks AM komisija svarstyti mūsų medžioklinių klausimų !
Aš jau pateikiau klausimą ir pasiūlimus dėl medžioklės lapo supaprastinimo ! Nesvarbu kad jis ką tik "šviežiai" pakeistas, yra kur tobulėti ir taisyti galimus nesklandumus.
Ir šiandien gavau atsakymą, kad mano pasiūlimai įtraukti į lapkričio dienos posėdį svarstymui !
Pasirodo VEIKIA !

TODĖL KVIEČIU VISUS AKTYVIAI ĮSITRAUKTI Į MUMS RŪPIMŲ KLAUSIMŲ PATEIKIMĄ KOMISIJOS SVARSTYMUI IR MEDŽIOKLĖS SĄLYGŲ GERINIMUI !!!

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2019-Spa-02 17:05

Gerb. medžiokliai, Jūsų norimas teikti MT pataisas, pageidavimus, pastabas ir pasiūlymus, prašome siūsti AM viceministrei Rasai Vaitkevičiūtei el. paštu - rasa.vaitkeviciute@am.lt

Kiek galimybės leis bus atsižvelgta į Jūsų pageidavimus !

Prašome teikti argumentuotus, su šių dienų realijomis, neprasilenkiančius pasiūlymus !

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2019-Lie-11 08:52

Pastabos, pasiūlymai dėl medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo

pasiulymai-del-medziokles-teises-aktu-pakeitimo-07-05.pdf
(297.74 KiB) Atsisiųsta 41 kartus(ų)

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė 30-06 » 2019-Kov-19 13:23

:twisted: Medziotojus idiotais jie laiko.Nepasitikejimas perzengia visas ribas :no: Ka pasieks su tokiais 15.3 punkto reikalavimais??Visisku kvailiu reikia buti,kad kelti sautuva i ta nesveika zveri,ir tuo paciu isigyti didziuuuli galvos skausma ,dar neaisku su kokiom pasekmem.99 is simto pasakys "da pasol jis nx su savo persauta koja".Arba kirs,ir pamirs miske.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2019-Kov-18 22:03

Medžioklės taisyklių pakeitimo projektas2019-03-18

Aplinkos ministerija paskelbė eilinį Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimo projektą.

Dešinėje pusėje, skyrelyje "Susijusi informacija", "Priedų" sekcijoje galite rasti projekto lyginamąjį variantą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct ... 0daf9a8f4c

Pasiūlymus ar pastabas šiam projektui galite pateikti iki kovo 20 d. (per puslapio viršuje esančią nuorodą - baltas vokas su žalia rodykle).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2019 m. d. Nr. D1-

Vilnius

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles varant, katilu ar grandine medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha). Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojamas AAD;

2. Pakeičiu 15.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.2.12. didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;“.

3. Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD Pranešimų priėmimo skyrių, kuris šią informaciją nedelsdamas perduoda AAD būdraujančiam pareigūnui. Gavęs ir įvertinęs šią informaciją, AAD būdraujantis pareigūnas ne vėliau kaip per 1 valandą, telefonu informuoja medžioklės plotų naudotojus dėl sumedžioto gyvūno dorojimo ar dorojimo atidėjimo ne ilgesniam kaip 12 valandų terminui. Gavę AAD būdraujančio pareigūno nurodymą, kad doroti sumedžiotą gyvūną leidžiama, medžioklės plotų naudotojai turi teisę pradėti doroti sumedžiotą gyvūną laikydamiesi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai). Gavę AAD būdraujančio pareigūno nurodymą, kad dorojimą turi atidėti, medžioklės plotų naudotojai sumedžiotą gyvūną nugabena į pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar apdorojimo patalpą, kur nepradedant dorojimo sumedžiotas gyvūnas laikomas kol AAD būdraujantis pareigūnas kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio atstovu apžiūri sumedžiotą gyvūną surašo aktą, nurodydami būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą.

Jokios sumedžioto sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam nenustatytas leistinas jo medžiojimo terminas, dalys negali būti naudojamos maistui, trofėjams ruošti ar kitoms reikmėms ir turi būti nustatyta tvarka utilizuojamos, išskyrus atvejus, kai jos perduodamos panaudoti moksliniams tyrimams mokslo ir mokymo institucijose ar zoologijos soduose esantiems laukiniams gyvūnams šerti. Perdavimo faktas įforminamas laisvos formos perdavimo-priėmimo aktu.“.

4. Pakeičiu 24.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.13. užtikrinti, kad būtų laikomasi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų;“.

5. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

„47. Medžioklės plotų naudotojas Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų nustatyta tvarka privalo savo medžioklės plotuose įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar apdorojimo patalpą ir gyvūninių atliekų duobę. Medžioti leidžiama tik tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai turi nustatyta tvarka išduotą galiojančią pažymą dėl pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitikimo Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimams arba tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai yra sudarę sutartis dėl pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės naudojimo pagal Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimus.“.


Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas
laikinai einantis aplinkos ministro pareigas

projekto+lyg+var1.pdf
Projekto lyginamasis variantas
(182.79 KiB) Atsisiųsta 58 kartus(ų)
teikimas+derinti (1).pdf
Teikimas derinti
(189.37 KiB) Atsisiųsta 46 kartus(ų)

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Rgs-11 17:33

Seimas lengvina medžioklės sąlygas ūkininkams


Sniegė Balčiūnaitė,
BNS
2018 m. rugsėjo 11 d.


Medžiotojų būreliams priekaištaujant, kad jie verčiami priimti į savo gretas smulkius ūkininkus, kurių žemėse jie medžioja, Seimas nusprendė, kad tokios prievolės nuo kitų metų nebeliks.
Seimas taip pat leido stambiems žemės ir miškų savininkams atsiskirti nuo esamų medžioklės plotų ir inicijuoti naujus bei panaikino medžiotojų sąvadą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias Medžioklės įstatymo pataisas: už balsavo 69, prieš – 5, o susilaikė 24 parlamentarai. Seimas leido ne mažiau kaip 1 tūkst. ha bendro ploto žemės ar miško sklypus, kuriuose medžioklė neuždrausta, turintį savininką inicijuoti naujo medžioklės ploto kūrimą. To padaryti jie negalėtų, jeigu buvęs plotas dėl pertvarkos sumažėtų iki 1 tūkst. ha.
„Leidžiam performuoti medžioklės plotus, nes jie dabar yra labai uždari, patekti į medžioklės plotą yra labai sunku, o dabar stambūs žemės savininkai galės formuoti savo medžioklės plotus“, – BNS sakė Aplinkos apsaugos komiteto narys konservatorius Paulius Saudargas.
Leidimą dėl naujo medžioklės ploto kūrimo duos Aplinkos ministerija.
Kita pataisa numato, kad medžioklės ploto visų sklypų turėtojai galės būti priimami į būrelį. Jeigu būrelis atsisakys kažkurį savininką priimti, vis tiek turės jam leisti medžioti, o jis turės sudaryti atskirą sutartį. Šios nuostatos galios tik tiems žemės ir miško savininkams, kurie turės daugiau negu 15 ha sklypą. Dabar nepriimti į būrelį iki 100 ha turintys ūkininkai negali medžioti net savo žemėje.
Seimas taip pat panaikino medžiotojų sąvadą. Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko „valstiečio“ Kęstučio Mažeikos, duomenys apie medžiotojus būtų policijos duomenų bazėje. Iki šio šiame sąvade buvo kaupiami duomenys apie medžiotojų organizacijai priklausančius medžiotojus, apie teisės medžioti suteikimą arba panaikinimą, medžiotojams suteiktas kvalifikacijas, skirtas nuobaudas, medžiotojo bilieto paėmimą.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Rgs-11 17:24

Kol kas šitam "projektui" pritarta :twisted: - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct ... 6a6495e98c

O čia kaip balsavo JŪSŲ "išrinktieji" :evil: - http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.ba ... _id=-31105

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė fukas » 2018-Geg-14 10:24

suprasti taip, kad kaip buvo taip ir liko draudimas draudimas rezervatų zonose medžioti vilkus ir paukščius