Atsakymo rašymas


Šis klausimas skirtas apsisaugoti nuo automatizuotų formas užpildančių internetinių šiukšlių robotų.
Šypsenėlės
:) :( :D :lol: :ROFL: :cool: :Yahoo!: :x :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :o :shock: :crazy: %) :P :Rose: :Search: =@ :Bravo: :good: :bad: :sorry: :pardon: :beer: :no: :friends: O:-)
Rodyti daugiau šypsenėlių

BBKodas yra ĮJUNGTAS
[img] yra ĮJUNGTAS
[flash] yra IŠJUNGTAS
[url] yra ĮJUNGTAS
Šypsenėlės yra ĮJUNGTOS

Temos peržiūra

Išskleisti vaizdą Temos peržiūra: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2019-Lie-11 08:52

Pastabos, pasiūlymai dėl medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo

pasiulymai-del-medziokles-teises-aktu-pakeitimo-07-05.pdf
(297.74 KiB) Atsisiųsta 17 kartus(ų)

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė 30-06 » 2019-Kov-19 13:23

:twisted: Medziotojus idiotais jie laiko.Nepasitikejimas perzengia visas ribas :no: Ka pasieks su tokiais 15.3 punkto reikalavimais??Visisku kvailiu reikia buti,kad kelti sautuva i ta nesveika zveri,ir tuo paciu isigyti didziuuuli galvos skausma ,dar neaisku su kokiom pasekmem.99 is simto pasakys "da pasol jis nx su savo persauta koja".Arba kirs,ir pamirs miske.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2019-Kov-18 22:03

Medžioklės taisyklių pakeitimo projektas2019-03-18

Aplinkos ministerija paskelbė eilinį Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimo projektą.

Dešinėje pusėje, skyrelyje "Susijusi informacija", "Priedų" sekcijoje galite rasti projekto lyginamąjį variantą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct ... 0daf9a8f4c

Pasiūlymus ar pastabas šiam projektui galite pateikti iki kovo 20 d. (per puslapio viršuje esančią nuorodą - baltas vokas su žalia rodykle).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Projektas


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2019 m. d. Nr. D1-

Vilnius

P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles varant, katilu ar grandine medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha). Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojamas AAD;

2. Pakeičiu 15.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.2.12. didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;“.

3. Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape telefonu 8(5) 273 2995 informuoti AAD Pranešimų priėmimo skyrių, kuris šią informaciją nedelsdamas perduoda AAD būdraujančiam pareigūnui. Gavęs ir įvertinęs šią informaciją, AAD būdraujantis pareigūnas ne vėliau kaip per 1 valandą, telefonu informuoja medžioklės plotų naudotojus dėl sumedžioto gyvūno dorojimo ar dorojimo atidėjimo ne ilgesniam kaip 12 valandų terminui. Gavę AAD būdraujančio pareigūno nurodymą, kad doroti sumedžiotą gyvūną leidžiama, medžioklės plotų naudotojai turi teisę pradėti doroti sumedžiotą gyvūną laikydamiesi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ (toliau - Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai). Gavę AAD būdraujančio pareigūno nurodymą, kad dorojimą turi atidėti, medžioklės plotų naudotojai sumedžiotą gyvūną nugabena į pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar apdorojimo patalpą, kur nepradedant dorojimo sumedžiotas gyvūnas laikomas kol AAD būdraujantis pareigūnas kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio atstovu apžiūri sumedžiotą gyvūną surašo aktą, nurodydami būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą.

Jokios sumedžioto sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam nenustatytas leistinas jo medžiojimo terminas, dalys negali būti naudojamos maistui, trofėjams ruošti ar kitoms reikmėms ir turi būti nustatyta tvarka utilizuojamos, išskyrus atvejus, kai jos perduodamos panaudoti moksliniams tyrimams mokslo ir mokymo institucijose ar zoologijos soduose esantiems laukiniams gyvūnams šerti. Perdavimo faktas įforminamas laisvos formos perdavimo-priėmimo aktu.“.

4. Pakeičiu 24.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„24.13. užtikrinti, kad būtų laikomasi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų;“.

5. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

„47. Medžioklės plotų naudotojas Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų nustatyta tvarka privalo savo medžioklės plotuose įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar apdorojimo patalpą ir gyvūninių atliekų duobę. Medžioti leidžiama tik tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai turi nustatyta tvarka išduotą galiojančią pažymą dėl pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitikimo Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimams arba tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių naudotojai yra sudarę sutartis dėl pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės naudojimo pagal Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimus.“.


Energetikos ministras

Žygimantas Vaičiūnas
laikinai einantis aplinkos ministro pareigas

projekto+lyg+var1.pdf
Projekto lyginamasis variantas
(182.79 KiB) Atsisiųsta 37 kartus(ų)
teikimas+derinti (1).pdf
Teikimas derinti
(189.37 KiB) Atsisiųsta 26 kartus(ų)

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Rgs-11 17:33

Seimas lengvina medžioklės sąlygas ūkininkams


Sniegė Balčiūnaitė,
BNS
2018 m. rugsėjo 11 d.


Medžiotojų būreliams priekaištaujant, kad jie verčiami priimti į savo gretas smulkius ūkininkus, kurių žemėse jie medžioja, Seimas nusprendė, kad tokios prievolės nuo kitų metų nebeliks.
Seimas taip pat leido stambiems žemės ir miškų savininkams atsiskirti nuo esamų medžioklės plotų ir inicijuoti naujus bei panaikino medžiotojų sąvadą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias Medžioklės įstatymo pataisas: už balsavo 69, prieš – 5, o susilaikė 24 parlamentarai. Seimas leido ne mažiau kaip 1 tūkst. ha bendro ploto žemės ar miško sklypus, kuriuose medžioklė neuždrausta, turintį savininką inicijuoti naujo medžioklės ploto kūrimą. To padaryti jie negalėtų, jeigu buvęs plotas dėl pertvarkos sumažėtų iki 1 tūkst. ha.
„Leidžiam performuoti medžioklės plotus, nes jie dabar yra labai uždari, patekti į medžioklės plotą yra labai sunku, o dabar stambūs žemės savininkai galės formuoti savo medžioklės plotus“, – BNS sakė Aplinkos apsaugos komiteto narys konservatorius Paulius Saudargas.
Leidimą dėl naujo medžioklės ploto kūrimo duos Aplinkos ministerija.
Kita pataisa numato, kad medžioklės ploto visų sklypų turėtojai galės būti priimami į būrelį. Jeigu būrelis atsisakys kažkurį savininką priimti, vis tiek turės jam leisti medžioti, o jis turės sudaryti atskirą sutartį. Šios nuostatos galios tik tiems žemės ir miško savininkams, kurie turės daugiau negu 15 ha sklypą. Dabar nepriimti į būrelį iki 100 ha turintys ūkininkai negali medžioti net savo žemėje.
Seimas taip pat panaikino medžiotojų sąvadą. Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko „valstiečio“ Kęstučio Mažeikos, duomenys apie medžiotojus būtų policijos duomenų bazėje. Iki šio šiame sąvade buvo kaupiami duomenys apie medžiotojų organizacijai priklausančius medžiotojus, apie teisės medžioti suteikimą arba panaikinimą, medžiotojams suteiktas kvalifikacijas, skirtas nuobaudas, medžiotojo bilieto paėmimą.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Rgs-11 17:24

Kol kas šitam "projektui" pritarta :twisted: - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct ... 6a6495e98c

O čia kaip balsavo JŪSŲ "išrinktieji" :evil: - http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.ba ... _id=-31105

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė fukas » 2018-Geg-14 10:24

suprasti taip, kad kaip buvo taip ir liko draudimas draudimas rezervatų zonose medžioti vilkus ir paukščius

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-26 19:57

medziotojas rašė:Kaip suprasti šitą MT "šedevrą" :shock:

1.20. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip;


„VIII. MEDŽIOKLĖS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE , PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE, GAMTINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE“


1.21. pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:„56.1. draudžiama medžioti vilkus ir paukščius;“;

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-26 19:36

Gal kablelį ne vietoje padėjo :idd30:

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-26 19:33

Kaip suprasti šitą MT "šedevrą" :shock:

1.20. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip;


„VIII. MEDŽIOKLĖS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE, GAMTINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE“


1.21. pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:„56.1. draudžiama medžioti vilkus ir paukščius;“;

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-26 18:22

Naujų Medžioklės taisyklių ir įstatymo :twisted: redakcija


1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. (Neturim kitų dievų - išskyrus AM ir jų kas kelios dienos keičiamas Medžioklės taisykles ir Įstatymą)
2. Netark Dievo vardo be reikalo. (Neminėk blogų žodžiu AM klerkų ir vadų pavardžių)
3. Švęsk sekmadienį. (Medžiok paprastai šeštadienį)
4. Gerbk savo tėvą ir motiną. (Jei gali ir tau leidžia sąžinė - gerbk Prezidentą ir Valdžią)
5. Nežudyk. (Niekada nešaudyk žvėrių ir paukščių - JIE yra MEDŽIOJAMI ! Šaudyk priešus ! )
6. Nepaleistuvauk. ( Nesivežkite paleistuvių į medžioklę, nes tai jau nebus Jums malonus medžioklės procesas, o tik ištvirkavimas miške )
7. Nevok. (Jei jau pasipylei pašarų prie jaukyklos, tai tavo nuopelnas - tu jei nesumedžiojai, tai bent pašėrei gyvūnus ir paukščius ! Jei tavo neprietelius tingėjo jų nusipirkti ir juos pavogė iš tavo jaukyklos, tegu jį nubaudžia visagalis BK )
8. Nekalbėk netiesos. (Niekada nemeluok kad neišėjo, nepataikei, ar negalėjai išvažiuoti į medžioklę - tau tai atsirugs nuo kolegų ir AM sargų)
9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries. ( Turėk vieną medžiotojus vienijančią organizaciją, nes jei pradėsi "eiti per rankas" - busi paleistuvis per visus galus)
10. Negeisk svetimo turto. ( Sumedžiojus gyvūną nestovėk su kibiru laukdamas porcijos, atėjęs į kolektyvą nepasijusk Dievu - Medžioklėje mes visi LYGŪS )

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-26 17:57

O va taip turėtų atrodyti Medžioklės įstatymas ir pan. Medžioklės taisyklės :twisted:

1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
2. Netark Dievo vardo be reikalo.
3. Švęsk sekmadienį.
4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
5. Nežudyk.
6. Nepaleistuvauk.
7. Nevok.
8. Nekalbėk netiesos.
9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
10. Negeisk svetimo turto.

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-26 17:54

Vienu postu aukščiau, yra lyginamasis variantas :idd30:

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-26 17:52

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 “DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2018 m. d. Nr. D1-
Vilnius

1. Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:
1.1. pripažįstu netekusiu galios 2.2 papunktį;
1.2. pripažįstu netekusiu galios 16.4 papunktį;
1.3. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Medžioklės lapus išduoti turi teisę medžioklės plotų naudotojai − fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, arba Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama. Panaudoti medžioklės lapai saugomi 3 metus po to, kai jie grąžinami juos panaudojus.
Medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, neturint nustatyto limito šiems gyvūnams sumedžioti ar jį išnaudojus.“;
1.4. pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimo ataskaitos teikiamos vadovaujantis Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos patvirtinimo;“
1.5. papildau nauju 191 punktu ir jį išdėstau taip:
„191 Medžioklės lapai turi būti įregistruoti ir pažymėti Medžioklės taisyklių 8 priede nurodyta tvarka.“;
1.6. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Jeigu medžioklės lape nėra bent vieno iš Medžioklės taisyklių 19.1–19.4 papunkčiuose nurodytų duomenų arba jei medžioklės lapas nėra įregistruotas ar pažymėtas Medžioklės taisyklių 8 priede nustatyta tvarka, toks medžioklės lapas laikomas negaliojančiu. Medžioklės vadovas ar individualiai medžiojantis medžiotojas, gavęs tokį medžioklės lapą, neturi teisės organizuoti ir vykdyti medžioklę. Duomenis medžioklės lape rašo medžioklės plotų vieneto naudotojas (juridinio asmens atveju juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo), išduodantis medžioklės lapą, arba atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas darbuotojas, kai medžioklės lapai, vadovaujantis Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijoje, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos nuostatomis, išduodami asmenims, vykdysiantiems medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo priemones teritorijose, kuriose medžioti draudžiama.“;
1.7. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Prieš išvežant sumedžiotus gyvūnus, kurių medžioklė yra limituojama iš medžioklės plotų vieneto, kuriame jie sumedžioti, arba prieš pradedant sumedžiotų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, dorojimą, priklausomai nuo to, kuris iš šių veiksmų pirmiau pradedamas, medžioklės lape įrašoma kiek ir kokių gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, sumedžiota.
Sumedžiojus elninių žvėrių patinus, duomenys apie jų ragus ir šių gyvūnų sumedžiojimo data įrašomi medžioklės lapo antrojoje pusėje (briedžio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, kotų apimtis, skėtra; tauriojo elnio patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius, ilgis, apimtis ragų apačioje, stirnos patino dešiniojo ir kairiojo ragų šakų skaičius).
Sumedžiojus šernus, duomenys apie jų amžių (pirmametis, antrametis, vyresnis nei antrametis) ir lytį nurodomi medžioklės lapo antrojoje pusėje).
Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų ragus bei šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai, išskyrus atvejus, numatytus Medžioklės taisyklių 15.3, 28 ir 51 punktuose.“;
1.8. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Už teisingą medžioklės lapo užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 21 ir 22 punktų reikalavimus atsako medžioklės vadovas arba individualiai medžiojantis medžiotojas. Medžiotojas privalo informuoti medžioklės vadovą apie sumedžiotą ar sužeistą medžiojamąjį gyvūną.“;
1.9. pakeičiu 24.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.1. turėti jam išduotą galiojantį medžioklės lapą, ir užpildyti jį Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka;“
1.10. pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.3. patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus laikyti (nešiotis) medžioklinį ginklą ir ginklo, kuriuo bus medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;“;
1.11. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojų nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai įrašydamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ir patvirtindamas įrašą savo parašu.“;
1.12. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra limituojama: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna, vilkas.
Limitas briedžio patinui sumedžioti arba Limitas tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudotas sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Limitą briedžio patinui sumedžioti arba Limitą tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.
Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra nustatyto limito šiems gyvūnams sumedžioti likutis, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.
Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2 metais) gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.
Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiota daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė yra limituojama, nei yra nustatyto limito likutis šiems gyvūnams sumedžioti, arba medžioklėje varant teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiotas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiotas ne to amžiaus gyvūnas, arba sumedžiotas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu 8(5) 273 2995 informuoja Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Informacijos priėmimo ir valdymo centrą.
Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Informacijos priėmimo ir valdymo centrą ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.“;
1.13. pakeičiu 29.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„29.2. valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos, privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų), Lietuvos žemės savininkų asociacijos skyrių (jei tokie yra šioje savivaldybėje);“;
1.14. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Komisija sudaroma taip, kad joje būtų vienodai atstovaujamos skirtingos įstaigos ir organizacijos ar jų grupės, nurodytos Medžioklės taisyklių 29.1–29.3 punktuose, bet bendras narių skaičius būtų ne didesnis kaip 9 nariai. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos ir privačių miškų savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų) atstovai į Komisiją skiriami priklausomai nuo valstybinių ir privačių miškų plotų santykio savivaldybėje (nuo 1 iki 3 atstovų). Atstovai iš medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, skiriami proporcingai jų vienijamų narių skaičiui (nuo 1 iki 3 atstovų).“;
1.15. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Kasmet iki balandžio 1 d. valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos darbuotojai pagal Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio želdiniams, žėliniams vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 120, turi įvertinti pokytį neigiamo poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams. Apie tokį vertinimą turi būti informuojami medžioklės plotų naudotojai, kurie, jei pageidauja, gali dalyvauti vertinimo metu. Vertinimo rezultatus valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija iki kiekvienų metų balandžio 5 d. teikia Komisijai.“.

1.16. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Komisija kasmet iki balandžio 15 d. priima sprendimą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo. Priimdama sprendimą, Komisija privalo atsižvelgti į medžioklės plotų naudotojų prašymus, praėjusios medžioklės sezono sumedžiojimo duomenis, elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams daromo neigiamo poveikio pokytį, jeigu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nenustato specialių reikalavimų dėl atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių sumedžiojimo limitų. Komisija privalo atitinkamai sumažinti nustatytą tam tikros limituojamo medžiojamojo gyvūno rūšies sumedžiojimo limitą dėl Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytų atvejų. Esant reikalui, Komisija gali medžioklės plotų naudotojus ar valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos prašyti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui priimti.“;
1.17. pripažįstu netekusiu galios 38 punktą;
1.18. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:
„39. Medžioklės plotų naudotojai, kurių medžioklės plotuose medžioklės sezono metu dėl labai padidėjusio stirnų, briedžių, tauriųjų elnių ar danielių tankumo pasireiškia didelė žala žemės ūkio ar miško naudmenoms, taip pat medžioklės plotų naudotojai, kurių naudojamuose medžioklės plotuose nustatyta medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą dėl objektyvių priežasčių būtina peržiūrėti, gali iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą, kad būtų skirtas papildomas limitas šiems gyvūnams sumedžioti. Su prašymu turi būti pateikiamas ir Komisijos posėdžio, kuriame buvo pritarta šiam prašymui, protokolas. Medžioklės plotų naudotojams pageidaujant, Komisija turi teisę iki konkrečios medžiojamųjų gyvūnų rūšies medžioklės sezono pabaigos peržiūrėti medžioklės plotų naudotojams nustatytus šių gyvūnų sumedžiojimo limitus, neviršijant bendro limito, nustatyto išskirtoje elementarios populiacijos teritorijoje.“;
1.19. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:
„52. Nelaisvėje medžiojamieji gyvūnai gali būti laikomi, naudojami ir į laisvę paleidžiami, aptvarai ir voljerai jiems laikyti steigiami tik laikantis Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių reikalavimų. Medžioklės taisyklių reikalavimai aptvaruose ir voljeruose laikomų medžiojamųjų gyvūnų naudojimui netaikomi, išskyrus reikalavimus dėl leidžiamų medžioklės įrankių ir priemonių naudojimo, saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimus.“.
1.20. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip;
„VIII. MEDŽIOKLĖS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE, GAMTINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE“
1.21. pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„56.1. draudžiama medžioti vilkus ir paukščius;“;
1.22. pakeičiu 56.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„56.5. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos jaukinti ir vilioti;“;
1.23. pripažįstu netekusiu galios 56.7 papunktį.
1.24. papildau nauju 571 punktu:
„571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose draudžiama įrengti medžioklės įrenginius medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radviečių.“.

1.25. papildau nauju 58.38 papunkčiu:
„58.38. medžioti paukščius švininiais arba švino junginių turinčiais šratais;
1.26. papildau nauju 58.39 papunkčiu:
„58.39. medžioti kanopinius žvėris šratais ir grankulkėmis.“;
1.27. pakeičiu 71.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„71.6. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (Medžioklės taisyklių 6 priedas). Jeigu medžiotojai statomi medžiotojų linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos, laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės. Pirmas medžiotojas, stovintis dešiniajame flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o pirmas stovintis kairiajame flange – tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau kaip vienas medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės (Medžioklės taisyklių 7 priedas);“;
1.28. pakeičiu 71.13 papunktį ir jį išdėstau taip:
„„71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai privalo ryšėti ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos juostas ant kepurių arba dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos, raudonos) spalvos drabužius. Medžioklėje varant dalyvaujantis šuo apvelkamas ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos liemene arba jam uždedamas ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos antkaklis arba šuo pažymimas kitu ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos elementu.“;
1.29. pakeičiu Medžioklės taisyklių 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);
1.30. papildau nauju 8 priedu (pridedama).
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.25 ir 1.26 papunkčiai įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.Aplinkos ministras

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-20 22:27

Vėl nori keisti medžioklės taisykles :x Po velnių, kiek galima kaitalioti medžiotojų "bibliją" !!! Kada pagaliau baigsis visi šitie marazmai ?! Ar nebūtų paprasčiau perašyti naujai taisykles be jokių kaitaliojimų, kad paprastam medžiotojui būtų aišku kaip TIE 10 Dievo įsakymų ?!
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO‘ PAKEITIMO

2018 m. d. Nr. D1-
Vilnius1. Pakeičiu Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:
1.1. pakeičiu 15.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.1. briedžius:
patinus – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
antramečius patinus – nuo rugsėjo 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;
jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;“.
1.2. pakeičiu 15.2.10 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.10. bebrus – nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 1 d.;“.
1.3. pakeičiu 15.2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.11. želmenines ir baltakaktes žąsis – nuo rugsėjo spalio 1 d. iki gruodžio 15 d.;“.
1.4. pakeičiu 15.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.12. didžiąsias ir rudagalves antis, dryžgalves ir rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;“.
1.5. pakeičiu 15.2.14 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.14. perkūno oželius , slankas – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.:“.
1.6. pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu arba el. paštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai arba rajono agentūrai, o sumedžiotą gyvūną pristatyti rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kad šioji nustatytų sužeidimo pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti žmonių maistui, surašytų aktą, nurodydama būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą. Medžioklės plotų naudotojai privalo vykdyti veterinarijos specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės produkcijos naudojimo.“.
1.7. pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.3. nurodyti medžioklės būdą (jei medžiojama varant tyliuoju būdu) ir medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to pateis medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą arba išduoti medžioklės lapą ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. draudžiama:“.
1.8. pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.3. patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus laikyti (nešiotis) medžioklinį ginklą ir ginklo, kuriuo bus medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;“.
1.9. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

1.6. pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto medžiojamojo gyvūno, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną. Apie jo sumedžiojimą būtina nedelsiant pažymėti medžiokles lape ir ne vėliau kaip per 12 valandų faksu arba el. paštu pranešti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai arba rajono agentūrai, o sumedžiotą gyvūną pristatyti rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kad šioji nustatytų sužeidimo pobūdį, sumedžioto gyvūno tinkamumą vartoti žmonių maistui, surašytų aktą, nurodydama būtinojo sumedžiojimo pagrįstumą. Medžioklės plotų naudotojai privalo vykdyti veterinarijos specialistų nurodymus dėl tolesnio šios medžioklės produkcijos naudojimo.“.
1.7. pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.3. nurodyti medžioklės būdą (jei medžiojama varant tyliuoju būdu) ir medžioklės lapo galiojimo laiką. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to pateis medžioklės sezono kovo 31 d. (datos nurodomos įskaitytinai). Pratęsti medžioklės lapo galiojimą arba išduoti medžioklės lapą ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono kovo 31 d. draudžiama:“.
1.8. pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.3. patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus laikyti (nešiotis) medžioklinį ginklą ir ginklo, kuriuo bus medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui toks išduotas), pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;“.
1.9. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių ar medžioklės plotų naudotojų nustatytų papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai pažymėdamas įrašydamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ties medžiotojo pavarde ir patvirtindamas įrašą savo parašu.“.
1.10. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas limituojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna, vilkas. Medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę, yra: briedis, taurusis elnias, danielius, stirna.
Licencija briedžio patinui sumedžioti arba Licencija tauriojo elnio patinui sumedžioti gali būti panaudota sumedžioti atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų. Panaudojus Licenciją briedžio patinui sumedžioti arba Licenciją tauriojo elnio patinui sumedžioti ir sumedžiojus atitinkamai briedžio jauniklį iki vienerių metų arba tauriojo elnio jauniklį iki vienerių metų, apie tai pažymima kitoje medžioklės lapo pusėje.
Kai medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiojama daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų, nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (1 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.
Kai medžioklėje varant, teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiojamas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiojamas ne to amžiaus (amžius negali skirtis daugiau kaip 2 metais) gyvūnas arba sumedžiojamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, medžioklės lape nedelsiant (pasibaigus varymui) įrašomas atitinkamas įrašas apie šį atvejį ir surašomas nustatytos formos aktas (2 priedas), kuris ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną pateikiamas atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai.
Medžioklės plotų naudotojai apie tai, kad medžioklėje varant vieno varymo metu sumedžiota daugiau licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų, nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti, arba medžioklėje varant teisėtai medžiojant stirnų ir/ar briedžių pateles ir jauniklius sumedžiotas ragus numetęs stirnos ar briedžio patinas, arba medžioklėje varant, teisėtai medžiojant antramečius tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus sumedžiotas ne to amžiaus gyvūnas, arba sumedžiotas sužeistas medžiojamasis gyvūnas, kuriam yra nustatytas jo medžiojimo terminas, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, telefonu 8(5) 273 2995 informuoja Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Informacijos priėmimo ir valdymo centrą.
Medžioklės plotų naudotojai, sumedžioję vilką, prieš pradedant sumedžioto gyvūno dorojimą arba prieš išvykstant iš medžioklės plotų vieneto, kuriame buvo medžiojama, turi apie vilko sumedžiojimą telefonu 8(5) 273 2995 informuoti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Informacijos priėmimo ir valdymo centrą ir ne vėliau kaip per 12 valandų pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono (savivaldybės) agentūrai nustatytos formos (3 priedas) pranešimą, o ši gautą pranešimą turi tą pačią darbo dieną pateikti Aplinkos ministerijai el. paštu.
Medžiotojas, sumedžiojęs vilką, ne vėliau kaip per 12 mėn. po to, kai sumedžiojo vilką, turi kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išduoti 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB)Nr. 865/2006 „Nustatančiame išsamias tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant prekybą įgyvendinimo taisykles“ (OL 2006 L166, p. 1) nurodytus sertifikatus, skirtus naudoti tik Europos Bendrijoje. Kartu su prašymu reikia pateikti dokumento, leidžiančio saugomos rūšies egzempliorių paimti iš gamtos, kopiją arba kitus teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėse, ir nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už nurodyto sertifikato išdavimą sumokėjimą įrodantį dokumentą.
1.11. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Kasmet iki balandžio 1 d. miškų urėdijų valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija regioninių padalinių (nacionalinių parkų) darbuotojai pagal Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio želdiniams, žėliniams vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 120 (Žin., 2001, Nr. 20-677), turi įvertinti pokytį neigiamo poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams ir medynams. Apie tokį vertinimą turi būti informuojami medžioklės plotų naudotojai, kurie, jei pageidauja, gali dalyvauti vertinimo metu. Vertinimo rezultatus miškų urėdijos valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija regioninio padalinio ir nacionalinių parkų direkcijos iki kiekvienų metų balandžio 5 d. teikia Komisijai.“.
1.12. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:
„52. Nelaisvėje medžiojamieji gyvūnai gali būti laikomi, naudojami ir į laisvę paleidžiami, aptvarai ir voljerai jiems laikyti steigiami tik laikantis Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje naudojimo taisyklių reikalavimų. Medžioklės taisyklių reikalavimai aptvaruose ir voljeruose laikomų medžiojamųjų gyvūnų naudojimui netaikomi, išskyrus reikalavimus dėl leidžiamų medžioklės įrankių ir priemonių naudojimo, saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimus.“.
1.13. pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip;
„VIII. MEDŽIOKLĖS ŽUVININKYSTĖS TVENKINIŲ TERITORIJOSE, PRIE VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ REZERVATŲ IR JŲ BUFERINĖSE APSAUGOS ZONOSE, VALSTYBINIUOSE PARKUOSE, GAMTINIUOSE DRAUSTINIUOSE IR BIOSFEROS REZERVATUOSE“
1.14. pakeičiu 54.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„54.1. šernus, bebrus ir ondatras – visus metus;“.
1.15. pakeičiu 56.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„56.1. draudžiama medžioti vilkus, barsukus ir paukščius, išskyrus pilkąsias varnas ir kovus;“.
1.16. pakeičiu 56.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„56.5. draudžiama įrengti šėryklas kanopiniams žvėrims, kitaip juos jaukinti ir vilioti, išskyrus pašarinius laukelius, įrengiamus šernų medžiojimui. Patvirtintų kovos su gyvūnų platinamomis užkrečiamomis ligomis priemonių įgyvendinimo laikotarpiu leidžiama įrengti šėryklas šernams ir kitaip juos jaukinti ir vilioti, siekiant juos sumedžioti.
Draudžiama saugomose teritorijose įrengti medžioklės įrenginius medžiuos.
Draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus saugomose teritorijose, esančiose Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radviečių;
1.17. pripažįstu netekusiu galios 56.7 papunktį.
„56.7. Saugomų teritorijų tvarkymo planais gali būti nustatomi kiti medžioklės apribojimai, galiojantys valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, ir biosferos rezervatuose.“.
1.18. papildau nauju 571 punktu:
„571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose draudžiama įrengti medžioklės įrenginius medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių informacinėje sistemoje registruotų saugomų rūšių radviečių.“.
1.19. papildau nauju 58.40 papunkčiu:
„58.40. naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų šaudmenis, turinčius švino junginių.“.
1.22. pakeičiu 71.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„76.1. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu nuo jos (Medžioklės taisyklių 26 priedas). Jeigu medžiotojai statomi medžiotojų linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip 50 metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės linijos galuose stovintys medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, taip pat už medžiotojų linijos, laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės. Medžiotojai, stovintys dešiniajame flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o stovintieji kairiajame flange – tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau kaip vienas medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės (Medžioklės taisyklių 37 priedas);“.
1.21. pakeičiu 71.13 papunktį ir jį išdėstau taip:
„71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai privalo ryšėti ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos juostas ant kepurių arba dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos, raudonos) spalvos kepures arba liemenes. Ryškios (oranžinės, geltonos, raudonos) spalvos liemene turi būti apvelkamas ir medžioklėje dalyvaujantis šuo.“.
2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.20 papunktis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.


Aplinkos ministras

Re: Diskusijos apie naujus MT pakeitimus.

Standartinė medziotojas » 2015-Bal-22 10:45

Na va, Jonauskas patvirtino dėl plombų - buvo atsiradę gudruolių licencijas vos vos užtraukti ir paskui gražiai nupjovus vėl panaudoti kitam žvėriui pažymėti :twisted: