Atsakymo rašymas


Šis klausimas skirtas apsisaugoti nuo automatizuotų formas užpildančių internetinių šiukšlių robotų.
Šypsenėlės
:) :( :D :lol: :ROFL: :cool: :Yahoo!: :x :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :o :shock: :crazy: %) :P :Rose: :Search: =@ :Bravo: :good: :bad: :sorry: :pardon: :beer: :no: :friends: O:-)
Rodyti daugiau šypsenėlių

BBKodas yra ĮJUNGTAS
[img] yra ĮJUNGTAS
[flash] yra IŠJUNGTAS
[url] yra ĮJUNGTAS
Šypsenėlės yra ĮJUNGTOS

Temos peržiūra

Išskleisti vaizdą Temos peržiūra: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2019-Lie-11 19:18

Komentarai !


KT: prievolė priimti narius į medžiotojų klubą prieštarauja Konstitucijai


BNS
2019 m. liepos 11 d.Medžioklės įstatyme įtvirtinta prievolė į medžiotojų klubą priimti naujus narius, kuriems priklausanti žemė yra klubo medžiojamuose plotuose, prieštarauja Konstitucijai, ketvirtadienį nutarė Konstitucinis Teismas (KT).
Anot KT, ši Medžioklės įstatymo nuostata apriboja medžiotojų klubo kaip asociacijos narių teisę savarankiškai spręsti dėl naujų narių priėmimo į asociaciją, taip pat dėl šių narių priėmimo tvarkos nustatymo.
Nutartyje teigiama, kad prievolės priimti į klubą įtvirtinti įstatyme nebuvo būtina, nes įstatymas sudaro galimybę asmeniui jam priklausančiame sklype nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas arba pačiam gauti leidimą medžioti tame plote.
Byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo kreipimąsi. Šis teismas nagrinėjo piliečio skundą, kad medžiotojų klubas atsisakė jį priimti į savo gretas.
Ieškovas yra medžiotojas ir turi šio klubo naudojamame medžioklės plotų vienete jam nuosavybės teise priklausančių daugiau kaip 100 hektarų žemės ūkio ir miško paskirties žemės sklypų, tačiau medžiotojų klubas per visuotinį narių susirinkimą slapto balsavimo metu nepritarė ieškovo narystei, nes šis yra baustas už medžioklės taisyklių pažeidimus.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nuomone, Medžioklės įstatyme nustatytas įpareigojimas priimti asmenį į medžiotojų kolektyvą, apriboja konstitucinę asociacijos narių laisvę nuspręsti, su kuo jie nori ar nenori vienytis į asociaciją.
Teismas atkreipė dėmesį, kad anksčiau KT yra pasisakęs, jog teisė medžioti nėra konstitucinė teisė, ji kyla iš žemesnės galios teisės aktų ir turi būti įgyvendinama taip, kaip numatyta teisės aktuose. Tuo metu asociacijų laisvė yra konstitucinė laisvė.

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2019-Lie-11 18:38

Išnagrinėjo ...

Dėl medžiotojų kolektyvo pareigos priimti į narius jo medžioklės plotuose esančio tam tikro dydžio privačios žemės sklypo savininką
Byla Nr. 9/2018

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO (2013 M. BIRŽELIO 18 D. REDAKCIJA) 1 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

2019 m. liepos 11 d. Nr. KT21-N10/2019
Vilniushttps://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/pai ... xiw_xZuR_4

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2019-Lie-10 19:39

KT nagrinės prievolę priimti naujus narius į medžiotojų klubąŠaltinis: BNS
2019.07.10


Konstitucinis Teismas (KT) trečiadienį pradeda nagrinėti bylą dėl medžioklės plotų naudotojų asociacijai nustatytos prievolės priimti narius į medžiotojų kolektyvą.
Byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo kreipimąsi.
Šis teismas nagrinėjo piliečio skundą, kad medžiotojų klubas atsisakė jį priimti savo klubą. Ieškovas yra medžiotojas ir turi šio klubo naudojamame medžioklės plotų vienete jam nuosavybės teise priklausančių daugiau kaip 100 ha žemės ūkio ir miško paskirties žemės sklypų.
Tačiau medžiotojų klubas per visuotinį narių susirinkimą slapto balsavimo metu nepritarė ieškovo narystei, nes šis yra baustas už medžioklės taisyklių pažeidimus.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nuomone, Medžioklės įstatyme nustatytas įpareigojimas priimti asmenį į medžiotojų kolektyvą, apriboja konstitucinę asociacijos narių laisvę nuspręsti, su kuo jie nori ar nenori vienytis į asociaciją.
Teismas atkreipė dėmesį, kad anksčiau KT yra pasisakęs, jog teisė medžioti nėra konstitucinė teisė, ji kyla iš žemesnės galios teisės aktų ir turi būti įgyvendinama taip, kaip numatyta teisės aktuose. Tuo metu asociacijų laisvė yra konstitucinė laisvė.

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2019-Bal-04 21:30

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė Zaibas » 2018-Bal-18 13:27

Idomu bus pažiūrėt, ką konstitucinis teismas išaiškins.

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2018-Bal-18 12:13

Ar privalu priimti žemės savininką į medžiotojų klubą


Robertas Klovas,
www.DELFI.lt
2018 m. balandžio 17 d.Jus piktina, kad negalite medžioti savo žemėje, kai kiti medžiotojai pleškina jūsų pasėlius niokojančius šernus?
O gal jūs su savo bendraminčiais piktinatės, kad į jūsų klubą per prievartą brukamas žmogus, kurio interesai nesutampa su jūsiškiais. Ir brukamas tik todėl, kad jis turtingas?
Nežiūrint to, kad daugeliu atveju klubai puikiai sutaria su vietiniais ūkininkais, išlieka ir nesutariančių. Ši priešprieša tarp žemės savininkų ir medžiotojų būrelių ar klubų, panašu, vis aštrėja. Žemės savininkai savo teisę medžioti grindžia tuo, kad žvėrys daro žalą jų pasėliams ir jie turi turėti teisę juos teisėtai saugoti. Galų gale tai jų žemė. Medžiotojai, naudojantys plotų vienetus, atkerta – žvėrys priklauso valstybei. O saugoti pasėlius esą galima ir nepleškinant į gyvūnus. Neretai medžiotojai mano, kad ūkininkai suinteresuoti kardinaliai sumažinti kai kurių gyvūnų skaičių, kai tuo tarpu klubo medžiotojai suinteresuoti jų gausa. Be to, juk klubas atlygina žalą ūkininkams. O ką daryti, jei į klubą peršasi už brakonieriavimą baustas asmuo, kuris turi daug žemės?
Seimas pabandė spręsti šį konfliktą ir priėmė įstatymą, kuriuo įpareigojo medžiotojų klubus priimti žemės savininkus į savo gretas. Panašu, kad toks sprendimas neišsprendžia problemos. Klubai priešinasi, savininkai piktinasi. Teismus pasiekė ne viena byla, kai medžiotojų klubai atsisako vykdyti Medžioklės įstatymo nuostatą, įpareigojančią juos priimti nariais žemės savininkus. Įpareigojimas taikomas tik turintiems virš 100 ha žemės.
Tačiau ginčui pasiekus teismą, klausimo nagrinėjimas pakrypo kiek kitokia linkme. Vilniaus miesto apylinkės teismas kreipėsi į Konstitucinį teismą prašydamas išaiškinti, ar Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies „Privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymų pateikimo dienos“ nuostata ta apimtimi, kuria medžioklės plotų naudotojui asociacijai nustatoma pareiga priimti į medžiotojų kolektyvą narį, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsniui.
Nagrinėjamu atveju ieškovas, kuris turi medžiotojo bilietą ir 100 ha žemės medžioklės plotų masyve, naudojamame atsakovo, prašo apginti jo teisę tapti atsakovo medžiotojų klubo nariu, įgyvendinant atitinkamą atsakovo medžiotojų klubo pareigą priimti ieškovą į klubo narius. Taigi, byloje turi būti taikoma Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalis.
Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 100 ha miško arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų prašymų pateikimo dienos.
Tačiau ne tik Medžioklės įstatymas šioje situacijoje taikytinas. Žmonės buriasi į asociacijas vedami bendrų interesų. Tokią jų teisę gina tiek Konstitucija, tiek Asociacijų įstatymas.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas.
Konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas yra daugialypė, jos turinį sudaro teisė steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas, teisė įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat teisė nebūti bendrijų, politinių organizacijų ar asociacijų nariu, teisė išstoti iš šių susivienijimų. Taigi, Konstitucijoje laiduojama teisė savo valia nuspręsti priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Konstitucijoje laiduojama teisė laisvai vienytis į įvairias bendrijas, politines partijas, asociacijas reiškia, jog asmuo šią konstitucinę teisę realizuoja arba jos nerealizuoja laisva valia. Konstitucijos 35 straipsnio 2 dalyje expressisverbis įtvirtinta, kad niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai. Tai – konstitucinė garantija, ginanti asmenį nuo priklausymo kokiam nors susivienijimui prieš jo valią. Asmens laisva valia – pamatinis narystės įvairiose bendrijose, politinėse partijose, asociacijose principas. Šio konstitucinio principo turi būti laikomasi teisės aktuose reglamentuojant visų rūšių susivienijimų steigimą bei veiklą, narystės juose santykius nepriklausomai nuo to, kokių teisėtų tikslų šie susivienijimai siekia.
Teismas konstatavo, kad nagrinėjamos bylos kontekste manytina, jog šią konstitucinę laisvę nuspręsti priklausyti ar nepriklausyti konkrečiai asociacijai turi tiek asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, tiek ir kiekvienas jau esantis įkurtos asociacijos narys, t. y. tiek ieškovas, kuris prašo priimti jį į medžiotojų klubą, tiek kiekvienas jau esamas atsakovo medžiotojų klubo narys. Galiojanti Medžiotojų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies redakcija toje dalyje, kuria asociacija įpareigojama priimti asmenį į asociaciją, apriboja konstitucinę jau esamų asociacijos narių laisvę nuspręsti, su kuo jie nori ar nenori kartu vienytis į veikiančią asociaciją šios asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 14 straipsnyje numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus. Ši teisės norma skirta įtvirtinti asociacijų veikimo laisvę, jų autonomiškumą. Asociacija, įgyvendindama savo autonomiškumo principą, turi konstitucinę teisę reglamentuoti narių priėmimo į būrelį tvarką.
Susidaro tokia teisinė situacija, kad pagal Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalies reguliavimą, esant tam tikroms sąlygoms, medžiotojų klubo nariai neturi galimybės laisvai balsuoti ir išreikšti laisvą valią dėl asmens narystės asociacijoje klausimo.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad teisė medžioti nėra konstitucinė teisė, ji kyla iš žemesnės galios teisės aktų ir turi būti įgyvendinama taip, kaip numatyta teisės aktuose. Ši teisė yra ginama kaip įgytoji teisė. Tuo tarpu asociacijų laisvė yra konstitucinė laisvė. Šiuo aspektu iš nurodyto teisinio reguliavimo kyla abejonė, ar Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi nėra neproporcingai ir konstituciškai nepagrįstai apribojama asociacijų laisvė, siekiant sudaryti medžiotojui, nuosavybės teise valdančiam 100 ha žemės medžioklės plotų vienete, galimybę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų kolektyvo nariu, nors jis turi teisę medžioti šiuose plotuose pagal Medžioklės įstatymo 14 straipsnį, taip pat, kaip nuosavybės teisės subjektas, turi teisę uždrausti medžioti.
Taigi, priimti sprendimą nėra lengva. Gal verta pagalvoti apie kitas alternatyvas?

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Gru-16 23:32

Šiandien iškilo toks klausimėlis ? :idd30:

Nusiperku tam tikram plote žemės - miško , na kokius 20 ha ...
Pagal naują įstatymo projektą - aš savinykas !
Priimkit mane per 30 d. į klubą - būrelį ...
Pyst, :evil: po metų ar kelių, pardavė savo "nuosavybę" kitam, "ale" medžiotojui" ir ką tada daryti ? Nei "išpisti iš klubo - būrelio" , nei kitaip pasielgti :twisted:

Ką tadu daryti su tokiais "pseudo-savinykais" ???

Ką manot kolegos ?

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Lap-27 18:38

„Ne tik nušovė mano šunį, bet ir kailį jam nunėrė. Tai buvo apie 1995 metus. Dieną atsimenu puikiai, nes buvo vasario 16-oji. Esu mačiusi, kaip elnią nušovė iš važiuojančio automobilio. Per paskutiniuosius dešimt metų tokių baisių dalykų lyg ir nepasitaiko. Bet ką aš šneku – yra iki kaklo. Išėję pasivaikščioti prie Dubysos ne kartą esame radusios išmėsinėtų gyvūnų. Pavyzdžiui, išpjautos tik stirnų šlaunys, o visa kita palikta pūti. Tokių kraupių radinių aptinkame kasmet. Ar gali būti, kad stirna nugaišo, o tada medžiotojai ją išmėsinėjo? Kažin, ar tuo kas patikėtų“, - svarstė ūkininkė.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuan ... d=76476527


Čia bliacha sotūs medžiotojai "miasą" pasijamė gerą, o visą gėrį išmetė :ROFL:

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Lap-27 18:31

Sisyphus

2017-11-27


Kaip liūdna matyti tokį didžiulį stygių žinių iš žurnalisto, kuris rašo ne anonimiškai. Anonimus dar suprantu, parašai pora skambių frazių, gauni pinigų už prispaudimus ir valio. Taigi šiek tiek paprastos informacijos: - Norint atimti ginklą iš medžiotojo kažkaip nereikia ministro, tą gali padaryti netgi už sveikatos būkles pasikeitimą (taigi net paprastas gydytojas gali praktiškai padaryti, kad ginklas ir bendrai teisė medžioti būtų atimti) ir daugybę kitų veiksnių . - "Visų pirma, turi būti atnaujinta medžiotojų testavimo sistema, kad teisę miške nešioti ginklą turėtų tik adekvatūs ir psichiškai stabilūs žmonės." Šiuo metu norint turėti ginklą turi turėti ne tik psichiatro išvadą, bet ir nebūti priklausomybės centro įrašuose ir turėti nepriekaištingą reputaciją. Žinoma, čia net nereikia paminėti, kad turi mokėti medžioklės teoriją ir praktiką. - "Kad medžiotojų testavimo sistema šlubuoja, patvirtina ir patys ją praėję medžiotojai. Esą „medžioklės mokytojai“ netgi dalijasi patirtimi, kaip pažeidinėti medžioklės taisykles taip, kad neliktum nubaustas." Seniau sakydavo vienaakė boba sakė, dabar užtenka "Esą", esmė nuo to nepasikeičia. - "To saugumo atsirastų kur kas daugiau, jei visi pereitų naują testavimo sistemą." Smagu, kai žmogus visiškai nesigaudantis situacijoje (na žinoma "Esą" duomenimis rėmėsi, vis šis tas) kažką apie saugumą sako, nors saugos egzaminą reikia perlaikyti kas penki metai, kitaip nėra pratęsiamas bilietas. Palyginus su automobilio teisėmis - kas kiek metų perlaikote regitroje teoriją? Kiek žmonių žūva keliuose? Net santykinai galima paimti visus vairuotojus ir visus medžiotojus, spėju rezultatas aiškus. - "Dabar nuo jo priklauso, ar saugiau jausimės miškuose, ar pamačius medžiotoją su šautuvu neteks bėgti slėptis." Net dabar matau Tomą apsiašarojusį virš klaviatūros iš baimės, nes net iš nuotraukos matosi, kad miškuose praleidžia didžiąją laiko, tai dabar ženkliai baisiau bus. O jeigu rimtai, tai Policijos registre yra 31 tūkst. asmenų, turinčių leidimus laikyti medžioklinius ginklus, vadinasi, ir teisę medžioti. Kiekvieną kartą atsitikus tam tikram įvykiui iškarto pakyla banga, kad atrodo žmones medžioja. - "Tačiau, kaip sakoma, šaukštas deguto statinę medaus sugadina." Ar tą patį galima pasakyti apie kokius vairuotojus? O gal kovotojus kurie už ringo susimaišo ir į galvas spardo praeiviams? O apie kareivius, kurie su užtaisytais ginklais prieš policininkus girti šoka? Ne, iš esmės unikalus tas hobis medžioklė - kuo mažiau apie jį žino, tuo garsiau gali pasakoti, kuo mažesnis lašas deguto tuo labiau statinę paveikia. Ar tai reiškia, kad iš šito medžiotojo, kuris KALTINAMAS (pabrėžiu, ne kaltas, kol neįrodyta) tokiu elgesiu neatimti teisės medžioti? Jeigu kaltinimai pasiteisint - žinoma ne. Ar tai reiškia, kad bendra tvarka bloga - ne, nes iš 30 000 + žmonių per metus būna vienas ar du incidentai. Tvarką visada galima gerinti, bet tam reikėtų ne emociškai paveikto žmogaus visai nesusidūrusio su šia aplinka, o iš vidaus problemas matančių žmonių, kurie turi ryžto veikti.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/t- ... 1&no=0&s=2

:ROFL: geras komentaras :D

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Lap-27 18:22

"Net neabejoju, kad ta stipriausia iš visų Seimo frakcijų būtų taip pat ir prieš naujos testavimo sistemos sukūrimą. Ir čia jau turėtų pasireikšti ministro K. Navicko sugebėjimai. Dabar nuo jo priklauso, ar saugiau jausimės miškuose, ar pamačius medžiotoją su šautuvu neteks bėgti slėptis. Kad bus sunku – faktas, bet faktas ir tai, kad tokių medžiotojų mums nereikia. Medžiotojų reikia, bet ne tokių."

Reikia su storom piniginėm, jaunų ir norinčių išguiti senius ...

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/t- ... d=76470067

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Lap-27 18:18

"Ir visai nesvarbu, kad tai išgirdę medžiotojai spjaudysis ugnimi. Tai nė kiek neturėtų rūpėti. Svarbiausia jų pačių ir „eilinių“ žmonių saugumas, kurio dabar tikrai labai trūksta. To saugumo atsirastų kur kas daugiau, jei visi pereitų naują testavimo sistemą. Tokiu būdu atsisijotų pelai nuo grūdų: medžiotojų gretos žymiai praretėtų ir miškuose taptų kur kas saugiau."

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/t- ... d=76470067

Na va, po biski aiškėja kas ir kaip :twisted:

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Lap-27 18:04

Prasidėjo kryptingas medžiotojų puolimas, nes mažeikos klika, teiks, kitoje savaitėje, naujas MT pataisas

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/t- ... d=76470067

Citata: "Medžiotojai mane prakeiks, bet tiek jau to – pats metas aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui imti ir iš esmės peržiūrėti medžioklės reikalus. Visų pirma, turi būti atnaujinta medžiotojų testavimo sistema, kad teisę miške nešioti ginklą turėtų tik adekvatūs ir psichiškai stabilūs žmonės. Psichinės sveikatos patikrinimui turėtų būti įpūsta naujos gyvybės. Kilus bent menkiausiam įtarimui, kad medžiotojas agresyvus – apie medžioklę negali būti nė kalbos.

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Lap-18 13:52

Rezultatas - pritarta komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikos pasiūlytiems pakeitimams, kurie galiausiai atveria galimybę žemės ir miškų savininkams jungtis ir bendrai formuoti ne mažesnius, kaip 1000 ha

Na ką, matosi interesai kas ir kaip :twisted:

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Lap-18 13:25

Situacija po biski aiškėja, kam tas "suvalkietis" dirba" :x

Re: Žemės savininkas, dievo vietininkas žemėje ???

Standartinė medziotojas » 2017-Lap-18 13:11

Nerimsta mažeikiniu ir valiulinikių gauja ...